English (US)

Društvo genetičara SR Srbije je osnovano 1968. godine u Beogradu.

Društvo genetičara Srbije je naučno društvo koje okuplja naučne i stručne radnike kao i prosvetne radnike i studente koji se bave istraživanjima u oblasti genetike. Osnovni zadaci Društva su da razvija i unapređuje istraživanja u svim oblastima genetike; stimuliše primenu rezultata genetičkih istraživanja u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji, medicini i naučno obrazovnim procesima; neguje i primenjuje etičke principe u naučnom radu.

Rad Društva se odvija u sekcijama prema Statutu i zakonskim propisima koji regulišu funkcionisanje udruženja ovog tipa. U okviru svojih aktivnosti Društvo ima izdavačku delatnost u okviru koje, pored različitih publikacija
(zbornici radova, monografije i sl.) redovno, svake godine u okviru tri volumena objavljuje naučni časopis "Genetika" koje distribuira članovima i srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Prvi kongres molekularnih biologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 20-22.09.2017. godine

12th Balkan Congress of Human Genetics, Plovdiv, Bulgaria, September 8th to 11th 2017

11th European Cytogenetics Conference, Florence, Italy, July 1st to 4th 2017

Dan biodiverziteta (International Day for Biological Diversity), Beograd, 22.5.2017. godine

VII Noć biologije, Novi Sad, 21.4.2017. godine

Časopis Genetika

Programming for Evolutionary Biology (PEB) conference, Belgrade, 7-12.09.2016.

Aktuelnosti

03.05.2017.

Izašao je novi broj časopisa Genetika vol49 no1 za 2017.

Novi broj časopisa Genetika vol49 no1 za 2017.

24.04.2017.

Dan biodiverziteta, 22. maj 2017.

U ponedeljak, 22. maja od 16h do 19h u Francuskom institutu u Beogradu IMGGI organizuje interaktivne sadržaje povodom Dana biodiverziteta (International Day for Biological Diversity 22 May). Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa novim saznanjima o biodiverzitetu na primeru genetike bakterija, biljaka i ljudi. Biće prikazano na koji način se proučava raznolikost živog sveta, koje se metode koriste u naučnom istraživanju diverziteta i kako se utvrđuje povezanost između različitih organizama. U programu gostuju kolege iz IBISSa. Manifestacija se realizuje u sklopu Programa IMGGI za promociju i popularizaciju molekularne biologije pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i uz podršku Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCOm.

24.04.2017.

Facebook stranica DGS-a

FB fLogo Blue broadcast 2Pratite nas na našoj Facebook stranici

13.04.2017.

Noć biologije

7. po redu naučno-popularna manifestacija Noć biologije održaće se 21.04.2017. godine u periodu 17-23h u prostorijama Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2.

Noć biologije je tradicionalna manifestacija sa ciljem da naučno-istraživački rad iz oblasti biologije prikaže kako naučnoj i
stručnoj javnosti, tako i zaljubljenicima u biologiju, na zanimljiv i jednostavan način.

DGS će svoje aktivnosti prikazati kroz prezentaciju i informativno predstavljanje aktivnosti društva u okviru predstavljanja
Prijatelja Noći biologije.