English (US)

Društvo genetičara SR Srbije je osnovano 1968. godine u Beogradu.

Društvo genetičara Srbije je naučno društvo koje okuplja naučne i stručne radnike kao i prosvetne radnike i studente koji se bave istraživanjima u oblasti genetike. Osnovni zadaci Društva su da razvija i unapređuje istraživanja u svim oblastima genetike; stimuliše primenu rezultata genetičkih istraživanja u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji, medicini i naučno obrazovnim procesima; neguje i primenjuje etičke principe u naučnom radu.

Rad Društva se odvija u sekcijama prema Statutu i zakonskim propisima koji regulišu funkcionisanje udruženja ovog tipa. U okviru svojih aktivnosti Društvo ima izdavačku delatnost u okviru koje, pored različitih publikacija
(zbornici radova, monografije i sl.) redovno, svake godine u okviru tri volumena objavljuje naučni časopis "Genetika" koje distribuira članovima i srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Prvi kongres molekularnih biologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 20-22.09.2017. godine

12th Balkan Congress of Human Genetics, Plovdiv, Bulgaria, September 8th to 11th 2017

11th European Cytogenetics Conference, Florence, Italy, July 1st to 4th 2017

The European Human Genetics Conference 2017, Copenhagen, Denmark, May 27-30, 2017 (1967 - 2017: 50th Anniversary of the ESHG

Dan biodiverziteta (International Day for Biological Diversity), Beograd, 22.5.2017. godine

Časopis Genetika

Kursevi

Arhiva vesti

Aktuelnosti

08.06.2017.

Skupština DGS

Poštovane kolege, članovi Društva genetičara Srbije,

Skupština DGS će biti održana u ponedeljak, 26.06.2017. u 14h na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Histofiziloški amfiteatar, Višegradska 26 (mapu možete pogledati ovde). Detaljna uputstva, dnevni red i materijal za Skupštinu će biti dostavljeni naknadno.

Molim vas da rezervišete ovaj termin i da se odazovete u što većem broju kako bi obezbedili kvorum.

Srdačan pozdrav,
Branka Vasiljević
Predsednik DGS

03.05.2017.

Izašao je novi broj časopisa Genetika vol49 no1 za 2017.

Novi broj časopisa Genetika vol49 no1 za 2017.

24.04.2017.

Dan biodiverziteta, 22. maj 2017.

U ponedeljak, 22. maja od 16h do 19h u Francuskom institutu u Beogradu IMGGI organizuje interaktivne sadržaje povodom Dana biodiverziteta (International Day for Biological Diversity 22 May). Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa novim saznanjima o biodiverzitetu na primeru genetike bakterija, biljaka i ljudi. Biće prikazano na koji način se proučava raznolikost živog sveta, koje se metode koriste u naučnom istraživanju diverziteta i kako se utvrđuje povezanost između različitih organizama. U programu gostuju kolege iz IBISSa. Manifestacija se realizuje u sklopu Programa IMGGI za promociju i popularizaciju molekularne biologije pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i uz podršku Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCOm.

24.04.2017.

Facebook stranica DGS-a

FB fLogo Blue broadcast 2Pratite nas na našoj Facebook stranici