English (US)

Društvo genetičara SR Srbije je osnovano 1968. godine u Beogradu.

Društvo genetičara Srbije je naučno društvo koje okuplja naučne i stručne radnike kao i prosvetne radnike i studente koji se bave istraživanjima u oblasti genetike. Osnovni zadaci Društva su da razvija i unapređuje istraživanja u svim oblastima genetike; stimuliše primenu rezultata genetičkih istraživanja u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji, medicini i naučno obrazovnim procesima; neguje i primenjuje etičke principe u naučnom radu.

Rad Društva se odvija u sekcijama prema Statutu i zakonskim propisima koji regulišu funkcionisanje udruženja ovog tipa. U okviru svojih aktivnosti Društvo ima izdavačku delatnost u okviru koje, pored različitih publikacija
(zbornici radova, monografije i sl.) redovno, svake godine u okviru tri volumena objavljuje naučni časopis "Genetika" koje distribuira članovima i srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

 

Belgrade Bioinformatics Conference 2018, Belgrade, Serbia, June 18-22, 2018

The European Human Genetics Conference, Milan, Italy, June 16-19, 2018

VI Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IX Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjačka Vanja, 07-11.05.2018. godine
» Registracioni list «

DRUGI-POZIV-VB-2018.pdf

Prvi kongres molekularnih biologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 20-22.09.2017. godine

12th Balkan Congress of Human Genetics, Plovdiv, Bulgaria, September 8th to 11th 2017

Časopis Genetika

Kursevi

Arhiva vesti

Aktuelnosti

06.03.2018.

Drugi poziv za BelBi2018

Otvorena je registracija i prijava apstrakata za BelBi2018 (Belgrade Bioinformatics Conference 2018). Drugi poziv možete da nađete na zvaničnoj stranici Konferencije (poziv možete preuzeti ovde).

05.02.2018.

Predavanje: Evolutionary and Plastic Responses to Environmental Stress

 

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predavanje koje ce održati Prof. Dr. Volker Loeschcke (Bioscience -Genetics, Ecology and Evolution, Aarhus University, Danska) u utorak 13.februara 2018. godine u 12h u biblioteci Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković“ pod naslovom:

”Evolutionary and Plastic Responses to Environmental Stress”.

Prof. Loeschcke je gost Odeljenja za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju IBISS i Katedre za genetiku i evoluciju BF, a na poziv Sekcije za populacionu i evolucionu genetiku.
Prikazaće neke rezultate rada svoje grupe vezane za fenotipizaciju, gensku ekspresiju, proteomsko i genomsko sekvenciranje, sa aspekta odgovora na stres putem fenotipske plastičnosti i evolucionih adaptacija.

U prilogu je CV predavača sa referencama relevantnim za temu predavanja.

25.12.2017.

Izašao je novi broj časopisa Genetika vol49 no3

 

29.11.2017.

Predavanje: The effect of weight loss on DNA damage in obesity

U četvrtak, 30. novembra 2017. god. od 12:00 u predavaonici Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica životinjskog porekla, na Fakultetu veterinarske medicine (II sprat, levo), dr Egzi Eylül Bankoglu iz Odeljenja za farmakologiju i toksikologiju Univerziteta u Vircburgu (Nemačka) održaće predavanje pod naslovom:

"The effect of weight loss on DNA damage in obesity".