DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003.

 

 

Predsedništvo

Janoš Berenji

Radosav Cerović

Vasilije Isajev

Kosana Konstantinov – predsednik

Miroslav Malešević

Vladan Marković

Goran Todorović

Aleksandar Vasiljević

 

Programski odbor

Marko Anđelković

Janoš Berenji

Miodrag Dimitrijević

Goran Drinić

Vasilije Isajev – predsednik

Mile Ivanović

Jelena Knežević-Vukčević

Kosana Konstantinov

Lazar Kovačev

Ljubiša Topisirović

Nada Vučinić Barjaktarović

 

Organizacioni odbor

Goran Bekavac

Janoš Berenji – predsednik

Jan Boćanski

Vasilije Isajev

Slobodan Jovanović

Desimir Knežević

Kosana Konstantinov

Snežana Mladenović Drinić

Mirjana Šijačić-Nikolić

Marina Stamenković-Radak

Dragana Vasić

Mirjana Vasić

Branka Vasiljević

 

Sekretarijat

Ivana Lehocki

Ivetić Vladan

Marija Živanović

 

 


  

DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003.

 

 

S A D R Ž A J

 

 

Oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka

 

J. Berenji:

Kloniranje životinja i čoveka

 

G. Drinić i Snežana Drinić Mladenović:

Zaštita intelektualne svojine u oplemenjivanju biljaka       

 

D. Jelovac, V. Pekić i M. Penčić:

Nacionalni inventar genetičkih resursa

 

M. Dimitrijević i Sofija Petrović:

Spontani srodnici pšenice u primorskom delu Crne Gore

 

Violeta Anđelković, M. Babić, N. Delić i G. Stanković:

Klaster analiza ekspresije gena u uslovima stresa

 

G.Stanković, N. Delić, M. Babić, Violeta Anđelković i Slavica Stanković:

Genetička dobit od selekcije kod sintetičkih populacija kukuruza (Zea mays L.)

 

L. Panković i I. Mihaljev:

Metode ukrštanja i njihova efikasnost u oplemenjivanju pšenice

 

M. Babić, N. Delić, Violeta Anđelković, G. Stanković i Vojka Babić:

Patern analiza multilokacijskih ogleda

                       

N. Hristov, N. Mladenov i E. Hernandez:

Kvalitet pšenice u različitim agroekološkim uslovima

 

M. Dimitrijević, Sofija Petrović, M. Belić, V. Hadžić i Ljiljana Nešić:

Varijabilnost komponenata prinosa pšenice na degradiranom zemljištu

 

Marija Kraljević-Balalić, Olja Ljubotin, R. Kastori i N. Mladenov:

Varijabilnost sadržaja B i Pb kod Triticum sp.

 

R. Sabovljević, B. Petrović, Zlatoljupka Stanković, Divna Marković i Đ. Goranović:

Uticaj agroekoloških uslova na frakcioni sastav i klijavost semena dve zaječarske sorte pšenice

 

G. Bekavac, N. Vasić, Božana Purar i Aleksandra Nastasić:

Međuzavisnost stay green svojstva u populacijama kukuruza

 

R. Sabovljević, Đ. Goranović, D. Jovanović, Božana Aćimović i M. Rošulj:

Varijabilnost i korelacije komponenti rodnosti linije–majke i sastava semenskog materijala F1 generacije hibrida kukuruza

 

Lana Đukanović, R. Sabovljević i M. Rošulj:

Promene morfo-fizioloških osobina semena roditeljskih linija i F1 hibridnih kombinacija kukuruza usled starenja

 

R. Pavlović, Ljiljana Bošković-Rakočević i G. Dugalić:

Sortne specifičnosti krompira na prinos i sadržaj nitrata

 

D. Škorić, S. Jocić i D. Jovanović:

Dostignuća i dalji pravci u oplemenjivanju suncokreta

 

Nada Hladni, D. Škorić i Marija Kraljević-Balalić:

Komponente fenotipske varijabilnosti za prečnik glave suncokreta (Helianthus annuus L.)

 

L. Kovačev, N. Čačić, Snežana Mezei i Nevena Nagl:

Populaciona divergentnost i kombinaciona sposobnost diploidnih multigermnih populacija šćerne repe otpornih ili tolerantnih prema rizomaniji

 

S. Petrović, R. Sabovljević, D. Biserčić, Divna Marković i Zlatoljupka Stanković:

Osobine semena kao pokazatelj srodnosti - genotipske osnove hibrida šećerne repe

 

V. Mihailović i A. Mikić:

Tip lista i prinos zrna stočnog graška

 

R. Pavlović i Ljiljana Bošković-Rakočević:

Sortna ispitivanja novih hibrida paradajza

 

Mirjana Vasić i Jelica Gvozdanović-Varga:

Analiza glavnih komponenata (PCA) osobina pasulja (Phaseolus vulgaris L.)

 

R. Sabovljević, Zlatoljupka Stanković, B. Petrović, S. Petrović i D. Biserčić:

Morfološko-proizvodne osobine eksperimentalnih hibrida i roditeljskih komponenti cvekle

 

R. Jevđović, R. Sabovljević i Divna Marković:

Varijabilnost i korelacije osobina biljaka i semena kod pet vrsta lekovitih biljaka

 

Sofija Petrović, M. Dimitrijević:

Spontani srodnici pšenice u kontinentalnom delu Crne Gore

 

Sofija Petrović, M. Dimitrijević, M. Belić, V. Hadšić i Ljiljana Nešić:

Varijabilnost osobina klasa pšenice na degradiranom zemljištu

 

Veselinka Zečević, D. Knežević, Danica Mićanović:

Bokorenje kod pšenice

 

D. Knežević, Veselinka Zečević, Nevena Đukić i Danica Mićanović:

Genetička uslovljenost tehnološkog kvaliteta pšenice

 

M. Pavlović, Zorica Jestrović, M. Kuburović i D. Knežević:

Varijabilnost prinosa i kvaliteta sorti ozime pšenice u lokalitetu Kragujevac

 

Milomirka Madić, Marija Kraljević-Balalić:

Nasleđivanje pojedinih komponenata prinosa ozimog ječma

 

Milomirka Madić, A. Paunović i Đ. Đurović:

Korelacije i “Path” koeficijent analiza za prinos i komponente prinosa ozimog ječma

 

Jasmina Milenković, R. Stanisavljević, R. Sabovljević, Ivana Stojanović:

Korelaciona povezanost između osobina linije majke i hibridnog semena F1 generacije hibrida kukuruza ZPTC 196

 

Maja Ječmenica, R. Sabovljević, Gordana Demić, S. Antonić, Đ. Goranović:

Uticaj linije-majke na agrotehničku vrednost osobina hibridnog semena kukuruza

 

M. Biberdžić, D. Lazović, B. Marković, S. Barać, S. Stojković:

Rezultati ispitivanja nekih ZP i NS hibrida kukuruza

 

J. Boćanski, Aleksandra Nastasić i R. Popov:

Produktivnost uljanih linija kukuruza iz različitih ciklusa selekcije

 

N. Deletić, N. Gudžić:

Pojedinačni združeni uticaj komponenti prinosa na prinos zrna kod dva sintetika kukuruza

 

N. Deletić, N. Gudžić:

Varijabilnost i povezanost komponenti prinosa kod dve sintetičke populacije kukuruza

 

V. Sikora, J. Berenji:

Genetička divergentnost visine stabla sirka metlaša (Sorghum bicolor (L.) Moench)

 

Vesna Stanković, Dijana Dijanović, I. Mihajlović:

Najnovija dostignuća u oplemenjivanju lana i suncokreta

 

Dijana Dijanović, Vesna Stanković, I. Mihajlović:

Oplemenjivanje suncokreta za konzumnu upotrebu

 

Jovanka Atlagić, Dejana Panković i Ana Pekanović:

Povratna ukrštanja u interspecies hibridizaciji suncokreta

 

J. Joksimović, J. Atlagić, Z. Sakač, V. Miklič i N. Dušanić:

Fenotipska i genotipska varijabilnost dužine krunice cevastog cveta i sadržaja nektra kod nekih genotipova suncokreta

 

Jovanka Atlagić, J. Joksimović, Z. Sakač, V. Miklič i N. Dušanić:

Način nasleđivanja i heritabilnost dužine krunice cevastog cveta i sadržaja nektra kod nekih genotipova suncokreta

 

Ana Marjanović-Jeromela, R. Marinković, Marija Kraljević-Balalić, Dragana Vasić, J. Crnobarac:

Genetička divergentnost genotipova ozime uljane repice (Brassica napus L.)

 

M. Radovan, Ana Marjanović-Jeromela i Dragan Vasić:

Komponente genetičke varijabilnosti nekih kvantitativnih svojstava ozime uljane repice (Brassica napus L.)

 

Ana Nikolić, Mira Srebrić, Snežana Mladenović-Drinić:

Genetička divergentnost genotipova soje na osnovu proteinskih markera

 

Snežana Mezei, N, Šašić, L. Kovačev, N. Nagl:

Poboljšanje populacije oprašivača kod šećerne repe korišćenjem umnožavanja i prezervacije in vitro

 

S. Dražić, T. Živanović, S. Prodanović:

Ocena različitih genotipova kod donora poželjnih alela za popravku prinosa duvana (Nicotiana tabacum L.)

 

T. Živanović, S. Krstanović, Gordana Šurlan Momirović:

Fenotipska divergentnost genotipova paprike (Capiscum annum L.)

 

D. Cvikić, B. Zečević, N. Pavlović:

Proučavanje muške sterilnosti kod paprike (Capiscum annum L.) i stvaranje F1 hibrida

 

R. Pavlović i Ljiljana Bošković-Rakočević:

Proizvodne osobine i podobnost novih sorti paprike za plasteničku proizvodnju

 

T. Živanović, S. Krstanović, R. Đorđević i Gordana Šurlan Momirović:

Nasleđivanje komponenata prinosa u dialelnom ukrštanju divergentnih genotipova paradajza (Lycopersicum esculentum Mill.)

 

T. Živanović, S. Krstanović i Gordana Šurlan Momirović:

Izbor osobina za ocenu genetičke divergentnosti genotipova paradajza (Lycopersicum esculentum Mill.)

 

Jasmina Zdravković, M. Damjanović, M. Zdravković i R. Đorđević:

Ekspresija rin gena na prolongirano sazrevanje plodova paradajza (Lycopersicum esculentum Mill.)

 

N. Pavlović, M. Zdravković i M. Ivanović:

Varijabilnost i koeficijent heritabilnosti prosečnog prinosa lukovica crnog luka (Allium cepa L.)

 

J. Červenski, Đ. Gvozdenović, Mirjana Vasić i Dušanka Bugarski:

Način nasleđivanja oblika glavice kod kupusa

 

R. Đorđević, Jasmina Zdravković, B. Zečević, D. Cviklić:

Korelacije prinosa i komponenti prinosa graška (Pisum sativum L.) afila i normalnog tipa lista

 

M. Zdravković, Jasmina Zdravković, N. Pavlović:

Uticaj genetičkih parametara na nasleđivanje visine prve mahune po biljci boranije (Phaseolus vulgaris L.)

 

Jasmina Radović, Z. Lugić, Vladanka Pudlo i D. Sokolović:

Uticaj samooplodnje na produktivne osobine lucerke (Medicago sativa L.)

 

S. Katić, V. Mihailović, Đ. Karagić, D. Milić i Sanja Vasiljević:

Oplemenjivanje na prinos i komponente prinosa suve materije lucerke selekcijom u polusrodstvu

 

Sanja Vasiljević, Gordana Šurlan Momirović, D. Lukić, T. Živanović, S. Katić, V. Mihailović, D. Milić, A. Mikić:

Efektivnost različitih metoda selekcije u oplemenjivanju crvene deteline

 

D. Sokolović, N. Ralević:

Predselekciono proučavanje autohtonih populacija engleskog ljulja (Lolium perenne L.) pomoću multivarijacione analize

 

Dušanka Bugarski, Đ. Gvozdenović, Nada Milošević i A. Takač:

Reakcija soja NS 355 (Pleurotus ostreatus) na različite podloge

 

Dušanka Bugarski, Đ. Gvozdenović, J. Červenski i Jelica Gvozdanović-Varga:

Uticaj podloge na razvoj različitih sojeva Pleurotus ostreatus

 

S. Dražić:

Varijabilnost kvantitativnih svojstava u populaciji ehinacee (Echinacea purpurea (L.)Moench.)

 

S. Stojković, D. Đokić, Jovanka Stojanović i M. Biberdžić:

Genotipska variranja nekih pokazatelja iskorišćavanja azota u biljci pšenice

 

Danica Mićanović, D. Knežević, Vera Raičević i Veselinka Zečević:

Selekcija pšenice na svojstvo azotofiksacije

 

Vera Raičević, D. Kiković, Danica Mićanović, G. Vasić i B. Lalević:

Kolonizacija, adsorpcija i preživljavanje Azotobacter chroococcum ZP-1/1 na korenu kukuruza

 

Nastasija Mrkovački, Snežana Mezei, N. Čačić, L. Kovačev:

Primena sojeva Azotobacter chroococcum u oplemenjivanju šećerne repe

 

R. Pavlović i Ljiljana Bošković-Rakočević:

Sortne specifičnosti karfiola na prinos i sadržaj nitratnog azota

 

Prikaz novopriznatih sorti

 

S. Denčić i B. Kobiljski:

Pobeda – visokoadaptibilna sorta pšenice

 

S. Denčić, B. Kobiljski i G. Mladenović:

Pesma – sorta pšenice izvanrednog kvaliteta

 

S. Denčić, B. Kobiljski i G. Mladenović:

Renesansa – sorta ozime pšenice velikih potencijala

 

S. Denčić, B. Kobiljski i G. Mladenović:

Rusija – sorta ozime pšenice

 

D. Dodig, Olgica Grujić, S. Stanković, Slađana Milićević-Nikodijević i Miroslava Jović:

Ozimi dvoredi ječam – mališa

 

D. Maksimović, D. Knežević, D. Urošević:

Osobine nove sorte ozimog dvoredog ječma “Maksa”

 

M. Milovanović i V. Perišić:

Mildur – nova sorta jare pšenice

 

M. Milovanović i V. Perišić:

Merkur – nova sorta jare durum pšenice

 

M. Milovanović i V. Perišić:

Favorit – nova sorta ozimog tritikalea

 

Zora Jeličić, M. Pavlović, Janja Kuzevski, S. Krstanović i Nada Erić:

Značajna svojstva novog hibrida kukuruza rubin-7

 

S. Petrović, I. Staničić, J. Živić, Z. Veselinović, R. Saboljević:

Novopriznata sorta šećerne repe “selekcije” Zavoda za šećernu repu, Aleksinac u 2002. godini

 

Jelica Živić, S. Petrović, I. Staničić, Z. Veselinović:

Sorte šećerne repe “selekcije” Zavoda za šećernu repu priznate u 2003. godini

 

D. Jovanović i D. Škorić:

Vranac i cepko – novi hibridi suncokreta konzumnog tipa

 

 Milica Hrustić, M. Vidić, J. Miladinović i Đ. Jocković:

Nove sorte soje

 

R. Marinković, D. Škorić, Ana Marjanović-Jeromela i Z. Sakač:

Nova sorta ozime uljane repice – slavica

 

J. Sabo, Vladislava Galović i Ivka Ikić:

Rezultati selekcije hmelja

 

M. Milovanović i V. Perišić:

“BDS Niš 1” nova sorta duvana tipa berlej

 

M. Milovanović i V. Perišić, Ž. Kostić, M. Milojević i D. Marjanović:

“BDSM Niš 2” nova sorta duvana tipa berlej

 

Ž. Kostić, D. Jovanović, M. Uzinovski i Gordana Miceska:

Nova sorta duvana tipa prilep “Dinovka 1”

 

Ž. Kostić, D. Jovanović, M. Uzinovski:

Nova sorta duvana tipa prilep “Dinovka 2”

 

Đ. Gvozdenović, Dušaka Bugarski, A. Takač i J. Červenski:

Rezultati oplemenjivanja paprike u tipu kapije

 

Živka Đukić, G. Radovanović i Slavica Kodžopeljić:

Proizvodno-tehnološke karakteristike novih sorti paprike Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja – Zaječar

 

Oplemenjivanje drvenastih biljaka

 

A.Tucović, V. Isajev i Mirjana Šijačić-Nikolić:

Funkcionalna diploidizacija i prirodna i usmerena evolucija drveća

 

Mirjana Šijačić-Nikolić i V. Isajev:

Utvrđivanje heterotičnog efekta u hibridnim kombinacijama omorike

 

B.Kovačević, V. Guzina, Marija Kraljević-Balalić i S. Orlović:

Varijabilnost parametara ožiljavanja reznica crnih topola u poljskim uslovima

 

M. Milutinović:

Osobine selekcionisanih sejanaca F1 generacije jabuke greni smit

 

Sanja Radičević, R. Cerović i M. Nikolić:

Biološko-pomološke osobine perspektivnih hibrida višanja

 

Gorica Paunović i P. Lučić:

Selekcija vegetativnih podloga za šljivu na bazi autohtonog genetskog materijala

 

Ž. Tešović, Slađana Nidžović i M. Lukić:

Uticaj genotipa roditelja na bujnost hibridnih sejanaca jabuke

 

Ž. Tešović, Slađana Nidžović i M. Lukić:

Uticaj roditeljskih parova jabuke na broj izdvojenih perspektivnih selekcija iz hibridnih potomstava

 

Ž. Tešović, Slađana Nidžović i M. Lukić:

Uporedna proučavanja fenološko-pomoloških osobina perspektivnih selekcija i standardnih sorti jabuke

 

Milica Fotirić, D. Nikolić, M. Milutinović, Vera Rakonjac i Slavica Čolić:

Osobine ploda kruške sorte boskova bočica pri slobodnom i kontrolisanom oprašivanju

 

Vera Rakonjac, D. Nikolić i Milica Fotirić:

Klijavost polena i stepen zametanja plodova nekih perspektivnih sorti breskve

 

Slavica Čolić, G. Zec, D. Marinković i Z. Janković:

Genetička i fenotipska varijabilnost pomoloških osobina džanarike (Prunus cerasifera Ehrh.)

 

R. Miletić, M. Žikić, Nevena Mitić i Radomirka Nikolić:

Biološko-pomološke osobine superiornih selekcija oraha

 

M. Mitrović, S. Milenković i V. Blagojević:

Pomološko fenološke osobine nekih selekcija oraha

 

M. Tošić:

Genekološka svojstva munike (Pinus heldereichii Christ) u jugozapadnoj Srbiji

 

R. Miletić, M. Žikić, Nevena Mitić i Radomirka Nikolić:

Varijabilnost pomoloških osobina šumatovke – krupnoplodna šumatovka

 

A. Tucović i Dragica Vilotić:

Selekcija drveća sa ukrasnom teksturom građe drveta i višenamenske plantaže

 

V. Ivetić, A. Tucović:

Efekti samooplodnje na cvasti, seme i klijavce bagrenca (Amorpha furicosa L.)

 

M. Mataruga, V. Isajev, A. Tucović:

Varijabilnost morfometrijskih karakteristika klijavaca 40 linija polusrodnika crnog bora (Pinus nigra Arn.)

 

M. Tošić:

Varijabilitet generativnog potomstva crnog bora sa žutim četinama (Pinus nigra Arn. Var. aurescens Tošić)

 

N. Nikolić, B. Krstić, S. Orlović i A. Pilipović:

Varijabilnost nekih svojstava žira hrasta lušnjaka (Quercus robur L.)

 

D. Mikolić, M. Milutinović:

Perspektivni interspecies hibrid vinove loze 9896

 

Oplemenjivanje životinja

 

S. Jovanović i Ružica Trailović:

Primena molekularne genetike u stočarstvu i veterinarskoj medicini

 

Oplemenjivanje mikroorganizama

 

Lj. Topisirović, G. Jovanović, M. Kojić, Đ. Fira, Irena Pastar, Ivana Strahinić, Nataša Golić, Ivana Tonić, Olga Momčilović, B. Jovčić, Jelena Lozo i Maja Vukasinović:

Karakterizacija bakterija mlečne kiseline izolovanih iz različitih ekoloških niša

 

M. Savić, Jelena Vujović, Branka Vasiljević i G. Ljubijankić:

Pronalaženje bioaktivnih jedinjenja – novi imunosupresori

 

Ivana Strahinić, Irena Pastar, Đ. Fira, M. Kojić, Jelena Lozo i Lj. Topisirović:

Karakterizacija bakteriocina prirodnih izolata laktobacila

 

B. Jovčić, M. Kojić i Lj. Topisirović:

Sposobnost agregacije kao osobina bitna za primenu BMK kao probiotika

 

 

Adaptibilnost i stabilnost genotipova

 

M. Ivanović, N. Vasić i M. Rošulj:

Osnove linearnih i multivarijacionih modela u proceni stabilnosti genotipova

 

M. Dimitrijević i Sofija Petrović:

Interakcija genotip/spoljna sredina. 1. Izvori varijacije i modeli

 

Savić Tatjana, Marina Stamenković-Radak i M. Anđelković:

Uticaj različitih koncentracija skroba na neke komponente adaptivne vrednosti AMY-genotipova Drosophila subobscura

 

M. Dimitrijević i Sofija Petrović:

Interakcija genotip/spoljna sredina. 2. Nekontrolisana varijacija

 

N. Čačić, L. Kovačev, Snežana Mezei i Nevena Nagl:

Adaptabilnost i stabilnost ns sorti šećerne repe u različitim agroekološkim uslovima gajenja

 

J. Miladinović, Milica Hrustić, Svetlana Balešević-Tubić i M. Tatić:

Adaptabilnost i stabilnost novih genotipova soje

 

V. Sikora i J. Berenji:

Stabilnost i adaptabilnost komponenti visine u sortimentu sirka metlaša [Sorghum bicolor (L.) Moench]

 

Jelica Gvozdanović-Varga, Mirjana Vasić i J. Červenski:

Uticaj genotipa i spoljne sredine na prinos i kvalitet jesenjeg belog luka

 

Sofija Petrović, M. Dimitrijević i Marija Kraljević-Balalić:

Stabilnost visine stabljike divergentnih genotipova pšenice

 

S. Dražić:

Stabilnost genotipova gajenog lekovitog bilja – familija Apiaceae

 

M. Zorić, Jelica Gvozdanović-Varga, Mirjana Vasić i Marija Kraljević-Balalić:

AMMI analiza krupnoće zrna pasulja (Phaseolus vulgaris L.)

 

Predrag Kalajdžić, Marko Anđelković i Marina Stamenković-Radak:

Efekat različitih koncentracija olova na neke komponente fitnesa kod Drosophila subobscura

 

I. Tomišić, Marina Stamenković-Radak, G. Rašić, T. Savić i M. Anđelković:

Razvojna stabilnost kod interpopulacijskih hibrida Dorosophila

 

Primena biotehnologije u oplemenjivanju organizama

 

Snežana Mladenović Drinić, Dragana Ignjatović Micić, Iva Erić, Violeta Anđelković, D. Jelovac i Kosana Konstantinov:

Biotehnologija u oplemenjivanju kukuruza

 

V. Isajev, M. Mataruga, Mirjana Šijačić-Nikolić, Snežana Mladenović Drinić i Kosana Konstantinov:

Primena novih tehnologija u oplemenjivanju četinara

 

Branka Vasiljević:

Sekundarni metaboliti aktinomiceta – molekularno genetički pristup

 

Vesna Lazić-Jančić, Dragana Ignjatović-Micić, Ksenija Marković i S. A. Quarrie:

Novi pristupi i dostignuća u razumevanju gena uključenih u ekspresiju ekonomski značajnih osobina kukuruza

 

Iva Erić, Snežana Mladenović Drinić, G. Stanković:

Utvrđivanje genetičke divergentnosti ZP hibrida kukuruza iz različitih ciklusa selekcije primenom genskih markera

 

B. Kobiljski:

Primena molekularnih markera u oplemenjivanju pšenice. Realnost ili zabluda?

 

Slađana Nidžović, R. Bošković, Ž. Tešović i M. Lukić:

Genetički polimorfizam ACC sintaze i ACC oksidaze kod selekcija jabuke stvorenih u Čačku

 

M. Ivanović i Mirjana Koprivica:

Reakcija lančanog umnožavanja (PCR) i njena primena u identifikaciji fitopatogenih gljiva

 

Snežana Gošić-Dondo, Snežana Mladenović Drinić, Slavica Stojkov, Kosana Konstantinov i Gorica Cvijanović:

Bakterije kao biokontrolni elementi u zaštiti kukuruza od bolesti izazvanih fitopatogenim gljivama

 

Ivana Strahinić, Irena Paštar, Đ. Fira, Nataša Golić, G. Jovanović i Lj. Topisirović:

Potencijali primene bakterija mlečne kiseline kao živih vakcina

 

Nevena Nagl, I. Atanasov, K. Rusanov, Svetlana Paunović i L. Kovačev:

Stvaranje transgene otpornosti na rizomaniju

 

Radomirka Nikolić i Nevena Milić:

Morfološke promene kod atipičnih biljaka žutog zvezdana dobijenih u toku gentičke transformacije sa Agrobacterium

 

Danica Mićanović, T. Mendum, D. Knežević, Vera Raičević i Veselnka Zečević:

Determinacija nif H gena

 

Ksenija Marković, Dragana Ignjatović-Micić, Vesna Lazić-Jančić, G. Saratlić i S.A .Quarrie:

Identifikacija hromozomskih regiona odgovornih za ekspresiju gena uključenih u kontrolu visokog sadržaja ulja u zrnu kukuruza

 

Dejana Panković, Gordana Zdjelar, S. Jocić, Nada Lačok, Z. Sakač, D. Škorić:

Primena PCR markera u ispitivanju otpornosti suncokreta prema plamenjači

 

S. Bojović, Ph. Heizmann i M. Barbero:

RAPD genetička struktura populacija crnog jasena u Srbiji i Crnoj Gori

 

Vladislava Galović:

Određivanje DNK polimorfizma i genetičke udaljenosti genotipova kukuruza (Zea mays L.) AFLP metodom

 

Ljiljana Vapa, Dragana Obreht, S. Denčić, Mihajla Davidović:

Značaj proteinskih markera u oplemenjivanju žitarica

 

Ankica Kondić-Šipka i B. Kobiljski:

Proizvodnja haploida pšenice primenom različitih in vitro metoda

 

Branka Ljevnaić i Ankica Kondić-Šipka:

Androgeneza različitih genotipova pšenice (Triticum aestivum L.) u kulturi in vitro

 

Zorica Jestrović, M. Pavlović, Ankica Kondić i S. Denčić:

Regeneracija kalusa iz embriona različitih vrsta roda Triticum

 

Vesna Manojlović-Đorđević, I. Stančić, S. Petrović i Jelica Živković:

In vitro i in vivo indukcija tetraploida šećerne repe

 

Dragana Vasić, Vesna Marjanović-Jeromela i R. Marinković:

Kultura mikrospora uljane repice

 

Lidija Šenerović, Nada Stanković i Milica Ševo:

Unapređenje proizvodnje penicilin acilaze iz Providencia rettgeri korišćenjem različitih ekspresionih sistema

 

Jelena Bošković, Željana Mićanović, M. Bošković i Vladan Pešič:

Molekularna selekcija na otpornost prema patogenima kod strnih žita 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KLONIRANJE ŽIVOTINJA I ČOVEKA

 

J. Berenji

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Kloniranje tj. stvaranje identičnih genetičkih kopija jednog organizma nije ništa novo u živom svetu (npr. vegetativno razmnožavanje biljaka ili jednojajčani blizanci kod životinja i čoveka). Najviše korišćena metoda za plansko kloniranje raznih vrsta životinja (žabe, ovce, miša, mačke, goveda, svinje, zeca, konja, itd.) je transfer nukleusa koja se bazira na premeštanju ćelijskog jedra diferencirane telesne ćelije u prethodno enukleoriranu jajnu ćeliju. Nakon fuzije i početnih ciklusa ćelijske deobe produkt se implantira u matericu surogat majke, koja na kraju trudnoće rađa klon. Cilj reproduktivnog kloniranja je stvaranje željenog broja potomstva unapred poznate nasledne osnove (npr. za umnožavanje domaćih životinja koje se ističu izvanrednim produkcionim karakteristikama ili za obezbeđivanje potomstva neplodim bračnim parovima). Terapeutsko kloniranje je primena kloniranja u lečenju (npr. za stvaranje „rezervnih organa” ili za ksenotransplantacije). Prvo uspešno urađeno plansko kloniranje koje je izazvalo snažnu reakciju javnog mnjenja po celom svetu bilo je kloniranje ovce Doli 1996 godine. Kada je postalo jasno da sledeći korak može biti kloniranje čoveka, razvila se svestrana diskusija „za” i „protiv” pre svega na etičkoj, moralnoj i religioznoj osnovi. Budućnost treba da pokaže da li je ideja o kloniranju čoveka („Homo xerox”) prometejski poduhvat ili faustovski košmar.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE U OPLEMENJIVANJU BILJAKA

 

G. Drinić i Snežana Drinić-Mladenović

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun Polje

 

Zaštita biljnih sorti, kao specifičnog oblika intelektualne svojine, regulisana je pre­ko Međunarodne unije za zaštitu biljnih sorti. Konvencija UPOV o zaštiti bilj­nih sor­ti doneta je 1961, a sa revizijama izmenjena 1972, 1978. i 1991. go­di­ne. Kon­ven­ci­jom su definisana prava oplemenjivača, a svaka biljna sorta može se zaštiti ako je no­va, originalna, uniformna i stabilna. Prema Sporazumu o tr­go­vinskim as­pek­tima pra­va intelektualne svojine Svetske trgovinske or­ga­ni­za­ci­je iz 2002. godine sor­ta se mo­že štititi patentom, efikasnim sui generis sis­te­mom i njihovom kom­bi­na­ci­jom. Kod patenata cilj je zaštititi stvaraoca ge­ne­tič­kog konstrukta, a kod zaštite pra­va op­le­menjivača jedinstvenu kombinaciju ge­no­tipa koja čini biljni varijetet. Pa­ten­tni sis­tem je teže primenjiv u zaštiti sorata, jer proces njihovog stvaranja je u prin­cipu ne­po­novljiv, što je u suprotnosti sa os­novnim načelima ovog vida zaštite. I kod pa­ten­t­nog i prava oplemenjivača pred­viđeni su izuzeci koji su definisani kao pri­vilegija op­lemenjivača, što je vrlo značajno za dalji razvoj procesa op­le­me­nji­va­nja biljnih vrs­ta. Revizijom Kon­vencije UPOV iz 1991. godine uveden je koncept „Iz­vedene sor­te” po kome je definisano pravo korišćenja postojećih sorata kao po­čet­nih ma­te­ri­jala u ople­me­njivanju uz autorizaciju od vlasnika sorte.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NACIONALNI INVENTAR GENETIČKIH RESURSA

 

D. Jelovac, V. Pekić i M. Penčić

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun Polje

 

Na osnovu trogodišnjeg projekta uspostavljanja evropske informatičke infra­struk­tu­re biljnih genetičkih resursa, započetog 2000. godine formiran je evropski katalog za Internet pretraživanje (EURISCO). Informacije sadržane u nacionalnim in­ven­ta­ri­ma čine osnovu EURISCO baze koja predstavlja ulaznu tačku za pretraživanje uzo­raka biljnih genetičkih resursa. Dodatni podaci o karakterizaciji i evaluaciji na­laze se u centralnim evropskim bazama za pojedine vrste ili u bazama podataka po­je­dinih banaka gena. Konvencijom o biodiverzitetu evropske zemlje su postale oba­vez­ne da kreiraju inventar sopstvenih biljnih genetičkih resursa. Naša zemlja, kao pot­pisnik te konvencije, kreirala je nacionalni inventar. Podaci koji se nalaze u EURISCO bazi predstavljaju važan izvor informacija za nacionalne banke gena, na­uč­na istraživanja i oplemenjivanje organizama.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SPONTANI SRODNICI PŠENICE U PRIMORSKOM DELU CRNE GORE

 

M. Dimitrijević i Sofija Petrović

 

 

Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

           

U 2002. godini izvedena je istraživačka ekspedicija s ciljem ispitivanja i pri­kup­lja­nja genetičke varijabilnosti roda Aegilops, divljeg srodnika pšenice u me­di­te­ran­skom regionu, na teritoriji Crne Gore. U radu su prikazani rezultati istraživanja u pri­morskom delu Crne Gore, gde je ustanovljena značajna genetička varijabilnost is­pitivanog roda na većem broju lokaliteta.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KLASTER ANALIZA EKSPRESIJE GENA U USLOVIMA STRESA

 

Violeta Anđelković, M. Babić, N. Delić i G. Stanković

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd-Zemun

 

Nove tehnike, zajedno sa dostignućima u analitičkoj i kompjuterskoj tehnologiji, omo­­gućile su sistematsko ispitivanje molekularnih procesa u biološkim sistemima.

Klaster analiza se široko primenjuje od starne biologa, u programima sek­ven­ci­o­ni­ra­nja genoma i filogenetskim proučavanjima.

U proučavanju ekspresije gena korišćenjem „microarray” tehnike, cilj klaster ana­li­ze je da se bolje organizuju, ali ne i zamene izvorni podaci: geni su vizuelno or­ga­ni­zovani na osnovu statističkih transformacija i proračuna, a prema načinu ek­s­pre­si­je u uslovima toplotnog i vodnog stresa u zrnu kukuruza. Pored grupisanja gena sa slič­nim načinom ekspresije, svaki gen je predstavljen različitim intenzitetom cr­ve­ne, tj.zelene boje u zavisnosti od toga da li je utvrđeno povećanje ili smanjenje ekspre­sije gena u uslovima stresa u odnosu na kontrolu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENETIČKA DOBIT OD SELEKCIJE KOD SINTETIČKIH POPULACIJA KUKURUZA

(Zea mays L.)

 

G. Stanković, N. Delić, M. Babić, Violeta Anđelković i Slavica Stanković

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd-Zemun

 

U ovom radu ispitivana je genetička varijabilnost, genetička dobit od selekcije i he­ri­tabilnost za prinos zrna i druge kvantitativne osobine kod ZP i ZP/USA sintetičkih po­pulacija kukuruza, na bazi S1 i HS (L-75) potomstava. Cilj je bio da se prouči efi­kas­nost uvođenja strane germplazme u domaće populacije. Genetička dobit od se­lek­cije (), kao pokazatelj uspeha primenjenog metoda selekcije, izračunata je po formuli Spraque and Eberhart, (1976)  = cks2g/ysf, a heritabilnost u širem smis­lu je izračunata po formuli h2 = (s2g/s2f) * 100. U populaciji ZP/USA - S1 je, inkorporacijom strane germplazme, stvorena tri puta veća genetička varijabilnost za oso­binu prinos zrna, što je dovelo i do povećanja heritabilnosti u širem smislu za 12% u poređenju sa populacijom ZP – S1. Prisustvo novih alela u populaciji ZP/USA – S1 doprinelo je povećanju genetičke dobiti od selekcije za osobine prinos zr­na (DG=0.695) i procenat vlage u zrnu (DG=0.418) za intenzitet selekcije od 5%. Po­većanje genetičke varijabilnosti ukazuje da populacija ZP/USA predstavlja dobar po­četni materijal za dalju selekciju, odnosno da je inkorporacija strane germplazme u domaći materijal opravdala očekivanja.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

METODE UKRŠTANJA I NJIHOVA EFIKASNOST U OPLEMENJIVANJU PŠENICE

 

L. Panković1 i I. Mihaljev2

 

1 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

Analiza pe­digrea priznatih sorti kod nas i u svetu pokazuje da je metod prostog ukrš­tanja najčešće korišćen. Visina stabljike i indeks intenzivnosti sorte pokazuju da je metod suk­cesivnih ukrštanja najefikasniji kod oplemenjivanja na ova dva pa­ra­metra. Analiza otpornosti pšenice prema lisnoj rđi i pepelnici pokazuje da su vi­še­st­ruka ukrštanja efikasnija od prostog ukrštanja. Sadržaj proteina bio je statistički zna­čajno veći kod genotipova dobijenih trojnim i povratnim ukrštanjima u odnosu na ostale metode. Sukcesivna ukrštanja bila su superiornija u ispoljavanju veće se­di­mentacione vrednosti ali je uticaj godine i lokaliteta izražen. Kod izbrašnjavanja i vred­nosnog broja sredine hleba ne mogu se značajnije favorizovati pojedini metodi ukr­štanja. Prinos zrna per se samo po trendu je istakao genotipove iz prostih ukr­š­ta­nja. Ceo eksperiment i statistička analiza ukazuju da se superiorni genotipovi po pri­nosu brže dobijaju metodom prostog ukrštanja ali sa slabijim kvalitetom i ot­por­noš­ću na bolesti.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PATERN ANALIZA MULTILOKACIJSKIH OGLEDA

 

M. Babić, N. Delić, Violeta Anđelković, G. Stanković, Vojka Babić

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd-Zemun

 

Značajna interakcija genotipa i spoljne sredine za kvantitativna svojstva, kao što je prinos zrna, umanjuje upotrebljivost srednje vrednosti svih lokaliteta za izbor su­pe­ri­ornih genotipova.

Zbog različitog doprinosa genotipova ovoj interakciji, selekcionarima su potrebni parametri koji opisuju doprinos pojedinačnog genotipa. Iako su učinjeni značajni napori i predloženi brojni modeli, do sada nije nađen parametar koji bi zadovoljavao sledeće uslove:

-          parametar bi trebao biti ponovljiv u nezavisnim eksperimentima

-          parametri moraju biti takvi da mogu biti ocenjeni u serijama u toku kratkog vremenskog perioda, i veoma je značajno dobiti pouzdane procene parametara na osnovu jednogodišnjih eksperimenata

-          parametar bi trebao biti relativno nezavisan od konkretnih genotipova u setu.

Kako se mere bliskosti pojavljuju u parovima, gde mere sličnosti i različitosti ko­ris­te isti tip informacija, moguće je upotrebiti združene tehnike klasifikacije i or­di­na­ci­je. One dopunjuju jedna drugu u GE analizi.

Pri analizi spoljašnjih sredina treba primeniti iste transformacije podataka korišćene pri analizi genotipova.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KVALITET PŠENICE U RAZLIČITIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA

 

N. Hristov1, N. Mladenov1 i E. Hernandez2

 

1 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2 International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Wheat Program, Meksiko

 

Tehnološki kvalitet pšenice ima veoma važnu ulogu za dobijanje kvalitetnih fi­nal­nih proizvoda mlinarske, odnosno pekarske industrije. Kvalitet pšenice zavisi od ve­likog broja faktora. Izbor genotipa i primenu agrotehnike kontroliše čovek, dok se uti­caj ekoloških faktora nalazi van ljudske kontrole. Ovi faktori mogu modifikovati kva­litetne karakteristike pšenice, kako na različitim lokalitetima tako i u različitim go­dinama. Dvadeset sorti ozime pšenice, stvorenih u oplemenjivačkim centrima u No­vom Sadu i Kragujevcu, gajeno je u toku 1998, 1999. i 2000. na pet lokaliteta (No­vi Sad, Inđija, Sremska Mitrovica, Kragujevac i Žitorađa). Sadržaj proteina u zr­nu (N x 5.7) utvrđen je metodom Kjeldala a zapremina hleba volumomerom, uz ko­rišćenje semena uljane repice. Za analizu interakcije genotip x spoljna sredina, pri­menjen je AMMI model. Na osnovu AMMI analize, većina genetipova nije is­to­vre­meno pokazala zadovoljavajuću stabilnost za sadržaj proteina i zapreminu hleba. Ipak, za dalji rad u oplemenjivanju, kao roditeljske komponente za unapređenje oba svojstva, mogu se koristiti sorte NSR-5 i Kremna, samo za povećanje sadržaja pro­teina sorte Milica i Gruža, odnosno za povećanje zapremine hleba, sorte Prima i Re­nesansa.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST KOMPONENATA PRINOSA PŠENICE NA DEGRADIRANOM ZEMLJIŠTU

 

M.

 

Dimitrijević, Sofija Petrović, M. Belić, V. Hadžić i Ljiljana Nešić

 

 

 

Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

           

Deset sorti pšenice je ispitivano za varijabilnost komponenata prinosa na degra­di­ra­nom zemljištu tipa solonjeca u kontrolnoj varijanti i uz primenu dva nivoa me­li­o­ra­tiv­nih mera, kao i na černozemu. Meliorativne mere su se sastojale u primeni 25 t i 50 t fosfogipsa po hektaru. U radu je prikazana varijacija komponenata prinosa i to vi­sina stabljike, masa biljke, masa zrna po biljci i žetveni indeks. Intenzivne sorte pše­nice iskazale su najviše srednje vrednosti posmatranih osobina, na černozemu, ali i različitu reakciju na meliorativne mere na solonjecu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST SADRŽAJA B I Pb KOD Triticum sp.

 

Marija Kraljević-Balalić1, Olja Ljubotin1, R. Kastori1 i N. Mladenov2

 

1Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

2Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Stvaranje genotipova pšenice, efikasnih u usvajanju B, naročito u semiaridnim i arid­­nim oblastima, jedini je pravilan pristup u povećanju prinosa na zemljištima sa vi­sokom koncentracijom B. Cilj ovog rada je bio da se ispita genetička va­ri­ja­bil­nost i divergentnost u sadržaju B i Pb, kod 30 genotipova Triticum sp., u cilju oda­bi­ranja roditelja za hibridizaciju. Ogled je postavljen po slučajnom blok sistemu u tri ponavljanja. Koncentracija B u listovima pšenice u fazi klasanja, određivana je kolorimetrijski, a Pb primenom standardne AAS. Komponente prinosa analizirane su u fazi pune zrelosti. Statistička obrada podataka (srednje vrednosti, varijabilnost, ko­relacije i klaster analiza, primenom Euklidovih distanci), urađena je u programu SPSS for Windows 8.0. Postojale su signifikantne razlike u srednjim vrednostima iz­među ispitivanih genotipova za koncentraciju B i Pb. Koeficijent varijacije uka­zu­je na postojanje genetičke varijabilnosti za koncentraciju B (V=9.30%) i Pb (V=17.88%). Prikazane su korelacije između sadržaja B, Pb i komponenti prinosa pše­nice. Genotipovi Evropa 90, Peking 11, Nevesinjka i Kalyan Sona, koje pri­pa­da­ju istom klasteru, a imaju najnižu koncentraciju B u listovima, mogli bi se koristiti u prog­ramu hibridizacije, kao dobri izvori germplazme.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ AGROEKOLOŠKIH USLOVA NA FRAKCIONI SASTAV I KLIJAVOST SEMENA DVE ZAJEČARSKE SORTE PŠENICE

 

R. Sabovljević1, B. Petrović2, Zlatoljupka Stanković2, Divna Marković1 i Đ. Goranović3

 

1Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun

2Institut „Srbija”' CPTI Zaječar

3Zavod Topčider-Jugoinspekt Beograd

 

U radu je izvršeno ispitivanje uticaja lokacije proizvodnje semenskog useva na krup­­noću, masu i klijavost semena dve zaječarske sorte pšenice (leda i kraljevica). Za rad je uzeto seme iz frakcija 2,20-2,85mm i 2,85-3,25mm. Iz ovih frakcija su iz­dvo­jene podfrakcije 2,50-2,75mm i 3,00-3,25mm koje su na gravitacionom se­pa­ra­to­ru razdvojene na četiri frak­cije mase. U laboratoriji je ispitana masa 100 semena i uku­pna klijavost semena (pe­ti dan) na konstantnoj temperaturi 20°C u filter-papiru. Za obe osobine semena, po eksperimentalnim varijantama, utvrđena je ukupna va­ri­ja­bilnost (X; C.V.) i pros­ti korelacioni koeficijenti (r). Rezultati rada pokazuju da ag­roekološki uslovi pro­iz­vod­nje semenskog useva imaju značajan uticaj na osobine se­mena obe sorte pše­ni­ce, ali različitog obima. Korelacije između mase i klijavosti se­mena menjaju se pri raz­dvajanju na frakcije mase ali različito po sortama i lo­ka­ci­ja­ma proizvodnje se­men­skog useva.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

MEĐUZAVISNOST STAY GREEN SVOJSTVA U POPULACIJAMA KUKURUZA

 

G. Bekavac, N. Vasić, Božana Purar i Aleksandra Nastasić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Stay green je sinonim dobrog zdravstvenog stanja biljaka u kasnijim fazama ve­ge­ta­ci­je, tolerantnosti prema suši, bolestima i insektima. Uprkos superiornosti hibrida ko­ji se karakterišu ovim svojstvom u odnosu na tzv. non-stay green hibride, li­te­ra­tur­ni podaci o međusobnim odnosima stay green-a i nekih drugih svojstava su još uvek prilično skromni. Cilj rada bio je da se identifikuju svojstva koja determinišu stay green i prinos zrna kukuruza.

Za rad su odabrana S1 potomstva dve sintetičke populacije kukuruza (P1-SG i P2-SG). Najjači direktan efekat na stay green, ustanovljen je za sadržaj vode u listu. Iako je stepen saglasnosti između stay green-a i prinosa zrna bio veoma nizak (rP1=-0.055; rP2=0.003, u P1-SG i P2-SG, respektivno), najjači pozitivan direktan efekat (P<0.01) na prinos zrna ustanovljen je za stay green (pP1=0.634 i pP2=0.560). Sig­ni­fikantne genetičke korelacije (P<0.01) između sadržaja vlage u zrnu i stay green-a (rP1=0.497 i rP2=0.709) mogle bi predstavljati problem u praktičnom oplemenjivanju na stay green; ipak slab i nesignifikantan direktan uticaj sadržaja vlage u zrnu na stay green (p4y=-0.041; p4y=-0.064) upućuje na zaključak da oplemenjivanje na ovo svoj­stvo ne mora da dovede do nepoželjnih promena u dužini vegetacije.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST I KORELACIJE KOMPONENTI RODNOSTI LINIJE – MAJKE I SASTAVA SEMENSKOG MATERIJALA F1 GENERACIJE HIBRIDA KUKURUZA

 

R. Sabovljević1, Đ.Goranović2, D.Jovanović3, Božana Aćimović1 i M. Rošulj4

 

1Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

2Zavod Topčider – Jugoinspekt Beograd

3DP PKB, RJ Vrbovsko

4Institut za kukuruz „Zemun Polje” Beograd-Zemun

 

Sastav semenskog materijala F1 generacije me­ren je kao: broj i masa se­me­na pljo­s­na­tog oblika (na klipu); broj i masa ostalog se­me­na (na kli­pu); broj i ma­sa semena pljos­natog oblika po redovima biljaka linije-maj­ke (1+4 i 2+3). Poljski og­led je iz­ve­den tokom dve godine u pet ponavljanja. Od­nos redova bi­lja­ka ro­di­te­lja bio je 4:2. Sve osobine biljaka linije-majke obrađene su na ukupnu varijabilnost (X; C.V.). Urađena je trofaktorijalna analiza varijanse gde su faktori: linija-maj­ka (hibrid­na kombinacija), godina istraživanja i način pro­iz­vodnje semenskog use­va. Re­­zul­tati pokazuju da genotip li­nije-majke (hibridna kombinacija) ima statistički vr­lo po­uzdan pojedinačan uticaj na sve ispitivane osobine u svim varijantama istra­ži­­va­nja. Ostali faktori imaju veći zna­čaj u interakcijama. Najača korelaciona po­ve­za­­nost ut­vrđena je između broja svih se­me­na na klipu i broja pljosnatih semena na kli­­pu (r=0,90 do 0,99) pri vrlo visokoj de­ter­minaciji (D=0,92 do 0,99).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PROMENE MORFO-FIZIOLOŠKIH OSOBINA SEMENA RODITELJSKIH LINIJA I F1 HIBRIDNIH KOMBINACIJA KUKURUZA USLED STARENJA

 

Lana Đukanović1, R. Sabovljević2, M. Rošulj1

 

1Institut za kukuruz „Zemun polje” Beograd-Zemun

2Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

 

Materijal je seme šest inbridovanih linija i F1 hibridno seme od četiri SC kom­bi­na­ci­je. Starenje je teklo u različitim uslovima čuvanja semena (temperatura; vlaž­nost vaz­duha; način pakovanja). Ispitivane su morfofiziološke osobine semena: masa se­me­na, vlažnost semena, brzina klijanja semena, ukupna klijavost semena, dužina plu­­mule, dužina korena. Sva ispitivanja su izvršena u standardnim laboratorijskim us­­lovima (t=20/30°C naizmenično 16/8 sati) dok je osobina U.K. is­pi­tivana i po cold-testu. Eksperimentalni podaci obrađivani su za svaki termin (go­di­nu starenja se­­mena) posebno. Podaci su obrađeni na ukupnu varijabilnost (X; C.V.); obrađeni su dvofaktorijalnom i trofaktorijalnom analizom varijanse; ko­re­la­ci­ona analiza ura­đe­­na je primenom jednačine višestruke regresije (D; r; direktni i in­direktni efekti); ura­­đena je klaster-analiza. Rezultati pokazuju da seme linija re­a­gu­je različito na tok sta­­r­enja u poređenju sa hibridnim kombinacijama. Takođe, da us­lovi pod kojima te­če proces starenja uzrokuju različit obim promena kod istih li­ni­ja i istih hibridnih kom­­binacija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SORTNE SPECIFIČNOSTI KROMPIRA NA PRINOS I SADRŽAJ NITRATA

 

R. Pavlović, Ljiljana Bošković-Rakočević i G. Dugalić

 

Agronomski fakultet, Čačak

 

Proizvodnja mladog krompira veoma je značajna, kako za ishranu ljudi zbog izra­že­ne nutritivne vrednosti, tako i zbog samog perioda korišćenja. Takođe, njegova pro­iz­vodnja je visoko profitabilna i ima veliki agrotehnički značaj koji se ogleda u plo­do­redu, jer omogućava dve žetve godišnje ostavljajući iza sebe zemljište dobre struk­ture sa visokim nivoom hraniva. U cilju obezbeđenja zdravstveno bezbednog po­­vrća sa dozvoljenim sadržajem nitrata, neophodna je primena optimalnih količina azo­tnih đubriva. Polazeći od navedenih činjenica, cilj ovih istraživanja bio je utvrdi­ti optimalne doze azota za postizanje visokih prinosa različitih sorti mladog krom­ira. Poljski ogledi obavljeni su u vegetacionoj sezoni 2003. godine, na zemljištu tipa alu­vijum, na lokaciji Trbušani kod Čačka. Ogled je postavljen u četiri varijante sa ras­tućim dozama azota uz korišćenje pet sorti krompira: Adora, Lizeta, Kleopatra, Amo­rosa i Kondor. Dobijeni rezultati pokazuju da rastuće doze azota utiču na po­ve­ća­nje prinosa mladog krompira pri čemu je najveći efekat utvrđen kod sorte Kleopatra gde je zabeleženo povećanje od 52,8%. Najmanji efekat ispoljen je kod sor­te Adora. U pogledu sadržaja nitrata utvrđene su razlike i između ispitivanog sor­­timenta i rastućih doza azota.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

DOSTIGNUĆA I DALJI PRAVCI U OPLEMENJIVANJU SUNCOKRETA

 

D. Škorić, S. Jocić, D. Jovanović

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Prethodne decenije postignuti su značajni rezultati u oplemenjivanju suncokreta u svetu i kod nas. Koristeći različite metode povećana je genetička varijabilnost gaje­nog suncokreta i omogućeno je stvaranje produktivnih hibrida suncokreta. U divljim vrs­tama pronađeni su izvori otpornosti prema rđi, plamenjači, Phomopsisu, Macro­phomina, volovodu i ugrađeni u inbred linije gajenog suncokreta sa dobrim kom­bi­ni­rajućim sposobnostima za agronomska svojstva. Problem u oplemenjivanju predstav­lja brza izmena rasnog sastava kod patogena (plamenjača, volovod i dr.).

Zna­čajni rezultati su postignuti i kod stvaranja hibrida za posebne namene. Stvoreni su hibridi sa visokim sadržajem oleinske kiseline u ulju (> 80 %). Pored toga radi se na izmeni tokoferola u ulju (umesto alfa, ugrađuju se beta, gama i delta). Stvoren je ve­lik broj hibrida konzumnog tipa.

Glavni pravci u oplemenjivanju suncokreta u narednom periodu biće usmereni na po­većanje genetske varijabilnosti, adaptabilnosti, otpornosti prema bolestima, in­sek­tima i stresu (suši). Pored divljih vrsta, kao izvori poželjnih gena poslužiće nove me­tode biotehnologije, koje treba da obezbede određene poželjne gene i da ubrzaju proces oplemenjivanja suncokreta.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KOMPONENTE FENOTIPSKE VARIJABILNOSTI ZA PREČNIK GLAVE SUNCOKRETA (Helianthus annuus L.)

 

Nada Hladni1, D. Škorić1 i Marija Kraljević-Balalić2

 

1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

Suncokret je u mnogim zemljama u svetu i kod nas osnovna biljka za proizvodnju jes­tivog ulja. Visina biljke, veličina, forma i položaj glave na stablu, broj listova, nji­hova veličina, trajanje i raspored na biljci imaju važnu ulogu u definisanju op­ti­mal­ne arhitekture hibrida suncokreta (Škorić, 1975, 1989, 2002). U cilju praćenja na­čina nasleđivanja i efekta gena prečnika glave suncokreta u F1 i F2 generaciji iz­vr­šena su dialelna ukrštanja isključujući recipročna sa šest genetski divergentnih in­bred linija suncokreta. Dobijene su značajne razlike u srednjim vrednostima za is­pi­ti­vano svojstvo. Prečnik glave se u F1 generaciji nasleđivao superdominantno jedino se u četiri ukrštanja javila dominacija, dok se u F2 generaciji nasleđivao do­mi­nan­tno, a superdominacija se zadržala u četiri kombinacije. Glavni deo genetske va­ri­jan­se čini dominantna komponenta, a način nasleđivanja prečnika glave je super-domi­nacija uzevši u obzir sve kombinacije ukrštanja u obe generacije (F1 i F2). Ova ist­raživanja mogu biti od značaja u stvaranju visokoprinosnih genotipova sun­co­kreta.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

POPULACIONA DIVERGENTNOST I KOMBINACIONA SPOSOBNOST DIPLOIDNIH MULTIGERMNIH POPULACIJA ŠEĆERNE REPE OTPORNIH ILI TOLERANTNIH PREMA RIZOMANIJI

 

L. Kovačev, N. Čačić, Snežana Mezei i Nevena Nagl

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Pos­tojanje genetičke divergentnosti, kako unutar tako i između različitih populacija ne­op­hodno je da bi se povećao genetički potencijal rodnosti, poboljšale kvanti­ta­tiv­ne osobine i otpornost prema najznačajnijim bolestima. U hibridizaciji šećerne repe mul­tigermne diploidne populacije koriste se ili kao oprašivači za stvaranje F1 hib­ri­da ili kao donori poželjnih gena za najvažnije kvantitativne i kvalitativne karakte­ris­ti­ke. Njihova uloga i značaj u oplemenjivačkim programima od posebnog je in­te­re­sa. U našoj zemlji više od 60% površina pogodnih za gajenje šećerne repe zahvaćeno je rizomanijom. U radu je ispitivano dvadeset multigermnih populacija različitih po stepenu otpornosti–tolerantnosti. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li se is­pi­ti­vane populacije koje se razlikuju po poreklu i stepenu otpornosti međusobno i ge­ne­tički razlikuju, zatim da li postoji intra populaciona divergentnost zbog mo­guć­nos­ti daljeg poboljšanja populacije i da se ispitaju opšte i specifične kombinacione spo­sobnosti u ukrštanjima s četiri genetički divergentne citoplazmatsko nuklearne muš­ko sterilne linije. Primenom odgovarajućih statističkih metoda utvrđena je ka­ko inter- tako i intra populaciona divergentnost diploidnih populacija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OSOBINE SEMENA KAO POKAZATELJ SRODNOSTI - GENOTIPSKE OSNOVE HIBRIDA ŠEĆERNE REPE

 

S. Petrović1, R. Sabovljević2, D. Biserčić3, Divna Marković2 i Zlatoljupka Stanković4

 

1Zavod za šećernu repu „Selekcija”, Aleksinac

2Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

3DPP „Mitrosrem”, Sremska Mitrovica

4Institut „Srbija”, CPTI Zaječar

 

Ispitivane su osobine semena šećerne repe pet triploidnih kombinacija i tri ani­zo­plo­id­ne kombinacije. Ispitivane su osobine semena: ukupna masa klubeta-ploda (m0), ma­sa semena u plodu (m1), masa klubeta (m3), energija – brzina klijanja (E.K.) i ukup­no klijanje (U.K.). Seme je uzeto iz dve frakcije veličine klubeta: 3,25-3,50 mm i 4,25-4,50 mm. Temperature za ispitivanje klijanja bile su: t1=5°/15°C (naiz­me­nično 12/12 sati); t2=20°C const. Ispitivanja su vršena u deset ponavljanja (10x100 semena). Eksperimentalni podaci obrađeni su na ukupnu varijabilnost (X, C.V.), dvofaktorijalnom analizom varijanse (za osobine m0 i m1, trofaktorijalnom ana­lizom varijanse (za osobine E.K. i U.K.) korelacionom analizom (proste kore­la­ci­je za osobine m0 i m1; višestruka regresija za osobine U.K.i E.K.) i grupisanjem po osnovi razlika (klaster-analiza). Klaster analiza pokazuje najveću uslovljenost ge­notipskom konstitucijom sorte (triploidi i anizoploidi) i grupom hibridnih kom­bi­na­cija (AL – triploidni hibridi i NS – triploidni hibridi).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

TIP LISTA I PRINOS ZRNA STOČNOG GRAŠKA

 

V. Mihailović i A. Mikić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Cilj trogodišnjeg ogleda (2000-2002) bilo je ispitivanje prinosa zrna devet ge­no­ti­po­va graška različitog tipa lista. Jedan od njih (Акациевидная форма) imao je bag­remasti (Aftl), četiri (NS-junior, moravac, javor i amino) normalni (AfTl) i četiri (je­zero, 4(1993), CD i Primeroy) afila (afTl) tip lista. Praćene su prosečna visina bilj­ke (VB), visina prve mahune (VPM), broj internodija (BI), broj mahuna po biljci (BMB), broj zrna po biljci (BZB), masa biljke (MB), prinos zrna po biljci (PZB) i jedinici površine (PZP), žetveni indeks (ŽI) i masa hiljadu zrna (MHZ). Utvrđeno je pos­tojanje značajnih razlika u komponentama prinosa zrna, kako između grupa sa raz­ličitim tipom lista, tako i među genotipovima u okviru iste grupe. Sorte AfTl ge­no­tipa odlikovale su se najvećim vrednostima VB (75,2 cm), VPM (43,5 cm), BI (18,9), BMB (8,7), BZB (34,2), MB (15,89 g) i PZP (6,97 g). Genotipovi afTl fe­no­ti­pa imali su najveći ŽI (0,56), PZP (2980 t/ha) i MHZ (255 g). Sorta NS-junior od­li­kovala se najvećim vrednostima VB (120,4 cm), VPM (68,6 cm), BI (22,2), BMB (11,3), BZB (42,5) i MB (17,95 g). Najveći PZB (8,56 g) postigla je sorta javor, dok je najveći ŽI određen kod genotipa 4(1993) (0,60). Najveći PZP ostvarila je sorta Primeroy (4298 kg/ha), a najveća MHS izmerena je kod moravca (301 g).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SORTNA ISPITIVANJA NOVIH HIBRIDA PARADAJZA

 

R. Pavlović i Ljiljana Bošković-Rakočević

 

Agronomski fakultet, Čačak

 

Pa­radajz predstavlja veoma značajnu kulturu za našu zemlju sa razvijenom pro­iz­vod­njom na većim površinama i značajnim učešćem u ukupnoj potrošnji povrća. Pro­izvodnja se organizuje na otvorenom polju i u zatvorenom prostoru. Znatne povr­šine su u plastenicima bez dopunskog zagrevanja, čija je osnovna namena da bilj­ke štite od slabijih kratkotrajnih mrazeva i u stvaranju što povoljnijih temperatur­nih uslova. Poslednjih godina, u našoj zemlji uočena je velika raznolikost korišće­nog sortimenta, što se različito odražava na postizanje prinosa. U plasteničkoj pro­izvodnji, zbog visokih troškova, jedan od glavnih faktora je izbor sorte, odnosno hib­rida sa njihovim karakteristikama u pogledu komponenti prinosa, otpornosti i kva­­liteta plodova. Na osnovu navedenih činjenica, i u cilju uvođenja novog sorti­men­ta u proizvodnju obavljena su ova istraživanja, da bi se utvrdile sortne speci­fič­nos­ti i dale preporuke za njihovo širenje u proizvodnoj praksi. Ogledi su izvedeni u vege­tacionoj sezoni 2003. godine u plastenicima bez dopunskog zagrevanja, sa ve­ćim brojem genotipova paradajza, u mestu Trbušani kod Čačka. Rezultati istraži­va­nja pokazuju značajne razlike u pogledu komponenti prinosa ispitivanog sortimenta.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ANALIZA GLAVNIH KOMPONENATA (PCA) OSOBINA PASULJA

(Phaseolus vulgaris L.)

 

Mirjana Vasić i Jelica Gvozdanović-Varga

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Ispitivana je divergentnost kolekcije pasulja. Posmatrane su boja i oblik zrna pasu­lja kao kvalitativne i 13 kvantitativnih osobina (tri komponente visine biljke, pet di­rek­­tnih komponenti prinosa i pet hemiskih osobina zrna). Analizom glavnih kom­po­ne­­nata (PCA) utvrđeno je koje su od ispitivanih osobina odlučujuće u diferenciranju ge­­notipova. Glavne komponente su formirane na osnovu korelacione matrice. Pri­kaz glav­nih komponenti vršen je preko nerotiranih i preko rotiranih vrednosti ko­re­la­cija oso­bina s glavnim osama. Prikazan je procentualni udeo pojedinih glavnih kom­­po­ne­na­ta u ukupnoj varijabilnosti, kao i kumulacija varijabilnosti. Za ob­jaš­nje­nje va­ri­ja­bil­nost kolekcije dovoljno je bilo sedam glavnih komponenata. Prva glav­na kom­po­nen­ta govori o produktivnosti genotipa, druga o obliku zrna, treća o krup­no­ći zrna, čet­vrta o pogodnosti genotipova za žetvu, a ostale tri o hemijskom sas­ta­vu zrna.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

MORFOLOŠKO-PROIZVODNE OSOBINE EKSPERIMENTALNIH HIBRIDA I RODITELJSKIH KOMPONENTI CVEKLE

 

R. Sabovljević1, Zlatoljupka Stanković2, B.Petrović2, S.Petrović 3 i D.Biserčić 4

 

1Poljoprivredni fakultet u Beogradu-Zemunu

2Institut „Srbija"”CPTI Zaječar

3Zavod „Selekcija” Aleksinac

4DPP „Mitrosrem” Sremska Mitrovica

 

U poljskim ogledima ispitivane su morfološko-proizvodne osobine eksperi­men­tal­nih hibrida cvekle. Komponenta majka je stvorena višestrukim povratnim ukršta­nji­ma i odabiranjima, a stabilizovana je kao CMS varijanta. Oprašivači su takođe sta­bi­lizovani višestrukim povratnim ukrštanjima i odabiranjima. Ispitivanjima su obu­h­­vaćena ukupno četiri eksperimentalna hibrida (F1 generacija, uslovno uzeto TC hib­­ridnih kombinacija), po dve hibridne kombinacije jedne majke sa dva različita op­ra­šivača. Jedan od kriterijuma u odabiranjima i ukrštanjima bio je i učešće jed­no­se­mene klubadi u ukupnom broju klubadi na biljkama-majkama. Morfološko-proiz­vod­ne osobine obuhvatale su: broj listova na biljci, prečnik korena, masa korena, broj prstenova na preseku korena, boja lisne drške i liske, boja preseka korena, du­ži­na zadebljalog korena, oblik korena, suva materija u soku (digestija), masa lista po biljci u tehnološkoj zrelosti korena. Sve osobine obrađene su na ukupnu varija­bil­nost (prosek; C.V.). Za pojedine osobine izvršena je korelaciona analiza pri­me­nom jednačine višestruke regresije.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST I KORELACIJE OSOBINA BILJAKA I SEMENA KOD PET VRSTA LEKOVITIH BILJAKA

 

R. Jevđović1, R. Sabovljević2 i Divna Marković2

 

1Institut za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić”, Beograd

2Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

 

U istraživanjima su obuhvaćene sledeće vrste lekovitih biljaka: bela slačica (Sinapis alba L.), piskavica (Trigonella foenum-graecum L.), heljda (Fagopyrum esculentum Moench), neven (Calendula officinalis L.) i crni slez (Malva silvestris L.). Izvršena su trogodišnja ispitivanja u poljskim uslovima. Ogledi su bili na površinama Insti­tu­ta „Josif Pančić” u Pančevu. Kod svih pet vrsta lekovitih biljaka materijal su sorte-po­pulacije, koje se održavaju masovnom selekcijom u svakoj generaciji. Obuh­va­će­ne su neke morfološke osobine biljaka (visina stabla, broj grana), neke proizvodne oso­bine (broj plodova po biljci, broj i masa semena po biljci) i osobine semena (krup­noća semena, klijavost semena). Istraživanja su obuhvatila pojedinačne biljke i rad­ne uzorke iz materijala. Eksperimentalni podaci obrađeni su za svaku godinu po­seb­no i za sve tri godine zajedno. Eksperimentalni podaci obrađeni su na ukupnu va­rijabilnost (X; C.V.), analizom varijanse, korelacionom analizom (primenom jed­na­čine višestruke regresije) i klaster-analizom. Rezultati pokazuju različite vred­nos­ti, za iste osobine, u odnosu na botaničku vrstu, godinu-sezonu istraživanja i za sve tri godine istraživanja.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SPONTANI SRODNICI PŠENICE U KONTINENTALNOM DELU CRNE GORE

 

 

Sofija Petrović i M. Dimitrijević

 

 

Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

U 2002. godini izvedena je istraživačka ekspedicija sa ciljem ispitivanja i pri­kup­lja­nja genetičke varijabilnosti roda Aegilops, divljeg srodnika pšenice u me­di­te­ran­skom regionu, na teritoriji Crne Gore. U radu su prikazani rezultati istraživanja u kon­tinentalnom delu Crne Gore (dolina Zete, Rijeka Crnojevića, Rumija i oblast oko Skadarskog jezera), gde je ustanovljena značajna genetička varijabilnost is­pi­ti­va­nog roda na većem broju lokaliteta.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST OSOBINA KLASA PŠENICE NA DEGRADIRANOM ZEMLJIŠTU

 

Sofija Petrović, M. Dimitrijević, M. Belić, V. Hadžić i Ljiljana Nešić

 

Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Deset sorti pšenice je ispitivano za varijabilnost komponenata prinosa klasa na deg­ra­diranom zemljištu tipa solonjeca u kontrolnoj varijanti i uz primenu dva nivoa me­liorativnih mera, kao i na černozemu. Meliorativne mere su se sastojale u pri­me­ni 25 t i 50 t fosfogipsa po hektaru. U radu je prikazana varijacija komponenata pri­no­sa klasa i to dužina klasa, masa klasa, broj i masa zrna po klasu. Intenzivne sorte pše­nice su iskazale najviše srednje vrednosti posmatranih osobina, na černozemu, ali i različitu reakciju na meliorativne mere na solonjecu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

BOKORENJE KOD PŠENICE

 

Veselinka Zečević, D. Knežević i Danica Mićanović

 

IIP „SRBIJA”-Beograd, Centar za strna žita, Kragujevac

 

U radu je ispitivana varijabilnost, komponente fenotipske varijanse i heritabilnost za produktivno bokorenje kod 50 genotipova pšenice. Istraživanja su obavljena u og­le­du koji je izveden po slučajnom blok sistemu u toku dve godine. Ispitivane sorte pše­nice ispoljile su visoko značajne razlike u srednjim vrednostima za produktivno bo­korenje. Prosečno za obe godine, najveća vrednost za ovo svojstvo utvrđena je kod sorte Zlatna Dolina (12,5), a najmanja kod Zemunke i Pobede (8,0). Standard­nom devijacijom i koeficijentom varijacije ustanovljena je visoka varijabilnost pro­duk­tivnog bokorenja u obe godine ispitivanja. Prosečno za obe godine i sve sorte, ko­eficijent varijacije je bio dosta visok (V=23,6%). Znatno veća varijabilnost od pro­sečne utvrđena je između pojedinih sorti. Sorta Minister Dwarf (V=30,8%) po­kazala je najveću varijabilnost ovog svojstva u obe godine istraživanja. Najmanja va­rijabilnost ovog svojstva utvrđena je kod Skopljanke (V=14,3%). Heritabilnost u ši­rem smislu za ovo svojstvo iznosila je h2=59,2%. Na osnovu komponenti feno­tip­ske varijanse ustanovljen je sličan udeo genotipa (24,6%), interakcije geno­tip/go­di­na (24,0%) i godine (20,7%) u ukupnoj varijabilnosti ovog svojstva. Visoke vred­no­s­ti za udeo godine i interakcije ukazuju na jaku zavisnost ovog svojstva od faktora spolj­ne sredine.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENETIČKA USLOVLJENOST TEHNOLOŠKOG KVALITETA PŠENICE

 

D. Knežević1, Veselinka Zečević1, Nevena Đukić2 i Danica Mićanović1

 

1 IIP SRBIJA, Centar za strna žita, Kragujevac

2 Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac

 

Kvalitet je kompleksno genetički determinisano svojstvo. Veliki je broj parametara koji učestvuju u određenu kvaliteta. U ovom radu je predstavljena analiza sedi­men­ta­cije proteina i volumena hleba kod 20 genetički različitih sorti pšenice. Metodom elek­tro­foreze analiziran je sastav glijadina i glutenina. Ispitivana je povezanost gli­ja­dina i glutenina koji su kodirani Gli-1 i Glu-1 alelima sa komponentama kvaliteta. Us­tanovljeno je da sorte (KG.56, KG.56S, Rodna i Tara) koje imaju Gli-B1b, Gli-D1b, Glu-D1d imaju visoke vrednosti sedimentacije proteina i volumena hleba. Ta­ko­đe je ustanovljena pozitivna korelacija između Gli-D2a i sedimentacije pro­te­ina, kao i između Gli-B1l i volumena hleba (Srbijanka, Ravanica, Jugoslavija, Bal­kan i dr.). Identifikovani Gli-1 i Glu-1 aleli mogu se koristiti kao markeri za kvalitet u op­lemenjivanju pšenice. Međutim, analizirane komponente tehnološkog kvaliteta ni­su genetički određene samo sa Gli-1 i Glu-1, već i drugim faktorima (Gli-2, Gli-3, proporcijom sadržaja glijadina/glutenina itd.) koje treba više proučiti.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST PRINOSA I KVALITETA SORTI OZIME PŠENICE U LOKALITETU KRAGUJEVAC

 

M. Pavlović1, Zorica Jestrović1, M. Kuburović2 i D. Knežević1

 

1Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija”, Centar za strna žita Kragujevac

2Agronomski fakultet, Čačak

 

Prinos zrna, morfološke osobine i pokazatelji tehnološkog kvaliteta kod 22 sorte i 1 li­nije ozime pšenice su analizirani i upoređivani sa sortama pobeda i partizanka u dvo­godišnjim istraživanjima. Prosećni prinosi zrna u obe godine su se kretali od 6.04 – 7.36 t/ha. Sorte pšenice rusija, lazarica i lira pokazale su visoko značajno ve­ći prinos u odnosu na pobedu. Prosečan prinos zrna za ispitivane sorte se razlikovao po godinama. Ustanovljena je razlika od 2.82 t/ha između prosečnih prinosa u dve godine ispitivanja, što ukazuje na veliki uticaj agroekoloških uslova. Spoljašnji fak­to­ri su bitno uticali na varijabilnost visine stabljike: razlike su iznosile i do 30 cm za­visno od godine. Prosečna visina biljaka je iznosila od 72.0 cm (KG 100) do 97.0 cm (kraljevica). Razlike u vremenu klasanja između godina u proseku su iznosile 5 da­na. Ispitivane sorte su imale hektolitarsku masu zrna iznad 80 kg pri čemu se is­ti­če sorta košuta (86.60 kg). Prema krupnoći zrna ističu se sorte kraljevica i matica. Vi­soke vrednosti sedimentacije proteina iznad 50 ml imale su sorte KG 56-S, rodna, ru­sija i bistrica, dok je sadržaj proteina bio najveći kod studenice (11.23%). Na os­no­vu dobijenih rezultata može se videti veoma jak uticaj agroekoloških uslova za is­poljavanje morfofizioloških i produktivnih osobina kod ispitivanih genotipova.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NASLEĐIVANJE POJEDINIH KOMPONENATA PRINOSA OZIMOG JEČMA

 

Milomirka Madić1 i Marija Kraljević-Balalić2

 

1 Agronomski fakultet, Čačak

2 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Pet divergentnih genotipova ozimog dvoredog ječma (Vada, Đerdap, NS-293, Ja­go­dinac i Sladoran) je odabrano za dialelna ukrštanja, da bi se ocenio način nasle­đi­va­nja, efekat gena i komponente genetičke varijanse za broj i masu zrna po klasu u F1 ge­neraciji.

Ocena načina nasleđivanja data je na bazi signifikantnosti razlika sredina vrednosti hib­rida u odnosu na roditeljski prosek. Za utvrđivanje komponenti genetičke vari­jan­se i regresionu analizu podataka korišćena je metoda Jinks (1954), Hayman (1954) i Mather and Jinks (1971).

Između srednjih vrednosti roditelja i potomstva su postojale značajne razlike za oba is­pitivana svojstva. Broj i masa zrna po klasu u većini kombinacija ukrštanja nas­le­đi­vale su se uglavnom dominantno ili superdominantno. Komponente genetičke va­ri­janse, prosečan stepen dominacije i linija regresije ukazali su na superdominaciju kod nasleđivanja ovih osobina. Dobijene vrednosti heritabilnosti za broj i masu zrna po klasu su bile u veoma širokom dijapazonu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KORELACIJE I "PATH" KOEFICIJENT ANALIZA ZA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA OZIMOG JEČMA

 

Milomirka Madić, A. Paunović i D. Đurović

 

Agronomski fakultet, Čačak

 

Da bi se što preciznije utvrdile uzročno posledične veze između direktnih i indi­rek­t­nih komponenti prinosa zrna kod ozimog ječma primenjen je metod proste ko­re­la­ci­je i analiza koeficijenata putanje. Proučavane su korelacije između prinosa zrna, žet­venog indeksa, visine stabljike, broja i mase zrna po klasu i biološkog prinosa, u ko­jem je prinos zrna predstavljao zavisno, a ostala svojstva nezavisno promenljive va­rijable. Između biološkog prinosa i prinosa zrna dobijena je najveća pozitivna ko­re­­lacija (0,73), koja predstavlja i rezultat visokog direktnog efekta biološkog pri­no­sa na prinos zrna (0,56) i visokih indirektnih efekata preko svih ispitivanih osobina. Ta­­kođe je u pozitivnoj korelaciji sa prinosom bio i broj zrna po klasu.

Vi­­soka pozitivna korelacija ustanovljena je između žetvenog indeksa i prinosa zrna ka­­ko metodom prostih koeficijenata (0,70) tako i metodom parcijalnih koeficijenata pu­tanje (0,44). Direktan efekat visine stabljike na prinos je znatno slabiji nego što bi se moglo zaključiti samo na osnovu koeficijenata korelacije, jer visina stabljike je in­direktno uticala na prinos preko biološkog prinosa, nešto manje preko žetvenog in­deksa i broja zrna. Masa zrna po klasu nije pokazala značajnu međuzavisnost sa vi­sinom prinosa.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KORELACIONA POVEZANOST IZMEĐU OSOBINA LINIJE MAJKE I HIBRIDNOG SEMENA F1 GENERACIJE HIBRIDA KUKURUZA ZPTC 196

 

Jasmina Milenković1, R. Stanisavljević1, R. Sabovljević2 i Ivana Stojanović1

 

1Institut za istraživanja u poljoprivredi “SRBIJA”

Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar,

2Poljoprivredni Fakultet, Beograd

 

Pro­izvodnja semena hibrida kukuruza (Zea mays L.) u području Zaječara i okoline og­raničena je ekološkim uslovima. Nedostatak padavina i visoke temperature u let­njem periodu, ne dozvoljavaju proizvodnju semena hibrida kasnije vegetacije. Me­đu­tim, smanjena količina padavina u periodu od avgusta do septembra, uz povoljne top­lotne uslove, omogućava fiziološki zreo i zdrav naturalni semenski materijal, ali sa­mo ako linija majka ima kraći vegetacioni period (FAO 200-300). U radu je is­pi­ti­van uticaj osobina klipa (dužina klipa, broj semena na klipu, masa semena na kli­pu, broj semena u frakciji, masa semena u frakciji), na frakcioni sastav i klijavost na­turalnog semenskog materijala hibridnog semena kukuruza ZPTC 196. U pri­me­nje­noj korelacionoj analizi obuhvaćeni su svi eksperimentalni uslovi (dve godine, re­dovi biljaka linije majke, sa navodnjavanjem i bez navodnjavanja). Rezultati is­tra­živanja su pokazali da je primenjeni pristup korelacione analize za frakcioni sastav kli­pa (broj i masa semena po frakcijama) skoro sveobuhvatan, dok za klijavost se­mena po frakcijama, verovatno, nisu obuhvaćeni svi faktori koji utiču na tu osobinu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ LINIJE-MAJKE NA AGROTEHNIČKU VREDNOST OSOBINA HIBRIDNOG SEMENA KUKURUZA

 

Maja Ječmenica1, R. Sabovljević2, Gordana Demić1, S.Antonić3, Đ. Goranović4

 

1Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije

2Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

3DP „Semenarstvo”, Šabac

4Zavod Topčider-Jugoinspekt, Beograd

 

Ma­te­ri­jal je F1 hibridno seme kukuruza dve SC kombinacije. U obe SC kombinacije is­­ta je li­nija- majke, a očevi–oprašivači su različiti. Iz naturalnog semenskog ma­te­ri­ja­­la izdvojena je kontrola, dve frakcije oblika semena (pljosnato i okruglo-de­for­mi­sa­­no) i četiri frakcije ve­li­či­ne semena (sitno; srednje-sitno; krupno; srednje krupno). U laboratorijskim us­lo­vi­ma izvršena su ispitivanja osobina semena: masa suvog (m0); masa suvog klijanca (m1); gubitak mase pri klijanju (Δm); ukupna klijavost se­­mena petog dana (%). Is­pi­ti­vanje klijavosti izvršeno je pri tri temperature: t1=20°/30°C (naizmenično 16/8 sati); t2=10°/20°C (naizmenično 12/12 sati); t3=20°C const. Eksperimentalni po­daci za m0 i Δm obrađeni su dvofaktorijalnom ana­­lizom va­rijanse (faktori: go­di­na-vegetacioni period i hibridna kombinacija). Ura­đe­­na je ko­relaciona analiza pri­me­nom jednačine višestruke regresije za (%). Nezavis­­no pro­men­ljive osobine su: m0, m1 i Δm. Korelaciona analiza urađena je za svaku hib­­ridnu kom­binaciju i tem­pe­raturu posebno i za frakcije semena i kontrolu po­seb­no. Re­zul­tati pokazuju raz­li­čit uticaj linije-majke na osobine hibridnog semena ku­ku­­ruza.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

REZULTATI ISPITIVANJA NEKIH ZP I NS HIBRIDA KUKURUZA

 

M. Biberdžić1, D. Lazović1, B. Marković2, S. Barać1 i S. Stojković1

 

1Poljoprivredni fakultet Priština sa sedištem u Lešku

2Zavod za poljoprivredu, Prokuplje

 

U radu su prikazani rezultati makro ogleda sa nekim ZP i NS hibridima kukuruza. Og­led je izveden 2001 i 2002 godine u području Toplice. Zemljište na kome je og­led izveden je tipa smonice u ogajnjačavanju. Predkultura je bila ozimi ječam. Setva je obavljena početkom Maja meseca. U makro ogledu je bilo uključeno 19 ZP i NS hib­rida kukuruza različite dužine vegetacije.

Re­zultati ogleda pokazuju da je u berbi nedostajalo od 12-26 % biljaka u odnosu na broj posejanih. Sadržaj vlage u berbi se kretao od 20,7 do 28,8 %. Prosečan prinos je iznosio od 4,73 (NS dunav) do 6,47 t/ha (NS zenit).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PRODUKTIVNOST ULJANIH LINIJA KUKURUZA IZ RAZLIČITIH CIKLUSA SELEKCIJE

 

J. Boćanski1, Aleksandra Nastasić2 i R. Popov2

 

1Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

2Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Rekurentna selekcija poboljšava osobine populacije povećanjem frekvencije po­želj­nih ale­la. Kod kukuruza (Zea mays L.) se očekuje da visoka frekvencija poželjnih ale­la u po­pulaciji ima uticaj na poboljšanje osobina inbred linija i hibrida izvedenih iz ove po­pu­lacije. Većina sadašnjih programa oplemenjivanja imaju za cilj upo­red­no po­bolj­ša­nje većeg broja osobina. U oplemenjivanju kukuruza na specifična svoj­stva (sadržaj i kva­litet ulja) nužno je, takođe povećavati i prinos zrna i ostale agronom­ski važne oso­bine.

U radu ispitivan je doprinos fenotipske rekurentne selekcije povećanju sadržaja ulja u sin­tetičkoj populaciji NSU1 i u hibridima, koji su stvoreni na bazi linija poreklom iz ove populacije. U proteklom periodu urađeno je 16 ciklusa rekurentne selekcije na po­ve­ćan sadržaj ulja. Početna populacija imala je prosečan sadržaj ulja 4,79%, a na­kon 15 ciklusa selekcije sadržaj ulja iznosi 12.94%.

Os­tvareni prinos zrna inbred linija u ukrštanjima sa testerom zavisio je od po­ten­ci­ja­la za rodnost inbred linija i agroekoloških uslova u godini ispitivanja. Linije u za­vrš­noj fa­zi ispitivanja davale su prinos i preko 10 t/ha.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

POJEDINAČNI I ZDRUŽENI UTICAJ KOMPONENTI PRINOSA NA PRINOS ZRNA KOD DVA SINTETIKA KUKURUZA

 

N. Deletić i N. Gudžić

 

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini, Lešak

 

U radu su ispitivane dve sintetičke populacije kukuruza, stvorene kombinacijom li­ni­ja dobijenih iz domaćih populacija, od kojih je jedna (SynPEŽL) žutog zrna, a dru­ga (SynPEBL) belog zrna. Nakon izračunavanja genotipskih korelacionih ko­e­fi­ci­jenata, urađena je višestruka regresiona i path analiza. Izračunati su direktni uti­ca­ji nezavisno promenljivih (komponente prinosa, visina biljke i klipa, procenat po­leg­lih i slomljenih) na prinos zrna, kao i indirektni uticaji svake nezavisno promenlji­ve. Izračunati su i koeficijenti višestruke determinacije za sve kombinacije ne­za­vis­no promenljivih (od 7x7 do 2x2). Kod SynPEŽL populacije su direktni uticaji bi­li značajni za sva svojstva osim broja redova zrna, ali su za procenat poleglih i slom­ljenih, te visinu i dužinu klipa bili negativni. Kod SynPEBL populacije visina kli­pa i broj redova zrna su pokazali značajan pozitivan direktan uticaj na prinos, a vi­sina biljke negativan. Postojao je i veliki broj značajnih indirektnih uticaja u obe po­pulacije. Koeficijenti višestruke determinacije su bili značajni za sve kombinacije ne­zavisno promenljivih u SynPEŽL populaciji i za većinu kombinacija u SynPEBL po­pulaciji.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST I POVEZANOST KOMPONENTI PRINOSA KOD DVE SINTETIČKE POPULACIJE KUKURUZA

 

N. Deletić i N. Gudžić

 

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini, Lešak

 

U radu su ispitivane dve sintetičke populacije kukuruza, stvorene kombinacijom li­ni­ja dobijenih iz domaćih populacija, od kojih je jedna (SynPEŽL) žutog zrna, a dru­ga (SynPEBL) belog zrna. Nakon samooplodnje oko 500 biljaka iz svake po­pu­la­cije, odabrano je po 96 S1 familija za komparativne oglede. Ogledi su postavljeni po Nested Design metodu, u četiri seta, na lokalitetima Peć i Zemun Polje. SynPEBL populacija je imala više srednje vrednosti, u proseku, ispitivanih svojsta­va u odnosu na SynPEŽL populaciju, ali su te razlike bile značajne za visinu bilj­ke i kli­pa, te za komponente prinosa. Genetske varijanse su bile značajno veće u SynPEŽL populaciji za svojstva prinos zrna, dužina klipa i broj zrna u redu. Fe­no­tip­ske varijanse su pratile isti trend. Dobijene su visoke vrednosti heritabilnosti u ši­rem smislu za većinu ispitivanih osobina u obe populacije. Genotipske korelacije izme­đu prinosa i ostalih osobina su bile visoko signifikantne za sva svojstva, izuzev pro­centa poleglih i slomljenih biljaka kod SynPEBL populacije. Značajne negativne genotipske korelacije su utvrđene u SynPEŽL populaciji između mase 1000 zrna sa jed­ne strane i broja redova zrna, te broja zrna u redu sa druge strane. Očekivana ge­net­ska dobit od selekcije na prinos je bila viša u SynPEŽL populaciji.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara SrbijeGENETIČKA DIVERGENTNOST VISINE STABLA SIRKA METLAŠA

[Sorghum bicolor (L.) Moench]

 

V. Sikora i J. Berenji

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U trogodišnjim ogledima proučavana je kolekcija germplazme od 227 genotipova sir­ka metlaša, pri čemu je analizirana visina stabla. Izračunate su srednje vrednosti i pokazatelji varijacije. Analiza varijanse pokazuje da za visinu stabla postoji visoko zna­čajna varijabilnost između genotipova. Minimalna visina stabla u ogledu je iz­no­si­la 35 cm, maksimalna 284 cm, standardna devijacija 8,82 cm a koeficijent va­ri­ja­ci­je 6,4 %. Genetička divergencija između proučavanih genotipova sirka metlaša, us­tanovljena je primenom hijerarhijske klaster analize. Korišćen je Wardov metod, pri čemu je razlika između grupa izražena preko Euklideanove distance. Od prouča­va­nih genotipova je na dendrogramu izdvojeno osam grupa. Genotipovi uključeni u is­­ti klaster imaju slične varijacione intervale za analizranu osobinu i nizak stepen ge­­netičke divergencije. Genotipovi iz različitih klastera ispoljavaju visoku alelnu di­­vergenciju.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA U OPLEMENJIVANJU LANA I SUNCOKRETA

 

Vesna Stanković, Dijana Dijanović, I. Mihajlović

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi »Srbija«, Beograd

Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar, Zaječar

 

Rad na oplemenijvanju suncokreta u Centru za poljoprivredna i tehnološka istra­ži­va­nja, Zaječar, započeo je 80-tih godina. Pored oplemenjivanja na glavne kom­po­nen­te prinosa i visok genetski potencijal za prinos u oplemenivačkim programima kon­zumnih genotipova suncokreta postoje i specifični ciljevi: povećanje sadržaja pro­teina, smanjenje sadržaja ulja, povećanje mase 1000 semena, smanjenje udela ljus­ke, uniformnost u boji i veličini semena. Najnovija dostignuća u oplemenijavnju sun­cokreta Centra Zaječar su hibrid konzumnog tipa Proteinac 94 (priznat 1998. god.), hibrid Junior (priznat 2001. god.) i sintetička proteinska sorta Zenit (priznata 2003. god.). Početkom 90-tih godina otpočelo se sa radom na proučavanju agro­nom­skih svojstava postojećeg sortimenta uljanog lana, kao i na pripremi za op­le­me­nji­vački rad kolekcionisanjem materijala. Glavni cilj oplemenijvanja lana je dobi­janje visokoprinosnih sorti sa braon i žutom bojom semena koje mogu da se koriste ka­ko za ekstrakciju ulja tako i za konzum. U toku rada stvoren je izvestan broj linija ulja­nog lana sa pozitivnim svojstvima. 2003. godine priznata je sorta lana sa žutom bo­jom semena - Zlatko.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OPLEMENIJVANJE SUNCOKRETA ZA KONZUMNU UPOTREBU

 

Dijana Dijanović, Vesna Stanković, I. Mihajlović

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija”, Beograd

Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar, Zaječar

 

Suncokret (Helianthus annuus L.) za konzumnu upotrebu privlači pažnju u celom sve­tu a takođe i u našoj zemlji. Potrošnja ovog proizvoda je u osetnom porastu jer nje­govo korišćenje dobija sve veću primenu: suncokret u ljusci, oljuštena jezgra ko­je mogu biti pržena, nepržena, soljena ili nesoljena sa dodatkom raznih začina. Jez­gro suncokreta koristi se za pripremanje preko 100 različitih prehrambenih pro­iz­vo­da: specijalnih vrsta hlebova, kolača, sladoleda, čokolada. U skladu sa zahtevima tr­žiš­ta ciljevi oplemenjivanja konzumnog suncokreta su visoka produktivnost, veći sa­držaj proteina, manji sadržaj ulja, povećana masa 1000 semena, manji udeo ljus­ke, laka gricljivost kao i tolerantnost na dominantne bolesti u reonu gde se gaje. U Centru za poljoprivredna i tehnološka istaživanja Zaječar do sada su stvorena 4 ge­no­tipa proteinskog suncokreta (dve sorte i dva hibirda). U radu su prikazani re­zu­l­ta­ti ostvareni na povećanju sadržaja proteina, mase 1000 semena, smanjenju sadržaju ulja i ljuske kod 90 novih hibridnih kombinacija. Hibridne kombinacije su dobijene ukrštanjem CMS i restorer linija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

POVRATNA UKRŠTANJA U INTERSPECIES HIBRIDIZACIJI SUNCOKRETA

 

Jovanka Atlagić1, Dejana Panković1 i Ana Pekanović2

 

1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2Biološki fakultet, Beograd

 

Pri unošenju „poželjnih” svojstava (otpornost na prouzrokovače bolesti) iz divljih srod­nika u gajeni suncokret unose se i „nepoželjna” (grananje, mali prečnik glave, ni­zak sadržaj ulja i dr.). Da bi se prevazišao ovaj problem koriste se povratna ukrš­ta­nja (F1 interspecies hibridi x gajeni suncokret). S druge strane u povratnim ukrš­ta­nji­ma se vrlo često gube „poželjna” svojstva. Primenom citoloških analiza (mejoza i vi­talnost polena) i metoda molekularnih markera (RAPD) izvršena je procena koji deo genoma roditeljskih vrsta je prisutan kod interspecies hibrida F1 i BC1F1 gen. Re­zultati pokazuju da se % nepravilnosti u mejozi povećava od F1 do BC1F1 gen., kao i pojavu aneuploida i sterilnosti kod ukrštanja heksaploidne vrste H. rigidus i ga­jenog suncokreta. Genetička udaljenost između roditelja je iznosila 83%. Iz­me­đu H. rigidus i F1 hibrida 54 i 61%, a između H. annuus i H. rigidus 70-76%. U BC1F1 generaciji genetička udaljenost od H. annuus je iznosila od 58-66%, a od H. rigidus 69-76%.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

FENOTIPSKA I GENOTIPSKA VARIJABILNOST DUŽINE KRUNICE CEVASTOG CVETA I SADRŽAJA NEKTRA KOD NEKIH GENOTIPOVA SUNCOKRETA

 

J. Joksimović, J. Atlagić, Z. Sakač, V. Miklič i N. Dušanić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Najznačajniji parametri atraktivnosti za oprašivače kod suncokreta su sadržaj nektra i dužina krunice cevastog cveta. Fenotipska i genotipska varijabilnost ovih svoj­sta­va je izučavana kod 4 komercijalno važna hibrida i njihovih roditeljskih kom­po­nen­ti u ogledu sa 3 doze đubrenja, u dve godine. Rezultati istraživanja pokazuju da je na varijabilnost dužine krunice cevastog cveta bio najznačajniji uticaj godine (85,38-97,46%), ako se ona posmatra za pojedinačne genotipove. Pošto su godine is­traživanja bile ekstremno različite fenotipska varijansa je izračunata za hibride i ro­diteljske komponente za svaku godinu posebno. U takvim okolnostima za sve kom­binacije ukrštanja najveći udeo u fenotipskoj varijansi za dužinu krunice ce­vas­tog cveta je imao genotip: 57,27-61,11% (NS-H-45); 64,51-84,84% (Velja); 96,74-97,20% (NS-H-702) i 13,92-73,17% (NS-H-111). Slično je bilo i sa fenotipskom va­rijabilnošću za sadržaj nektra, jer je takođe bio najznačajniji uticaj genotipa i to: 39,77-48,25% kod NS-H-45; 39,06-42,51% kod Velja; 31,97-72,36% kod NS-H-702 i 62,13-94,96% kod NS-H-111.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NAČIN NASLEĐIVANJA I HERITABILNOST DUŽINE KRUNICE CEVASTOG CVETA I SADRŽAJA NEKTRA KOD NEKIH GENOTIPOVA SUNCOKRETA

 

Jovanka Atlagić, J. Joksimović, Z. Sakač, V. Miklič i N. Dušanić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Pošto su dužina krunice cevastog cveta i sadržaj nektra najvažniji parametri at­rak­tiv­nosti genotipova suncokreta za oprašivače i praćeni su kod roditeljskih linija i F1 hib­rida bilo je interesantno utvrditi način nasleđivanja i heritabilnost za ova dva svoj­stva. Srednje vrednosti za dužinu krunice cevastog cveta su se kretale od 7,23-10,22 mm. Razlike su bile značajne između većine ispitivanih genotipova. Na eks­pre­siju dužine krunice cevastog cveta su značajno uticale godine. U nasleđivanju ovo­ga svojstva ispoljila se parcijalna dominacija roditelja sa manjom dužinom kru­ni­ce cevastog cveta (NS-H-702) i to u slučaju utvrđivanja načina nasleđivanja u od­no­su na roditelje, dok u odnosu na roditeljski prosek nije bilo moguće utvrditi način nas­leđivanja ni u jednoj hibridnoj kombinaciji. Srednje vrednosti za sadržaj nektra su se kretale od 2,08-15,54 mg/20 cvetova i razlike su bile značajne kod većine is­pi­ti­vanih genotipova. U nasleđivanju sadržaja nektra se ispoljila parcijalna dominacija ro­ditelja sa manjom srednjom vrednošću za ovo svojstvo (NS-H-702), dok se kod hib­rida NS-H-45 ispoljio negativni heterozis.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENETIČKA DIVERGENTNOST GENOTIPOVA OZIME ULJANE REPICE

(Brassica napus L.)

 

Ana Marjanović-Jeromela1, R. Marinković1,

Marija Kraljević-Balalić2, Dragana Vasić1, J. Crnobarac2

 

1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

Zahvaljujući napretku u oplemenjivanju uljana repica je postala jedna od najvaž­ni­jih sirovina za dobijanje ulja i proteina. Da bi se unapredilo njeno dalje korišćenje u op­lemenjivačkim programima i proizvodnji semena, potrebno je izvršiti doku­men­to­vanje, karakterizaciju i grupisanje genotipova u okviru kolekcije. U ovom radu pri­kazani su rezultati analize 30 genotipova poreklom iz različitih naučnih instituta i se­lekcionih kompanija, namenjenih za gajenje u evropskim agroekološkim uslovima. Ogled je izveden na lokalitetu Rimski Šančevi tokom tri vegetacione sezone. Ge­netička divergentnost za fenotipska svojstva i komponente prinosa semena je od­re­đena pomoću hijerarhijske klaster analize, gde je Euklidijsko rastojanje tretirano kao metričko rastojanje.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KOMPONENTE GENETIČKE VARIJABILNOSTI NEKIH KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA OZIME ULJANE REPICE (Brassica napus L.)

 

M. Radovan, Ana Marjanović-Jeromela i Dragana Vasić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Analiza komponenti genetičke varijanse, rađena prema Hayman (1954) i he­ri­ta­bil­-nost u užem (h2a) i širem (h2b), smislu rađena prema Mather i Jinks (1971), urađeni su za broj listova i grana po biljci i prečnik stabla.

Ne­aditivna komponenta genetičke varijanse bila je veća od aditivne komponente kod sva tri proučavana svojstva. Dominantni i recesivni geni nisu bili podjednako ras­poređeni kod roditeljskih genotipova, a preovladavali su geni sa dominantnim efek­tima. Odnos (H1/D)1/2 je bio veći od jedinice kod sva tri navedena svojstva.

Izra­čunate vrednosti za heritabilnost u užem smislu (h2a) ukazuju da su prečnik stab­la i broj grana po biljci niskonasledno svojstvo, a broj listova po biljci viso­ko­-nas­ledno svojstvo. Heritabilnost u širem smislu (h2b) bila je visoka kod sva tri pro­u­ča­vana svojstva.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENETIČKA DIVERGENTNOST GENOTIPOVA SOJE NA OSNOVU PROTEINSKIH MARKERA

 

Ana Nikolić, Mira Srebrić, Snežana Mladenović-Drinić

 

Institut za kukuruz „Zemun polje”, Zemun Polje

 

Soja (Glycine max) je samooplodna biljka ograničene genetičke varijabilnosti tako da se genetička identifikacija ne može izvršiti samo na osnovu morfoloških ka­rak­te­ris­tika. Saznanja dobijena primenom molekularnih markera mogu se korisiti za ana­li­zu genetičkog diverziteta, utvrđivanje stepena genetičke varijabilnosti između raz­li­čitih genotipova, kontrolu genetičke čistoće, praćenje vijabiliteta i genetskih pro­me­na nastalih usled skladištenja semena u dugom vremenskom intervalu, iden­ti­fi­ka­ciju i verifikaciju starih i novoprikupljenih genotipova. U ovom radu proteinski mar­keri su korišćeni za utvrđivanje genetičke divergentnosti genotipova soje raz­li­či­tog porekla. Ukupni proteini semena razdvojeni su SDS-PAA elektroforezom. Svi ana­lizirani genotipovi imaju specifičnu proteinsku sliku. Prisustvo odnosno od­sus­tvo proteinskih traka na gelu transformisano je u binarne podatke na osnovu kojih smo izračunali genetičku distancu i indeks sličnosti. Urađena je klaster analiza ko­riš­ćenjem UPGMA metode. Dobijeni rezultati se uglavnom slažu sa podacima do­bi­je­nim na osnovu porekla i morfoloških karakteristika ovih genotipova. Potpuniji opis genotipova na osnovu molekularnih markera može da doprinese uspešnijem op­lemenjivanju i bržem uvođenju nove germplazme u postojeći genski pul soje.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

POBOLJŠANJE POPULACIJE OPRAŠIVAČA KOD ŠEĆERNE REPE KORIŠĆENJEM UMNOŽAVANJA I PREZERVACIJE IN VITRO

 

Snežana Mezei, N. Čačić, L. Kovačev, N. Nagl

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Kao oprašivač u stvaranju monogermnih triploidnih hibrida šećerne repe koriste se multigermne tetraploidne populacije. Tetraploidne populacije su donori dva genoma u triploidnom hibridu. U istraživanjima je korišćena očeva komponenta priznate hib­ridne sorte «Crvenka mz». Utvrđeno je postojanje intra populacione vari­ja­bil­nos­ti najvažnijih kvantitativnh svojstava i kombinacionih sposobnosti kod tetra­plo­id­nog oprašivača. U cilju akumulacije superiornih genotipova u populaciji op­ra­ši­va­ča korišćen je metod rekurentne selekcije na posebne kombinacione sposobnosti. Tes­ter je bila majčinska komponenta sorte, monogermna diploidna linija cito­plaz­mat­ski muško sterilna. Zbog autosterilnosti multigermnih tetraploida nije moguće samo­oplodnjom proizvesti seme, te su korišćene metode kulture tkiva za preze­r­va­ci­ju genotipa. Odabrani su genotipovi čiji su hibridi pokazali bolje proizvodne ka­rak­teristike u prinosu korena, sadržaju šećera i prinosu šećera u odnosu na ishodnu sor­tu. Umnožen je dovoljan broj klonova od izabranog, superiornog materijala sti­mu­lacijom rasta aksilarnih pupoljaka u kulturi in vitro. Pored boljih kombinacionih spo­sobnosti za najvažnija proizvodna svojstva, novodobijena populacija oprašivača po­boljšana je u odnosu na izvornu populaciju u masi korena i sadržaju suve ma­te­ri­je.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OCENA RAZLIČITIH GENOTIPOVA KAO DONORA POŽELJNIH ALELA ZA POPRAVKU PRINOSA DUVANA (Nicotiana tabacum L.)

 

S. Dražić1, T. Živanović2 i S. Prodanović2

 

1Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd

2Poljoprivredni fakultet, Zemun

 

Na bazi srednjih vrednosti iz dvogodišnjih ogleda u četiri ponavljanja ispitivane su li­nije SA 130, Bols 334, Berlej 5 i TN 90 kao donori poželjnih alela za poboljšanje svoj­stava (visina biljke duvana, broj listova po biljci, površina lista i prinos lista) ro­ditelja elitnog hibrida Bols335 x TN86. Analizom po metodu Dudley (1987) ut­vr­đe­no je da navedene linije mogu poslužiti kao potencijalni donori. Potencijalni do­no­ri su u analizi često pokazali da imaju u svojoj germplazmi i nepoželjne alele, epistazu ili superdominaciju, što otežava praktično oplemenjivanje dovodeći selek­ci­onera u situaciju da proceni ili podceni vrednost potencijalnog donora. Analiza srod­nosti donora i roditelja hibrida, vrednosti parametara za klase lokusa na kojima se nalaze poželjni geni pokazali su da najčešći način zasnivanja početne populacije za selekciju je povratno ukrštanje hibrida roditelja i potencijalnog donora poželjnih ale­la sa jednim od roditelja sa kojima je donor srodniji, a retko povratno ukrštanje sa donorom.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

FENOTIPSKA DIVERGENTNOST GENOTIPOVA PAPRIKE (Capsicum annuum L.)

 

T. Živanović1, S. Krstanović2 i Gordana Šurlan Momirović1

 

1Poljoprivredni fakultet, Beograd

2INI Agroekonomik, Padinska Skela

 

Ispitivano je sedam osobina (dužine i širine ploda, debljine perikarpa ploda, broja ko­mora ploda, broja plodova po biljci, mase ploda i mase perikarpa) kod osamnaest ge­notipova paprike. Utvrđene su značajne razlike u njihovim vrednostima, odnosno ve­lika varijabilnost svojstava između proučavanih genotipova. Za procenu stepena nji­hove divergencije korišćena je hijerarhijska klaster analiza. Na dendrogramu su se izdvojila tri klastera, odnosno tri grupe sorti različitih kompleksa fenotipskih ka­rak­teristika. Povezivanje genotipova u iste grupe bilo je prvenstveno u funkciji nji­ho­vog prinosa, a samim tim je ispoljena i sličnost sorti unutar grupa po vrednostima nji­hovih komponenti rodnosti. Poznavanje oblika divergencije ovih genotipova ima zna­čaj u oplemenjivanju paprike, za planiranje hibridizacije.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PROUČAVANJE MUŠKE STERILNOSTI KOD PAPRIKE (Capsicum annuum L.) I STVARANJE F1 HIBRIDA

 

D. Cvikić, B. Zečević i N. Pavlović

 

Centar za povrtarstvo, Smed. Palanka

 

U našoj zemlji do sada su uglavnom gejene sorte i domaće populacije paprike, dok vo­deće zapadne zemlje odavno u proizvodnji koriste F1 hibride. Upravo zato cilj ovo­ga rada je ispitivanje muške sterilnosti i stvaranje prvih F1 hibrida u našoj zem­lji. Od početnog materijala (dobijenog iz Mađarske) koji je u sebi sadržao mušku ste­rilnost, procesom selekcije stvorene su tri linije koje se karakterišu osobinama pot­rebnim za uspešan razvoj hibrida paprike. U sve tri linije inkorporiran je gen ms3 koji uslovljava mušku sterilnost cvetova paprike, a takođe selekcionisane li­ni­je poseduju sasvim zadovoljavajuće karakteristike plodova sa aspekta tržišnih zah­te­va. Tokom prošle i ove godine urađena je serija ukrštanja između novo stvorenih li­nija sa genom za mušku sterilnost i odabranih genotipova iz Kolekcije paprike u ci­lju utvrđivanja kombinacionih sposobnosti i stvaranja kombinacija ukrštanja kod ko­jih bi došlo do pojave heterozisa za neku od poljoprivredno značajnih osobina. Na­kon analize podataka za najvažnije osobine paprike izdvojile su se 4 čiste linije iz kolekcije koje poseduju veoma dobre vrednosti za OKS i PKS. Hibridi dobijeni ukr­štanjem ovih linija sa linijama sa ugrađenim ms3 genom odlikuju su visokim pri­nosom, kvalitetnim plodovima u tipu šipke i izraženom ranostasnošću.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PROIZVODNE OSOBINE I PODOBNOST NOVIH SORTI PAPRIKE ZA PLASTENIČKU PROIZVODNJU

 

R. Pavlović i Ljiljana Bošković-Rakočević

 

Agronomski fakultet, Čačak

 

Pro­izvodnja paprike u našoj zemlji zasniva se na velikim površinama zbog visoke hran­ljive i biološke vrednosti, što uslovljava njen veliki privredni i nutritivni značaj. U ishrani stanovništva izražena je masovna potrošnja paprike, i to u svežem i pre­ra­đe­nom stanju. Paprika je kultura koja se redovno gaji u plasteničkoj proizvodnji, po­sebno ljuta paprika koja predstavlja jednu od najrentabilnijih kultura u ovom vidu pro­izvodnje. U proizvodnoj praksi zastupljeno je dosta sorti i hibrida sa različitim proizvodnim karakteristikama. U cilju ispitivanja podobnosti novog sortimenta lju­tih paprika za plasteničku proizvodnju, postavljen je eksperiment sa većim brojem no­vih genotipova kod kojih su praćene neke produktivne osobine. Ogled je izveden u plastenicima poluvisokog tipa, bez dopunskog zagrevanja, na zemljištu tipa smo­ni­ca. Rezultati istraživanja pokazuju veliku raznolikost, kako u pogledu mor­fo­loš­kih karakteristika biljke i ploda, tako i u pogledu postignutog prinosa.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NASLEĐIVANJE KOMPONENATA PRINOSA U DIALELNOM UKRŠTANJU DIVERGENTNIH GENOTIPOVA PARADAJZA (Lycopersicum esculentum Mill.)

 

T. Živanović1, S. Krstanović2, R. Đorđević3 i Gordana Šurlan Momirović1

 

1Poljoprivredni fakultet, Beograd

2INI Agroekonomik, Padinska Skela

3Centar za povrtarstvo, Smederevska Palanka

 

Na osnovu dialelnog ukrštanja (bez recipročnih) šest divergentnih genotipova para­daj­za utvrđen je način nasleđivanja i određene komponente genetičke varijanse za du­žinu i širinu ploda, debljinu perikarpa ploda, broj komora ploda, broj plodova po bilj­ci, masu ploda i masu plodova po biljci. Istraživanja su zasnovana na podacima do­bijenim u F1 generaciji. Analizom komponenata varijanse ocenjeno je da glavni udeo u nasleđivanju komponenata prinosa ima aditivno delovanje gena. Izračunate vi­soke vrednosti za heritabilnost takođe ukazuju na značajnije učešće aditivnih ge­na. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da bi u oplemenjivanju paradajza na pri­nos trebalo vršiti izbor genotipova sa visoko izraženim srednjim vrednostima za du­žinu i širinu ploda, broj plodova po biljci i masu ploda.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

IZBOR OSOBINA ZA OCENU GENETIČKE DIVERGENTNOSTI GENOTIPOVA PARADAJZA (Lycopersicum esculentum Mill.)

 

T. Živanović1, S. Krstanović2, i Gordana Šurlan Momirović1

 

1Poljoprivredni fakultet, Beograd

2INI Agroekonomik, Padinska Skela

 

Na osnovu sedam komponenata prinosa (dužine i širine ploda, debljine perikarpa plo­da, broja komora ploda, broja plodova po biljci, mase ploda i mase plodova po bilj­ci) šest genotipova paradajza je metodom hijerarhijske klaster analize svrstano u če­tiri klastera. Kao potvrda da je na osnovu ovih karakteristika dobijen dendrogram fe­notipskih distanci koji na pravi način prikazuje prisutne razlike između ge­no­ti­po­va, poslužile su vrednosti posebnih kombinacionih sposobnosti (PKS) i vrednosti heterozisa kod 15 hibrida F1 generacije, dobijenih dialelnim ukrštanjem šest rodi­telj­skih genotipova. Utvrđeno je da su dobri hibridi sa visokim PKS i visokim efek­tima heterozisa nastali ukrštanjem divergentnih genotipova iz različitih klastera. To je u skladu sa činjenicom da se povoljne rekombinacije gena i visok heterozis do­bi­jaju ukrštanjem divergentnih roditelja. Pošto je metod uspešno primenjen i pro­ve­ren na šest genotipova, smemo predpostaviti da se može primeniti i za karak­te­ri­za­ciju i klasifikaciju celokupne kolekcije germplazme paradajza, čime se olakšava ople­me­nji­vanje ove biljne vrste.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

EKSPRESIJA rin GENA NA PROLONGIRANO SAZREVANJE PLODOVA PARADAJZA (Lycopersicum esculentum Mill.)

 

Jasmina Zdravković, M. Damjanović, M. Zdravković i R. Đorđević

 

Institut SRBIJA, Centar za povrtarstvo, Smederevska Palanka

 

Program selekcije paradajza koji je imao za cilj dobijanje hibrida sa povećanom čvr­s­tinom ploda, zasnovan je na unošenju rin gena u perspektivne selekcione ma­te­ri­jale. Čvrstina ploda koju smo dobili unošenjem ovog gena, zasniva se na uspo­re­nom sazrevanju, a time je dobijen duži vremenski period posle berbe kada plodovi mo­gu da preživljavaju (shelf life). Kod genotipova u heterozigotnom obliku (rin/+) pe­ri­od preživljavanja plodova je znatno duži nego kod plodova koji imaju uni­form­no sazrevanje (+/+).

Efekat delovanja rin gena na »shelf life« ispitivan je na četiri eksperimantalna hib­ri­da (K-56, K-18, K-64 i K-15 – rin/+ genetske konfiguracije) u komparaciji sa ge­no­ti­pom Atina F1 (uniformno sazrevanje, +/+), selekcionisanom linijom K-91 (rin/ rin) i Fino F1(DRS) nepoznate genetske konstrukcije i dobre čvrstine ploda. »Shef li­fe« je praćen na osnovu gubitka mase zrelih i zelenih plodova tokom čuvanja – od ber­be do konačnog propadanja. Gubitak mase ploda praćen je na 7 dana, tokom 2 me­seca.

Eksperimentalni hibridi pokazali su dobre agrotehničke karekteristike srednje ranog pa­radajza namenjenog za proizvodnju na otvorenom polju. U “shelf life” periodu, naj­manje je propadao genotip K-15 kako kod grupe zelenih tako i kod grupe zrelih plo­dova.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST I KOEFICIJENT HERITABILNOSTI PROSEČNOG PRINOSA LUKOVICA CRNOG LUKA (Allium cepa L.)

 

N. Pavlović, M. Zdravković i M. Ivanović

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi "Srbija", Centar za povrtarstvo, S. Palanka

 

U cilju ispitivanja prosečnog prinosa lukovica crnog luka, postavljen je ogled na og­led­nom polju Centra za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci u toku 1997 i 1998 go­di­ne. Ogled je izveden po slučajnom blok sistemu u pet ponavljanja. Za istraživački ma­terijal korišćeno je deset sorata, različitog geografskog porekla. Utvrđene vred­nos­ti ispitivanih svojstava su obrađene analizom varijanse dvofaktorijalnog ogleda - mo­del 2. (Hadživuković, 1991). Komponente fenotipske varijanse, genotipski i fe­no­­tipski koeficijent varijacije i heritabilnost u širem smislu izračunate su prema Singh i Chaudhary (1976).

Značajna varijabilnost dobijena je za prinos lukovica u obe godine istraživanja. Is­pi­tivana osobina imala je varijansu genotipa veću od varijanse faktora spoljašne sre­di­ne i koeficijent fenotipske varijacije veći od koeficijenta genetičke varijacije.

Ve­ći udeo genetičke u ukupnoj fenotipskoj varijabilnosti potvrđuje i izračunata vred­­nost koeficijenta heritabilnosti.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NAČIN NASLEĐIVANJA OBLIKA GLAVICE KOD KUPUSA

(Brassica oleracea var. capitata L.)

 

J. Červenski, Đ. Gvozdenović, Mirjana Vasić i Dušanka Bugarski

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U radu je korišćeno sedam 7 divergentnih sorata kupusa, različitih oblika glavica, iz­među kojih je izvedeno ukrštanje po principu potpunog dialela, uključujući i re­ci­proč­na. Dobijeno je 42 F1 hibrida u plasteničkim uslovima ukrštanja i poljskim us­lo­­vima gajenja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Zavoda za povrtarstvo. Cilj rada je bio da se utvrde srednje vrednosti, komponente varijabilnosti i način na­s­leđivanja kod dve morfološke osobine oblika glavice kupusa, visine i prečnika gla­vice. U našem istraživanju superdominacija za visinu glavice se pojavila čak 23 pu­ta, dok je kod prečnika glavice bila prisutna samo 16 puta. Negativan heterozis se nije pojavio ni u jednoj kombinaciji, kao ni parcijalna dominacija slabijeg ro­di­te­lja. Rezultati ipak pokazuju značajne razlike ispitivanih svojstava, što je pogodno za da­lju selekciju i ispitivanje kupusa.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KORELACIJE PRINOSA I KOMPONENTI PRINOSA GAŠKA (Pisum sativum L.) AFILA

I NORMALNOG TIPA LISTA

 

R. Đorđević, Jasmina Zdravković, B. Zečević, D. Cvikić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA

Centar za povrtarstvo, Smederevska Palanka

 

U cilju utvrđivanja korelativnih vrednosti prinosa i komponenti prinosa graška Afila i normalnog tipa lista, urađena su trogodišnja ispitivanja (1993. – 1995.). Ispitana je ko­relativana povezanost kod 8 afila linija i 4 roditeljske sorte, na prinos i kom­po­nen­te prinosa (broj mahuna po biljci, broj zrna u mahuni, broj zrna po biljci i ap­so­lut­na masa zrna). Na osnovu dobijenih rezultata za korelacione koeficijente između pri­nosa i komponenti prinosa, utvrđena je visoko korelativna povezanost (r = 0,82 – 0,95), dok apsolutna masa nije u korelativnoj povezanosti sa prinosom (r = 0,19) i zbog svoje niske vrednosti, ne predstavlja komponentu prinosa. Utvrđene ko­re­la­tiv­ne vrednosti za sve ispitivane genotipove i roditelje kretale su se u granicama re­zul­ta­ta istraživanja prethodnih autora koji su radili na materijalu sa normalnim tipom lis­ta. To znači da bezlisnost ne utiče direktno na promenu korelativnih vrednosti.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ GENETIČKIH PARAMETARA NA NASLEĐIVANJE VISINE PRVE MAHUNE PO BILJCI BORANIJE (Phaseolus vulgaris L).

 

M. Zdravković, Jasmina Zdravković i N. Pavlović

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi "Srbija"

Centar za povrtarstvo, Smed. Palanka

 

U cilju istraživanja načina nasleđivanja, efekta gena, kombinacionih sposobnosti i komponente genetičke varijanse, ispitivano je šest divergentnih genotipova boranije (Su­pernor, Darija, Grinkrop, Palanačka rana, Šumadinka i Zora) i njihovo F1 po­tom­stvo dobijeno dialelnim ukrštanjem - bez recipročnih. Analiza genetičkih kom­po­nenti varijacije je urađena po metodu Jinks-a (1954) i Hayman-a (1954).

Za osobinu visine formiranja prve mahune dobijena je visoko značajna varijansa sred­njih vrednosti roditelja i hibrida. Izračunate vrednosti dominantih komponenti (H1 i H2) su veće od aditivne komponente (D), što ukazuje da u nasleđivanju broja ma­huna/biljci u F1 generaciji preovladavaju dominantni geni. Prosečan stepen do­mi­na­cije (            ) je veći od jedan i ukazuje na superdominaciju. Najveća vrednost po­sebnih kombinacionih sposobnosti je utvrđena kod kombinacije Šumadinka x Zora. Heritabilnost u širem smislu iznosi 90% i ukazuje na visok udeo genetičkih fak­to­ra u nasleđivanju broja mahuna po biljci.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ SAMOOPLODNJE NA PRODUKTIVNE OSOBINE LUCERKE

(Medicago sativa L.)

 

Jasmina Radović, Z. Lugić, Vladanka Pudlo i D. Sokolović

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi »Srbija«, Centar za krmno bilje, Kruševac

 

Lucerka je izuzetno varijabilna biljna vrsta prvenstveno zbog prirodne auto­tetra­plo­id­nosti, autosterilnosti i entomofilnog načina oprašivanja. Samooplodnja kod ove bilj­ne vrste izaziva inbreeding depresiju zbog smanjenja genske frekvencije. Uticaj sa­mooplodnje na važnije proizvodne i morfološke osobine lucerke ispitivan je na po­jedinačnim biljkama porodica i samooplodnim linijama prve, druge i treće ge­ne­ra­cije, koje vode poreklo od istog genetičkog materijala.

Jas­no je uočljiv negativan uticaj samooplodnje na praćene parametre u obe godine is­traživanja. Najveće vrednosti za sve osobine su ostvarene kod materijala koji nije sa­mooplođen. Inbridovanje je već kod S1 linija dovelo do značajnog pada prinosa ze­lene i suve materije (do 53,2%), broja izdanaka po biljci (do 26.4%) i visine bi­lja­ka (do 12,64%), dok je negativan uticaj samooplodnje bio nešto manje izražen za broj internodija po stabljici i veličinu lista(do 7,28%). Smanjenje srednjih vrednosti za sve praćene osobine je nastavljeno i kod S2 i S3 linija ali u nešto slabijem in­ten­zi­tetu. Primetno je smanjenje varijabilnosti za praćene osobine u zavisnosti nivoa sa­mooplodnje, pa se koeficijent varijabilnosti za prinos suve materije kretao od 38,1% kod porodica do 24,9% kod S3 linija, za izdanke 36,8% do 14,7% kod S3.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OPLEMENJIVANJE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA SUVE MATERIJE LUCERKE SELEKCIJOM U POLUSRODSTVU

 

S. Katić, V. Mihailović, Đ. Karagić, D. Milić i Sanja Vasiljević

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U cilju izučavanja mogućnosti korišćenja metoda selekcije u polusrodstvu na prinos i komponente prinosa lucerke, zasejane su 1993. godine sorte NS Banat ZMS II, Eu­rope i Orca. Odabrane su biljke prema bujnosti i udelu lišća, a seme je dobijeno u us­lovima slobodne oplodnje. Izdvojene su četiri polusrodne populacije, od čega po jed­na iz sorti NS Banat ZMS II i Europe i dve iz sorte Orca.

Se­me odabranih polusrodnih populacija i roditeljskih (originalnih) sorti zasejano je u komparativni ogled u 2001. godini. Prinos suve materije u prvoj (2001.) godini bio je značajno veći kod popravljenih polusrodnih populacija, iz sorte Orca za 1497 kg/ha, a iz Europe 879 kg/ha. Polusrodna populacija od sorte NS Banat ZMS II ima­la je 410 kg/ha manji prinos suve materije, ali veći udeo lišća u prinosu i veći broj kraćih internodija. U drugoj godini života biljaka lucerke (2002.), nisu dobijene zna­čajne razlike u prinosu i morfološkim osobinama između ispitivanih polusrodnih populacija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

EFEKTIVNOST RAZLIČITIH METODA SELEKCIJE U OPLEMENJIVANJU CRVENE DETELINE

 

Sanja Vasiljević1, Gordana Šurlan-Momirović2, D. Lukić1, T. Živanović2,

S. Katić1, V. Mihailović1, D. Milić1, A. Mikić1

 

1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2Poljoprivredni fakultet, Zemun-Beograd

 

Glavni zadatak u oplemenjivanju crvene deteline, druge po značaju višegodišnje krm­ne leguminoze je stvaranje sorti koje daju visok prinos krme, odličnog kvaliteta. Za­dac­i postavljeni pri stvaranju sorti crvene deteline rešavaju se primenom raz­li­či­tih me­to­da selekcije. Dosadašnja istraživanja su pokazala da su najznačajnije me­to­de koje se ko­riste u oplemenjivanju crvene deteline: masovna selekcija, indi­vi­du­al­na selekcija, re­­kurentna fenotipska selekcija, polikros metod, hibridizacija i poli­plo­i­dija. Masovna se­­lekcija je jedan od najstarijih metoda, koji se pokazao veoma efikas­nim za po­prav­ku oso­bina sa visokom heritabilnošću. Kao veoma efikasne me­to­de za povećanje sadr­žaja pro­teina su se pokazale individualna selekcija i hibri­di­za­ci­ja. Rekurentna fe­no­tip­ska se­lekcija se pokazala veoma efikasnom u selekciji na re­zistentnost prema ne­kim bo­les­ti­ma i štetočinama, kao i u stvaranju genotipova to­le­rantnih na preparat 2,4-D. Os­no­vna ideja primene polikros metoda je izdvajanje klo­nova sa dobrim OKS, ko­ji mo­gu da se iskoriste za stvaranje poboljšanih sin­te­tič­kih sorti. S obzirom da u pri­ro­di ni­su pro­­nađene tetraploidne forme crvene deteline u oplemenjivačkom radu se na­ro­čit značaj pridaje indukovanoj poliploidiji, pre­vas­hod­no u cilju povećanja prinosa krme.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PREDSELEKCIONO PROUČAVANJE AUTOHTONIH POPULACIJA ENGLESKOG LJULJA (Lolium perenne L.) POMOĆU MULTIVATRIJACIONE ANALIZE

 

D. Sokolović1 i N. Ralević2

 

1Institut Srbija, Centar za krmno bilje, Kruševac

2Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

 

Usled specifičnih klimatskih uslova oplemenjivanje engleskog ljulja je u Srbiji us­me­reno na povećanje otpornosti na stresne abiotičke faktore, sušu i visoke tem­pe­ra­tu­re, uz postizanje visokih prinosa i kvaliteta suve materije. Početni materijal su naj­češće autohtone populacije koje su prilagođene našim agroekološkim uslovima.

U radu su prikazana predselekciona proučavanja deset autohtonih populacija en­gle­s­kog ljulja poreklom iz Srbije i sorta Ilirka kao standard. Proučavano je 27 osobina u tri godine i dobijene vrednosti su obrađene analizom varijanse i analizirane mul­ti­va­ri­ja­ciskim metodama (klaster analiza, metoda K-sredina i faktorska analiza). Utvrđeno je da je varijabilnost između populacija značajno prisutna, a da na takvu dis­tribuciju po­pulacija najviše utiču fenološke osobine i morfološke osobine dužina ter­minalne in­ter­nodije, suva masa vegetativnih izdanaka, broj klasića na klasu i is­ko­rišćenost cvet­nog mesta. Faktorskom analizom je utvrđeno da prva tri latentna fak­tora opisuju sko­ro 70% varijabilnosti što broj osobina najbitnijih za različitost po­pulacija svodi na 14.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

REAKCIJA SOJA NS 355 (Pleurotus ostreatus) NA RAZLIČITE PODLOGE

 

Dušanka Bugarski, Đ. Gvozdenović, Nada Milošević i A. Takač

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Proizvodnja bukovače je naglo porasla u zadnje dve decenije i dalje je u usponu. Ovo je ostvareno zbog njene hranljive vrednosti, medicinskog efekta i jednostavne pro­iz­vod­nje. Za njenu proizvodnju se koristi supstrat priremljen od ostataka celuloznog ma­­terijala iz poljoprivredne proizvodnje, kao što su slama, stabljike kukuruza, stab­lji­ke graška i soje, ljuspice suncokreta, strugotine idr. Ovaj materijal se obično ne ko­risti više, često se spaljuje zbog njegove male vrednosti.

Zbog povećane proizvodnje bukovače, potrebno je ispitati faktore koji direktno uti­ču na prinos. Brzina rasta micelijuma je jedna od najznačajnijih karakteristika koja se koristi u komercijanoj proizvodnji. Brz porast micelijuma smanjuje mogućnost in­fekcije, kao i cenu proizvodnje, smanjivanjem grejanja prostorija tokom in­ku­ba­ci­je, a time i skraćenjem celog proizvodnog ciklusa.

Cilj ovog rada bio je da se ispita početni i krajnji rast micelijuma soja NS-355 u za­vis­nosti od temperature, ugljenih hidrata i pH vrednosti hranljive podloge.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ PODLOGE NA RAZVOJ RAZLIČITIH SOJEVA Pleurotus ostreatus

 

Dušanka Bugarski, Đ. Gvozdenović, J. Červenski i Jelica Gvozdanović-Varga

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Proizvodnja bukovače u našoj zemlji se povećava iz godine u godinu, što je rezultat nje­ne znatno jeftinije proizvodnje u odnosu na šampinjone s jedne strane, a le­ko­vi­tog dejstva i širokih kulinarskih mogućnosti s druge strane.    

Do­sadašnja ispitivanja pokazala su da kvalitet micelijuma direktno utiče kako na pri­nos pojedinih sojeva bukovače, tako i na dinamiku prorastanja. Za proizvodnju mi­celijuma koriste se različite podloge, a njihov efekat na brzinu razvoja i kvalitet hi­fa je različit u zavisnosti kako od vrste, tako i od soja. S toga su ispitivanja vršena u iznalaženju što kvalitetnije podloge u različitim koncentracijama i izvorima ug­lje­nih hidrata, pH vrednosti i temperatura prorastanja.

Og­led je postavljen u klima komori na temperaturi od 25°C na podlogama sa tri raz­ličite koncentracije ugljenih hidrata (0.1%, 0.2% and 0.3%) i pri pet pH vre­d­no­s­ti (5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0), u tri ponavljanja.

Zaključeno je da optimalan rast miselijuma specifičan za svaki soj i da zahteva raz­li­čite uslove kako u pogledu pH vrednosti tako i koncentracije ugljenih hidrata u pod­lozi.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA U POPULACIJI EHINACEE

(Echinacea purpurea (L.) Moench.)

 

S. Dražić

 

Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd

 

Ispitivana je varijabilnost u populaciji ehinacee: dužina vegetacionog perioda, visi­na, prinos cvetnih glavica, herbe i korena.

Svojstva populacije su izražena preko sledećih parametara: srednja vrednost, stan­dar­dna devijacija, koeficijent varijacije, varijaciona širina, asimetrija i spoljštenost kri­ve normalne distribucije.

Konstatovana je varijabilnost ispitivanih svojstava, a posebno prinosa korena, cvet­nih glavica i herbe. Distribucija frekvencija svojstava u populaciji je asimetrična u od­nosu na normalnu distribuciju frekvencija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENOTIPSKA VARIRANJA NEKIH POKAZATELJA ISKORIŠĆAVANJA AZOTA U BILJCI PŠENICE

 

S. Stojković1, D. Đokić2, Jovanka Stojanović2 i M. Biberdžić2

 

1Poljoprivredni fakultet Priština sa sedištem u Lešku

2Centar za strna žita, Kragujevac

 

U ogledu sa 20 jugoslovenskih sorti pšenice izučavana su genotipska variranja ne­kih pokazatelja iskorišćavanja azota u biljci. Cilj ovog rada je da se ukaže na mo­guć­nosti da se na osnovu uprošćenih postupaka otkriju pojedina izučavana svojstva i procesi u različitim sortama pšenice u cilju korišćenja u hibridizaciji i odabiranju indi­vidua u hibridnom potomstvu. Utvrđeno je da vrednosti pokazatelja iskoriš­ća­va­nja azota (žetveni indeks azota, reutilizacija azota i fiziološka efikasnost azota) va­ri­ra­ju u zavisnosti od genotipske specifičnosti kao i od uslova spoljašne sredine. Tako je u prvoj godini ispitivanja žetveni indeks azota varirao u granicama od 74% kod sor­te Nevesinjka do 88% kod sorte Gruža, dok u drugoj godini vrednosti su se kre­ta­le od 51% kod sorte Jarebica i Renesansa do 66% kod sorte Takovčanka. Poka­za­te­lji akumulacije azota i njegovog iskorišćavanja u biljci mogu se koristiti kao ag­ro­nom­ski i selekcioni kriterijumi za poboljšanje produktivnosti i kvaliteta zrna pše­ni­ce

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SELEKCIJA PŠENICE NA SVOJSTVO AZOTOFIKSACIJE

 

Danica Mićanović1, D. Knežević1, Vera Raičević2 i Veselinka Zečević1

 

1Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA, Centar za strna žita, Kragujevac 2Poljoprivredni fakultet Zemun, Beograd

 

Azotofiksacija je biološki proces u kome se elementarni azot redukuje do oblika ko­ji je pristupačan biljci. Selekcija biljne vrste Triticum aestivum L. na ovo svojstvo ni­je do sada vršena iako je ovo pitanje od velike važnosti i za teoriju i za praksu. Raz­log je najverovatnije postojeća složenost genotipa pšenice, kao i složenost ge­no­ma mikroorganizama koji sadrže nitrogenazu, odnosno nitrogenazni kompleks ko­di­ran sa 17 nif-gena, koji reguliše proces azotofiksacije. Mi smo razvili orginalan na­učni metod za selekciju pšenice na sposobnost azotofiksacije i selekciju di­azo­tro­fa za odgovarajuću sortu. Inokulacija semena pšenice se vrši u polukontrolisanim us­lovima, prirodnom mikroflorom iz rizosfere, a zatim pasažom kroz tri sukcesivne se­rije biljaka se omogućava biljci da sama izvrši selekciju i umnožavanje diazotrofa iz svoje rizosfere. Merenjem aktivnosti nitrogenaze metodom gasne hromatografije re­dukcija acetilena u etilen utvrđuje se efektivnost izolovanih sojeva, a mo­le­ku­lar­no genetičkom metodom PCR identifikacija nif bakterija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KOLONIZACIJA, ADSORPCIJA I PREŽIVLJAVANJE Azotobacter chroococcum ZP-1/1 NA KORENU KUKURUZA

 

Vera Raičević1, D. Kiković2, Danica Mićanović3, G. Vasić1 i B. Lalević1

 

1Poljoprivredni fakultet, Katedra za mikrobiologiju zemljišta i voda, Zemun

2 Poljoprivredni fakultet, Priština

3Institut”Srbija” Centar za strna žita, Kragujevac

 

Pripadnici roda Azotobacter, iako tipični zemljišni mikroorganizmi, zauzimaju zna­čaj­no mesto u rizosferi mnogih biljaka i kod nekih biljnih vrsta ili genotipova pri­bli­žavaju se asocijativnim azotofiksatorima. Azotobakter kolonizira rizosferu ku­ku­ru­za, a uspeh te asocijacije zavisi od podudarnosti soja i biljke domaćina.

Cilj rada je bio praćenje kolonizacije, adsorpcije i preživljavanja Azotobacter chro­o­­co­ccum ZP - 1/1 u korenu kukuruza, kao i njegova nitrogenazna aktivnost.

Soj ZP-1/1 je izolovan iz černozema iz rizosfere kukuruza ZP-704. Ovaj soj od­li­ku­je se visokom nitrogenaznom aktivnošću (122,5 nmola C2H4/h).

Azotobacter chroococcum ZP-1/1 spada u grupu sojeva koji intezivno koloniziraju ko­ren kukuruza (1.07 x 106). Maksimalna kolonizacija je uočena na mestu začetka ko­rena i lista (eng”crown”). Broj ćelija adsorbovanih na 2 cm vrha glavnog korena iz­nosio je 1.59 x 104. Zabeleženo je da ovaj soj može da preživljava i da se kreće od mes­ta uboda prema vrhu korena i nadzemnom delu. U tim uslovima obavlja fik­sa­ci­ju azota. Najveća aktivnost je zabeležena na 1 cm od mesta uboda (530 nmola C2H4).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PRIMENA SOJEVA Azotobacter chroococcum U OPLEMENJIVANJU ŠEĆERNE REPE

 

Nastasija Mrkovački, Snežana Mezei, N. Čačić, L. Kovačev

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Odavno postoji ideja da se uz smanjenje upotrebe azotnih đubriva dobije dobar pri­nos kod šećerne repe. Količina mineralnog azota unetog đubrenjem može se sma­nji­ti samo za onu količinu koju je hibrid šećerne repe sposoban da veže zahvaljujući oda­branim sojevima roda Azotobacter. Naša prva istraživanja od 1991-1994 obu­hva­taju specifičnost odnosa sojeva Azotobacter chroococcum i biljaka šećerne repe u in vitro uslovima. Ispitivanja su obavljena na dva komercijalna hibrida šećerne re­pe iz čije je rizosfere izolovano 20 sojeva, od kojih je 12 odabrano za dalja istraživanja. U periodu 1996-1999 ispitivan je uticaj 3 superiorna soja Azotobacter chroococcum na proizvodne i tehnološke karakteristike hibridnih sorata šećerne re­pe. U ovim ispitivanjima utvrđen je pozitivan uticaj inokulacije semena šećerne re­pe azotobakterom na prinos korena, sadržaj i prinos šećera. Poznato je da povećano đu­brenje šećerne repe azotnim mineralnim đubrivima utiče na povećanje prinosa ko­rena, pad sadržaja šećera i pogoršanje tehnoloških karakteristika. Azotobakter uti­če na porast prinosa korena i sadržaj šećera uz nepromenjene ili poboljšane teh­no­loške karakteristike.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SORTNE SPECIFIČNOSTI KARFIOLA NA PRINOS I SADRŽAJ NITRATNOG AZOTA

 

R. Pavlović i Ljiljana Bošković-Rakočević

 

Agronomski fakultet, Čačak

 

Karfiol je veoma cenjena povrtarska vrsta zbog svoje hranjive vrednosti koja je naj­bo­lja u odnosu na druge kupusnjače. Iz tih razloga često se koristi u medicinske svr­he gde se prporučuje kao dijetalna hrana. Jestivi deo karfiola je bela, kompaktna gla­vica (ruža), nastala metamorfozom generativnih organa. U ishrani ljudi koristi se u svežem stanju i prerađen u prehrambenoj industriji (mariniranjem, sušenjem ili za­mrzavanjem). U našoj zemlji poslednjih godina izražena je tendencija naglog ši­re­nja proizvodnje karfiola. Jedna od bitnih karakteristika ove vrste povrća je spe­ci­fi­čnost u pogledu mineralne ishrane i visoki zahtevi za hranjivim materijama, po­seb­no azotom. Primena pravilnih doza azota značajna je i u cilju sprečavanja aku­mu­lacije nitrata, jer karfiol spada u nitrofilno povrće. U tom cilju postavljen je eks­pe­riment sa primenom različitih doza azota, kod dva genotipa karfiola kako bi se ut­vr­dile razlike u pogledu prinosa i sadržaja nitrata na relaciji sorta-hibrid. Dobijeni re­zultati pokazuju da je povećanje doze azota uticalo na povećanje prinosa karfiola, naj­više do 59,5%, pri čemu je hibrid postigao veći prinos. Sadržaj nitarata u ruži kar­fiola u oba genotipa kretao se u intervalu 644-1596 mg/kg suve materije.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

POBEDA – VISOKOADAPTABILNA SORTA PŠENICE

 

S. Denčić i B. Kobiljski

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Sorta pšenice Pobeda registrovana je u Jugoslaviji 1990. i u Mađarskoj 1998. go­di­ne kao sorta ozime pšenice sa izuzetno dobrim kvalitetom (poboljšivač). Nalazi se u ši­rokoj proizvodnji na značajnim površinama već 10 godina, u zadnjih sedam go­di­na permanentno zauzima preko 15% od ukupnih površina pod pšenicom u našoj zem­lji. Pobeda je nastala ukrštanjem sorti Sremica i Balkan i razumljivo je što po­se­du­je odličan tehnološki kvalitet, s obzirom da obe ove sorte roditelji pripadaju ta­kođe gru­pi odličnih sorti po kvalitetu. Pored dobrog kvaliteta Pobeda poseduje vi­sok po­ten­cijal za prinos zrna i adaptabilnost na različite agroekološke uslove. Ovo je i os­nov­ni razlog zašto je Pobeda zajedno sa sortom Evropa 90 dominantna u pro­iz­­vod­nji pšenice u poslednjoj deceniji kod nas. U mikroogledima sorta Pobeda je os­­t­va­ri­va­la prinose preko 11 t/ha, u makroogledima preko 9 t/ha a u proiyvodnji na ve­ćim po­vr­šinama preko 7.5 t/ha. U domenu kvaliteta, u godinama povoljnim za gajenje pše­nice, Pobeda ostvaruje preko 13,5 % proteina, oko 45 sedimentacionu vred­­nost, pre­ko 30% glutena, oko 280 sec broj padanja, A2 farinološku klasu i na slič­nom ni­vou ostale parametre kvaliteta.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PESMA – SORTA PŠENICE IZVANREDNOG KVALITETA

 

S. Denčić, B. Kobiljski i G. Mladenović

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Sorta pšenice Pesma priznata u Jugoslaviji 1995. godine i predstavlja našu najbolju sor­tu u pogledu tehnološkog kvaliteta. Zauzima oko 8-10% od ukupnih površina pod pšenicom, u Srbiji i Crnoj Gori, sa tendencijom povećanja. U povoljnim go­di­na­ma za pšenicu, Pesma ostvaruje i veoma visoke prinose zrna i odličan kvalitet, dok u nepovoljnim uslovima raeguje negativno u prinosu dok kvalitet i u stresnim us­lovima ostaje odličan Nastala je ukrštanjem genotipova Balkan i NS 51-37. Ost­va­rivala je prinose od preko 10 t/ha u mikroogledima, i preko 8,5 t/ha u mak­ro­og­le­di­ma i širokoj proizvodnji. Po kvalitetu pripada grupi ekstra dobrih sorti, može u po­godnim godinama da ostvari i prko 15% proteina, više od 55 sedimentacionu vred­nost, preko 35% sadržaj glutena, oko 1500 ml zapreminu hlaba, više od 82% iz­brašnjavanje, A1 kvalitetnu grupu po farinogramu itd. S obzirom da predstoji vre­me plaćanja pšenice po kvalitetu, sorta Pesma će biti jedna od najtraženijih sorti na na­šim prostorima.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

RENESANSA – SORTA OZIME PŠENICE VELIKIH POTENCIJALA

 

S. Denčić, B. Kobiljski i G. Mladenović

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Ozima sorta pšenice Renesansa je priznata u Jugoslaviji 1994. u Mađarskoj 2000. go­dine a očekuje se njeno priznavanje i u Rumuniji ove godine. Zastupljena je u pro­izvodnji pšenice u Srbiji i Crnoj Gori sa preko 20% a u Mađarskoj i Rumuniji na ma­njim površinama. Ova sorta je napravila najbrži prodor u proizvodnju kod nas. Sa­mo nakon 3 godine posle priznavanja, bila je zastupljena sa oko 10 % u širokoj pro­izvodnji, što do sada nije bio slučaj ni sa jednom drugom sortom. Radi se o sorti sa visokim genetskim potencijalom za prinos, odličnim kvalitetom i veoma dobrom adaptabilnošću na razne agroekološke uslove. Nastala je ukrštanjem sorte Ju­gos­la­vi­ja i linije NS 55-25. Ostavarivala je prinose od preko 11 t/ha u mikroogledima, i pre­ko 8,5 t/ha u makroogledima i širokoj proizvodnji. Po kvalitetu pripada grupi od­lič­nih sorti (poboljšivača), može u pogodnim godinama da ostvari i prko 14% pro­te­i­na, više od 45 sedimentacionu vrednost, preko 30% sadržaj glutena, oko 1500 ml zapreminu hlaba, više od 80% izbrašnjavanje, itd.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

RUSIJA – SORTA OZIME PŠENICE

 

S. Denčić, B. Kobiljski i G. Mladenović

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Ozima sorta pšenice Rusija je priznata u Jugoslaviji 1993. a u Mađarskoj 2000. go­di­ne. Zastupljena je u proizvodnji pšenice u Srbiji i Crnoj Gori sa oko 2-3% a u Ma­đar­skoj na manjim površinama, trenutno je u ekspanziji u obe navedene zemlje. Ra­di se o sorti sa visokim genetskim potencijalom za prinos, odličnim kvalitetom i ve­o­ma dobrom otpornošću na niske temperature. Nastala je ukrštanjem sorti Sremica i No­vosadska rana 2. Rusija je ostavarivala prinose od preko 11 t/ha u mikro­og­le­di­ma, preko 8 t/ha u makroogledima i širokoj proizvodnji. U pogodnim godinama ostva­ruje visoke parametre tehnološkog kvaliteta kao što su: proteini od preko 14 %, se­dimantaciona vrednost preko 45, sadržaj glutena preko 32%, A2 kvalitetnu grupu u farinogramu, preko 80 % izbrašnjavanje, itd. Pobeda ima najveću nadzemnu bio­ma­su i veoma veliki i sanažan korenov sistem što je prednost u godinama kada su pri­sutni razni klimatski stresovi.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OZIMI DVOREDI JEČAM – MALIŠA

 

D. Dodig1, Olgica Grujić2, S. Stanković1,

Slađana Milićević-Nikodijević1 i Miroslava Jović1

 

1Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija”, Beograd

Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar, Zaječar

2Tehnološki fakultet, Novi Sad

 

Sorta Mališa stvorena u Centru za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaje­ča­ru, priznata je 2003. godine od strane Saveznog zavoda za biljne i genetičke resurse. Ma­liša po botaničkoj klasifikaciji pripada ozimim dvoredom ječmu Hordeum sati­vum, ssp. distichum var. nutans. Sorta Mališa nastala je ukrštanjem sorti Novo­sad­ski 183, Sonja, Kristal i linije OSK-4197/12-84. U proseku za sve lokalitete i sve tri go­dine (2000-2002) sorta Mališa (7880 kg ha-1) je imala veći prinos od standardne sor­te (7451 kg ha-1). Sorta ima elastičnu stabljiku, u proseku nižu od standarda za 11 cm i bolju otpornost na poleganje. Intenzivnog je tipa. Od ostalih agronomskih svoj­stava treba istaći dobru otpornost na niske temperature i sušu. Tehnološki kva­li­tet zrna i slada ukazuje da se sorta Mališa može koristiti u pivarskoj industriji.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OSOBINE NOVE SORTE OZIMOG DVOREDOG JEČMA „MAKSA”

 

D. Maksimović1, D. Knežević2 i D. Urošević2

 

1Agronomski fakultet, Čačak

2I.I.P. ˛Srbija˛, Centar za strna žita, Kragujevac

 

Ozimi dvoredi ječam (Hordeum vulgare ssp. distichum var. nutans) je važna rat­ar­s­ka bilj­ka. Nova sorta ozimog dvoredog ječma stvorena je ukrštanjem roditeljskih sor­­ti Rod­nik x Novosadski 307. Sorta se odlikuje čvrstom, elastičnom stabljikom, žu­­te bo­je čija je prosečna visina za tri godine ispitivanja iznosila 80,6 cm (6,2 cm ni­­ža od stan­dardne sorte Novosadski 293). Dobre je otpornosti prema poleganju. Sor­­ta ima du­gačak klas sa finim osjem žute boje. Zrno je krupno u plevicama, žute bo­­je. U mik­ro­ogledima jugoslovenske komisije sorta ˛Maksa˛ dala je u toku tri go­di­­ne ispitivanja prosečan prinos zrna 7888 kg/ha, što je za 437 kg/ha viši prinos od stan­­dardne sorte No­vosadski 293 (7451 kg/ha). Pored visokog prinosa zrna sorta ˛Mak­­sa˛ odlikuje se i dob­rim tehnološkim kvalitetom zrna i slada. Udeo zrna I kla­se iznosio je 88,9 %, ma­sa 1000 zrna s.m. 41,91g a hektolitarska masa 76,50 kg/hl. Sa­­d­ržaj belančevina u zrnu iz­nosio je 10,91 % s.m. Analiza slada pokazala je da je sa­­držaj ekstrakta iznosio 79,83 % s.m., Kolbach-ov broj 41,30 % a Hartong-ov na 45°C 35,53 %. Sorta ozimog dvo­re­dog ječma ˛Maksa˛ je srednje rana, otporna je pre­­ma najvažnijim izazivačima bo­les­ti i štetočinama i relativne je otpornosti prema su­ši. Pogoduju joj intenzivni uslovi pro­izvodnje.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

MILDUR – NOVA SORTA JARE DURUM PŠENICE

 

M. Milovanović i V. Perišić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija” Centar za strna žita, Kragujevac

 

Sorta jare durum pšenice Mildur odlikuje se srednje ranim stasavanjem, elastićnom stabljikom visine oko 89 cm i dobrom otpornošću prema poleganju, važnijim boles­ti­ma i štetoćinama, suši i drugim nepovoljnim klimatskim faktorima. Klasovi ove sor­te su bele boje, zbijeni i osati, sa velikim brojem zrna po klasu. Zrno je krupno i tvr­do, sa masom 1000 zrna od oko 46 g i hektolitarskom masom od 80 – 82 kg, što je praćeno dobrim tehnološkim kvalitetom zrna i semoline (staklavost, visok sa­dr­-žaj proteina i žutog pigmenta). Iz ovih osobina zrna proizilazi visoka upotrebna vred­nost ove sorte, kao sirovine, u proizvodnji testenina.

Sor­ta Mildur ima stabilne prinose, sa genetskim potencijalom za prinos zrna od oko 8 t/ha. Najbolji rezultati kod ove sorte postižu se setvom na plodnim zemljištima i pri­menom intenzivne agrotehnike ali se dobri prinosi zrna mogu ostvariti i na zem­ljiš­tima marginalnih vrednosti.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

MERKUR – NOVA SORTA JARE DURUM PŠENICE

 

M. Milovanović i V. Perišić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija” Centar za strna žita, Kragujevac

 

U skladu sa preovlađujućim ekološkim uslovima u Srbiji, u oplemenjivanju tvrde pše­­nice (Triticum durum Desf) poodavno je prisutna težnja ka stvaranju ada­p­ta­bil­ni­jih, rodnijih i kvalitetnijih sorata. Kao najvažniji kriterijumi pri selekciji novih ge­no­tipova figuriraju različite vrste otpornosti (prema niskim temperaturama, suši, po­le­ganju, prouzrokovačima bolesti, itd.), visok prinos i kvalitet zrna i semoline (stak­la­vost, sadržaj proteina i sadržaj žutog pigmenta).

Sor­ta jare durum pšenice Merkur, stvorena u Centru za strna žita – Kragujevac, os­tva­renim rezultatima u ogledima Savezne komisije za priznavanje novih sorata za­do­voljava sve postavljene kriterijume. Ova sorta se odlikuje visinom stabljike od 91,3 cm, veoma dobrom otpornošću prema poleganju, suši i prouzrokovačima bo­les­ti. Zrno ove sorte karakteriše visoka staklavost (93 %), hektolitarska masa i ma­sa 1000 zrna. Mora se naglasiti značajan udeo frakcije zrna sa krupnoćom većom od 2,8 mm. Iz ovoga proizilazi visok prinos krupice (semoline) sa sadržajem proteina od 14,8 % i sadržajem žutog pigmenta od 4,5 mg/kg, što ukazuje na visoku upo­t­reb­nu vrednost sorte Merkur kao sirovine u prerađivačkoj industriji za proizvodnju tes­tenina.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

FAVORIT – NOVA SORTA OZIMOG TRITIKALEA

 

M. Milovanović i V. Perišić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija”

Centar za strna žita, Kragujevac

 

Sorta Favorit pripada grupi heksaploidnog tritikalea (6x Triticosecale Wittmack) i pred­stavlja jednu od poslednjih u nizu sorata stvorenih intenzivnim radom na op­le­me­njivanju tritikalea u Centru za strna žita – Kragujevac. U trogodišnjim ogledima Sa­vezne komisije za priznavanje novih sorata, sorta Favorit se, u poređenju sa stan­dar­dom, odlikovala ranijim klasanjem, nižom stabljikom (95,7 cm) i većom to­le­ran­t­nošću prema poleganju i prouzrokovačima bolesti, što je rezultiralo vrlo zna­čaj­no ve­ćim prinosom zrna od sorte standarda (+ 760 kg/ha) i poželjnim tehnološkim kva­li­tetom zrna. Smatra se da tritikale, kao najmlađa vrsta strnih žita, poseduje naj­ve­ći po­tencijal u pogledu prinosa, široke adaptabilnosti i kvaliteta zrna, a samim tim pru­ža i najviše mogućnosti za poboljšanje važnih agronomskih karakteristika. Moze se re­ći, na osnovu ostvarenih rezultata, da sorta Favorit predstavlja još jedan korak nap­­red u naporima da se neiskorišćeni potencijal tritikalea prevede u zbilju i da se stavi na raspolaganje širem krugu korisnika. Namenjena je za intenzivne uslove pro­izvodnje i može se uspešno gajiti na plodnim i srednje plodnim zemljištima. Pre­ma tehnološkim pokazateljima, najbolji rezultati u eksploataciji ove sorte mogu se pos­tići upotrebom zrna u ishrani stoke.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ZNAČAJNA SVOJSTVA NOVOG HIBRIDA KUKURUZA RUBIN-7

 

Zora Jeličić, M. Pavlović, Janja Kuzevski, S. Krstanović i Nada Erić

 

Institut PKB Agroekonomik, Beograd – Padinska Skela

 

Hibrid kukuruza Rubin-7 pripada grupi zrenja FAO 700. Karakteriše se visokim po­ten­­cijalom rodnosti, u svojstvu prinosa zrna, što je iskazao u toku ispitivanja u og­le­di­ma Sortne komisije. U trogodišnjem posmatranju za period od 1999-2001. re­a­li­zo­vao je prosečan prinos zrna 9,412 t/ha, više od standarda ZP 704 za 5 %, što je sta­tistički bi­lo visoko značajno. Ocenu otpornosti prema bolestima iskazao je u vi­so­kom ste­pe­nu, prema Ustilago maydis 0,49, prema Fusarium spp. 013 i prema Exerohilum tur­ci­cum 1,25. Ocena tolerantnosti prema štetočini Ostrinia nubilalis je 3,33. Svi iskazani pa­rametri i lep fenotip ovog hibrida ukazuju na vrednost Rubina-7.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NOVOPRIZNATA SORTA ŠEĆERNE REPE “SELEKCIJE”,

ZAVODA ZA ŠEĆERNU REPU, ALEKSINAC U 2002. GODINI

 

S. Petrović1, I. Stančić1, J. Živić1, Z. Veselinović1, R. Sabovljević2

 

1“Selekcija”, Zavod za šećernu repu, Aleksinac

2Poljoprivredni fakultet, Zemun

 

Rezultat kontinuiranog rada na selekciji u Zavodu za šećernu repu “Se­lek­ci­ja”, je novopriznata sorta šećerne repe Aleksinac R. Sorta je diploidni hibrid koji po­seduje dob­ru plastičnost i izuzetno dobar kvalitet semena. Liska je ovalno iz­du­že­na, in­ten­ziv­no zelene boje sa srednje izraženom lisnom nervaturom, blago na­bo­ra­na. Lisne drš­ke srednje dužine, uske i obrazuju poluuspravnu rozetu. Koren je gla­dak, ovalan sa slabo izraženom brazdicom. Aleksinac R je novi genotip šećerne re­pe tolerantan na Rhizomaniju, sa ugrađenim genetičkim preduslovima za visok prinos korena, do­bar sadržaj šećera i nizak sadržaj K, Na i alfa-amino azota. Sorta pri­pa­da NZ tipu. Priz­nata je 2002. godine.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SORTE ŠEĆERNE REPE “ SELEKCIJE”- ZAVODA ZA ŠEĆERNU REPU

PRIZNATE U 2003.GODINI

 

Jelica Živić, S. Petrović, I. Stančić, Z. Veselinović

 

DP “SELEKCIJA”- Zavod za šećernu repu, Aleksinac

 

U radu su izneti osnovni rezultati hibridnih sorti šećerne repe priznatih od strane Sa­vez­nog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse. Ispitivanje sorata vršeno je u periodu od 2000-2002 godine na lokalitetima u Aleksincu i Somboru. Dobijeni re­zul­tati poređeni su sa rezultatima koje je ostvarila standardna sorta Alina. Na os­no­vu raz­matranja dobijenih rezultata trogodišnjih ispitivanja sorata, Komisija za pri­z­na­­va­nje sorti šećerne repe priznala je četiri sorte aleksinačke selekcije pod imenima: Alek­sija (ALH 001), Almara (ALH 002), Alprima (ALH 003) i Aldika (ALH 005). Po svojim proizvodnim i tehnološkim osobinama priznate sorte pokazale su statis­tički značajne razlike u odnosu na standard.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VRANAC I CEPKO - NOVI HIBRIDI SUNCOKRETA KONZUMNOG TIPA

 

D. Jovanović i D. Škorić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Novi dvolinijski – SC hibridi suncokreta konzumnog tipa Vranac i Cepko stvoreni su na bazi citoplazmatske muške sterilnosti i gena za restauraciju fertilnost. U njima su uspešno kombinovani geni odgovorni za visok genetički potencijal za prinos zrna i dobre tehničko-tehnološke osobine zrna. Hibrid Vranac pogodan je za ishranu, ljuš­tenje i proizvodnju jezgra. Srednje rani je hibrid, dužine vegetacije od 115 do 120 dana. Stabljika je čvrsta prosečne visine od 175 do 180 cm. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4 t/ha. Sadržaj ulja u semenu kreće se od 44 do 48%. Sa­dr­žaj ljuske je od 25 do 28%. Hibrid Cepko pogodan je za ljuštenje i proizvodnju jez­gra. Pogodan je za ishranu ptica. Srednje rani je hibrid čvrste stabljike, dužine ve­getacije od 110 do 115 dana. Prosečna visina stabljike od 180 -185 cm. Genetski po­tencijal za prinos semena je preko 4.5 t/ha. Sadržaj ulja u semenu je manji od 42%. Sadržaj proteina u semenu preko 16%. Oba hibrida poseduju genetičku otpor­nost na plamenjaču (Pl1), rđu i suncokretovog moljca. Tolerantni su na Phomopsis sp. Atraktivni su za oprašivače. Poseduju dobru adaptabilnost za različite ekološke us­love i tipove zemljišta. Preporučena gustina useva od 46 do 48000 biljaka po ha.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NOVE SORTE SOJE

 

Milica Hrustić, M. Vidić, J. Miladinović i Đ. Jocković

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Soja se u našoj zemlji na značajnijim površinama gaji od sredine sedamdesetih go­dina prošlog veka. Istovremeno je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u No­vom Sadu započeo rad na stvaranju domaćih sorti soje, pogodnih za gajenje u na­šim agroekološkim uslovima, jer je u početku gajen introdukovani sortiment. Os­nov­ni cilj oplemenjivanja bio je stvaranje sorti visokog genetskog potencijala za rod­nost, određene dužine vegetacije, otpornih na poleganje, pucanje mahuna i najznačajnije bolesti. Širenjem soje, pojavljuju se i specifični zahtevi, sorte izuzetno krat­ke vegetacije za postrnu setvu, sa povećanim sadržajem proteina, izmenjenim sas­tavom ulja, i drugi. Rezultat dosadašnjeg rada na oplemenjivanju soje u Institutu je 66 sorti priznatih u našoj zemlji i 10 u inostranstvu. Od sredine osamdesetih, oplemenjivanjem soje bave se i «Uljarice» Beograd, gde je do sada stvoreno 8 i In­sti­tut za kukuruz, Zemun Polje, gde su stvorene 3 sorte soje.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NOVA SORTA OZIME ULJANE REPICE – SLAVICA

 

R. Marinković, D. Škorić, Ana Marjanović-Jeromela i Z. Sakač

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Novostvorena sorta ozime uljane repice koja je bila u ogledima Saveznog zavoda za bilj­ne i životinjske genetičke resurse u periodu od 1999. – 2002. godine pod brojem 8955/99., a prijavljena pod oznakom NS-L-1 priznata je 01. aprila 2003. godine pod bro­jem III 01-5510/2. Novopriznata sorta je upisana u Registar novostvorenih so­ra­ta pod komercijalnim imenom SLAVICA.

Novostvorena sorta Slavica spada u grupu “00”. Ima zeljasto stablo, plavičasto ze­le­ne boje, visine 118-129cm sa 5-7 bočnih grana koje se pojvljuju na visini iznad 48cm. Na jednoj biljci se nalazi 7-11 listova i oko 480 ljuski sa 15-32 semenke čija je masa 1000 semena 4,3g. Ima dužinu vegetacije oko 284 dana. Poseduje visok ge­ne­tički potencijal za prinos semena – preko 4 t/ha. Sadržaj ulja u semenu se kreće do 44%, a proteina 23%. Dobro podnosi niske temperature. Zbog niskog sadržaja eruka kiseline (ispod 1%) i glukozinolata (ispod 20 mikromola/g semena) ulje joj je po­godno za ljudsku ishranu, a ostaci posle ceđenja za stočnu ishranu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

REZULTATI SELEKCIJE HMELJA

 

J. Sabo, Vladislava Galović i Ivka Ikić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Rešenjem Saveznog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse Beograd br. 4/008-003/13 i br. 4/008-003/014 od 13.01.1998. godine klonovi hmelja (Humulus lup­ulus L.) K-6 i K-23 su priznati kao sorte »Aroma« i »Robusta«. Ove sorte su žen­ski, diploidni, polusestrinski genotipovi sa selekcionom oznakom Ah 5/71/42. Žen­ski roditelj bio je kultivar »Ahil« a muški roditelj hibridni genotip Nb 2/65/1. Ukrš­tanje je vršeno po metodi prostog ukrštanja, a zatim je sledilo klonsko umnoža­va­nje odabranog potomstva. Sorte se odlikuju značajno višim potencijalom za pri­nos šišarica i za sadržaj aktivnih materija u odnosu na tradicionalnu domaću sortu »Bačka« i ostale evropske i američke aromatične sorte hmelja.

Zbog svojih dobrih proizvodnih, hemijskih i pivarskih osobina sote »Aroma« i »Ro­bus­ta« uključeni su u proizvodnju i razna ispitivanja kako za vreme tako i posle pri­z­na­­va­nja. Visoki i stabilni prinosi, postojanost aktivnih materija u šišaricama tokom skla­­diš­tenja, dobro iskorišćenje prilikom spravljanja piva, kako u uslovima pilot pi­va­re, ta­ko i u industrijskoj proizvodnji piva, nametnuli su ove nove sorte kao okos­ni­cu razvoja hme­ljarstva u Jugoslaviji. Dalja ispitivanja pivarskih osobina, koja su po­tvrdila izu­ze­tan kvalitet, postavila su ove sorte na nezaobilazno mesto i u ju­go­slo­ven­skom pi­var­s­tvu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

‘BDS NIŠ 1’ NOVA SORTA DUVANA TIPA BERLEJ

 

D. Jovanović1, R. Sabovljević2

 

1DIN “Fabrika Duvana” AD, Niš

2Poljoprivredni fakultet, Zemun – Beograd

 

Duvan tipa berlej ima svoje značajno mesto u recepturama brojnih vrsta cigareta u sve­tu i u nas. Osim odgovarajuće tehnologije u proizvodnji od velikog je značaja od­govarajući sortiment pogodan za naše uslove gajenja. Poslednjih godina na tome se dosta radilo i rezultat toga su stvorene nove sorte ovog tipa duvana. Jedna od njih je sorta BDS Niš1. Prinos ove sorte po ha u odnosu na stardandnu sortu berlej DKH– 28 je veći za 43,4%, bruto novčani prihod veći za 42% i manja osetljivost na vi­rusna oboljenja (TMV, PVY, TSWV). Po hemijskom sastavu nema bitnih razlika u odnosu na standardnu sortu. Međutim nova sorta je pogodnija za proizvođače i ob­rađivače duvana.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

‘BDSM NIŠ 2’ NOVA SORTA DUVANA TIPA BERLEJ

 

D. Jovanović1, R. Sabovljević2, Ž. Kostić1, M. Milojević1 i D. Marjanović1

 

1DIN “Fabrika duvana” AD, Niš

2Poljoprivredni fakultet, Zemun – Beograd

 

Duvan tipa berlej ima svoje značajno mesto u recepturama brojnih vrsta cigareta u sve­tu i u nas. Osim odgovarajuće tehnologije u proizvodnji od velikog je značaja od­govarajući sortiment pogodan za naše uslove gajenja. Poslednjih godina na tome se dosta radilo i rezultat toga su stvorene nove sorte ovog tipa duvana. Jedna od njih je sorta BDSM Niš 2. Prinos ove sorte po ha u odnosu na standardnu sortu DKH 28 je veći za 35,5%. Bruto novčani prihod veći za 42% i manja osetljivost na virusna obo­ljenja (TMV, PVY, TSWV). U hemijskom sastavu nema bitnih razlika u odnosu na standardnu sortu. Nova sorta je stoga prihvatljivija u odnosu na standardnu, kako sa aspekta proizvođača tako i obrađivača.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NOVA SORTA DUVANA TIPA PRILEP ‘DINOVKA 1’

 

Ž. Kostić1, D. Jovanović1, M. Uzunovski2 i Gordana Miceska3

 

1DIN “Fabrika duvana”AD, NIŠ

2Zemljodelski fakultet, Skoplje, Makedonija

3Institut za tutun, Prilep, Makedonija

 

Orijentalni duvan tipa prilep, bez obzira na njegovo smanjeno učešće u recepturama da­našnjih brendova cigareta, još uvek ima svoje značajno mesto. To je razlog što se na stvaranju novih sorti ovog tipa duvana ozbiljno radi. Rezultat toga je nova sorta Di­novka 1 koja je stvorena da nadomesti nedostatke sorte prilep 156/1 koja se ma­sov­no gaji u Srbiji. U odnosu na standardnu sortu prilep 156/1, Dinovka 1 je pri­nos­nija za 6,3%, daje bolji randman klasa osušenog duvana, a time i veći novčani pri­hod po hektaru za 8,8%. U pogledu hemijskog sastava, značajnog sa aspekta pu­šač­kih osobina, Dinovka 1 ima manji sadržaj nikotina, ukupni azot, azot belančevina i is­­ti sadržaj rastvorljivih šećera i pepela, što ga čini veoma upotrebljivim u proiz­vod­nji cigareta.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NOVA SORTA DUVANA TIPA PRILEP DINOVKA 2

 

Ž. Kostić1, D. Jovanović1, N. Prolović1, M. Uzunovski2

 

1DIN “Fabrika duvana” AD, Niš

2Zemljodelski fakultet, Skoplje, Makedonija

 

U želji da se standardna sorta prilep 156/1, koja se masovno gaji u Srbiji, zameni pri­nosnijom i kvalitetnijom sortom, stvorena je nova sorta u tipu prilep Dinovka 2. Po prinosu ova sorta daje veći prinos u odnosu na prilep 156/1 za 11,1%, veći pro­ce­nat viših klasa i unika 1/3 za 14%, a time i veći bruto novčani prihod po jedinici po­vršine za 18,9%. U pogledu hemijskog sadržaja Dinovka 2 ima za 11% veći sa­dr­žaj nikotina, za 29% manji sadržaj ukupnog azota; veći sadržaj rastvorljivih čećera. Pušačke osobine Dinovke 2 su povoljne u svim pokazateljima: jačina, ukus, aroma i pu­noća pušenja. Otuda ova sorta je prihvatljivija od stardandne sorte prilep156/1 sa as­pekta interesa proizvođača, obrađivača i prerađivača – fabrikacije.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

REZULTATI OPLEMENJIVANJA PAPRIKE U TIPU KAPIJE

 

Đ. Gvozdenović, Dušanka Bugarski, A. Takač i J. Červenski

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Pap­rika spada u vodeće povrtarske kulture kako po površinama na kojima se gaji ta­ko i po načinu korišćenja. U našoj zemlji se gaji na oko 22.000 ha. Ima visoku hran­lji­vu i biološku vrednost. Može se koristiti na različite načine, kao sveža, kisela, pe­če­na, smrznuta, dodatak raznim jelima, a u industriji prestavlja sirovinu za različite vi­dove prerade. Spada u grupu visoko akumulativnih kultura jer ostvaruje visok do­ho­dak po jedinici površine. Imajući u vidu potrebe i zahteve proizvodnje, potrošnje i prerade paprike, oplemenjivanje je usmereno na stvaranje visokoprinosnih sorti, od­govarajućeg tipa, oblika, boje i kvaliteta, a za odgovarajuće načine gajenja i ko­riš­ćenja. Kao rezultat oplemenjivačkog rada na paprici u tipu kapije, u Institutu za ra­tarstvo i povrtarstvo, stvorene su sorte Una i Amfora. Rezultati istraživanja do ko­jih smo došli pokazuju da su obe sorte bile superiornije u pogledu morfoloških ka­rak­teristika ploda i prinosa, a da su po kvalitetu bile na nivou standarda. Ovakvi rezultati novostvorenih sorti u tipu kapije daju realnu osnovu za njihovo uspešno ši­re­nje u proizvodnji.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PROIZVODNO TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE NOVIH SORTI PAPRIKE CENTRA ZA POLJOPRIVREDNA I TEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA –ZAJEČAR

 

Živka Đukić, G. Radovanović i Slavica Kodžopeljić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi „SRBIJA” -Beograd

Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar

 

U Centru za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaječaru već duži niz godina po­sebna pažnja u selekciji povrtarskog bilja posvećuje se paprici. Kao rezultat ovog ra­da 2002.godine, od strane Savezne komisije za priznavanje sorti, usledilo je pri­z­na­vanje dveju sorti paprike. Jedna od njih je sorta Julija, slatka paprika sa plo­do­vi­ma u tipu kapije, a druga je Mina, ljuta paprika u tipu feferone.

Sor­ta Julija (ranije L-Za-10) je u okviru komisijskih dvogodišnjih ogleda ispitivana na lokalitetima Novi Sad, Smederevska Palanka i Zaječar, pri čemu su prinos i kom­ponente prinosa bili na nivou standarda Župske rane i Zlatne medalje. U sort­nim komparativnim ogledima, izvođenim u Centru u Zaječaru, u uslovima ek­s­trem­no visokih temperatura i niske relativne vlažnosti vazduha ova sorta je uvek davala vi­še prinose od standarda.

Sorta Mina (ranije L-Za-1) je u sortnim ogledima pokazivala znatniju ranostasnost, vi­ši prinos i tolerantnost.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

FUNKCIONALNA DIPLOIDIZACIJA I PRIRODNA I USMERENA EVOLUCIJA DRVEĆA

 

A. Tucović, V. Isajev i Mirjana Šijačić-Nikolić

 

Šumarski fakultet, Beograd

 

Udvostručavanje hromozomskih parova od vrste do vrste drveća i žbunja uslovljava pojavu novih vrsta sa osobinama koje poseduju višestruko uveličanu životnu vitalnost. Usled toga, drveće je veoma složene građe, dugovečno, adaptivno i veoma promenjivo unutar vrsta vaskularne građe. Ova pojava ima značajnu ulogu u spontanoj i usmerenoj evoluciji drveća i žbunja i označena je kao funkcionalna diploidizacija. Za objekat je odabran uzorak od 3138 vrsta drveća i žbunja. Kao metod istraživanja korišćena je specijska i infraspecijska cito-genetsko-ekološka analiza. Razlike između diploidnih vrsta su vrlo velike i iskazane su uslovno na 4 nivoa, prema osnovnim brojevima hromozoma: primarni, sekundarni (udvostručeni), tercijerni i kvaterni (mnogostruki). Naglo umnažanje parnih brojeva hromozoma karakteriše skrivenosemenice, kako dikotile tako i monokotile. Proces diploidizacije otklanja teškoće i stabilizuje biološku reprodukciju novoobrazovanih diploida, suprotstavljajući se svim nepovoljnim tendencijama, obezbeđujući prednost vrsta sa visokim hromozomskim brojevima. Autori pojavu diploidizacije uzimaju kao višestupni i dugotrajan evolucioni proces. Interes ka izučavanju diploidizacije porastao je sa otkrićem i opisom genetičke kontrole nad ponašanjem hromozoma u mejozi, tj. prevođenjem parova multivalenata u bivalente. Izučavanje funkcionalne diploidizacije od posebnog je značaja za strategiju, izbor metoda i tehnike oplemenjivanja šumskog drveća i žbunja.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTVRĐIVANJE HETEROTIČNOG EFEKTA U HIBRIDNIM KOMBINACIJAMA OMORIKE

 

Mirjana Šijačić-Nikolić i V. Isajev

 

Šumarski fakultet, Beograd

 

U oplemenjivanju biljaka posebno mesto ima izučavanje hibridne snage ili heterozisa. Kod drvenastih vrsta, utvrđivanje hibridnih kombinacija u kojima se ispoljava heterotični efekat, od velikog je značaja za masovnu proizvodnju hibridnog semena u specijalizovanim semenskim plantažama. Pojava i veličina heterotičnog efekta utvrđena je sizmeđu hibridnih kombinacija i roditeljskih individua dobijenih slobodnim oprašivanjem u generativnoj semenskoj plantaži omorike u Godoviku. Efekat heterozisa je analiziran za dužinu, širinu šišarica i prosečan broj smeneki po jednoj šišarici. Dobijeni rezultati pokazuju različit heterotični efekat, kako u odnosu na istu osobinu u različitim hibridnim kombinacijama, tako i u odnosu na različita svojstva jednog istog hibrida. Najveće vrednosti heterotičnog efekta konstatovane su za svojstvo prosečnog broja semenki po šišarici i, koji je bio u granicama od 1,64 do 124,63. Pored pozitivnog, evidentirane su i hibridne kombinacije sa negativnim heterotičnim efektom. Kombinacije sa visokim vrednostima heterotičnog efekata za analizirana svojstva, u daljem radu treba da posluže kao osnova za oplemenjivanje vrste.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST PARAMETARA OŽILJAVANJA REZNICA CRNIH TOPOLA U POLJSKIM USLOVIMA

 

B. Kovačević1, V. Guzina1, Marija Kraljević-Balalić2 i S. Orlović1

 

1 IRC Institut za topolarstvo i vanšumsko zelenilo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

2 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

Na osnovu trogodišnjih ogleda u poljskim uslovima, postavljenih sredinom aprila sa 13 genotipova američke crne topole, 2 genotipa iz half-sib potomstva američke crne topole i 3 genotipa eurameričke crne topole, ispitana je varijabilnost parametara ožiljavanja reznica (28 merenih i izvedenih parametara broja, ukupne dužine i pozicije korenčića prvog reda, kao i broja listova i izbojaka i visina najvišeg izbojka). Vađenje reznica je izvršeno u četiri roka: početkom i krajem maja, početkom juna i sredinom jula. Tokom proleća uticaj genotipa i pogreške kao izvora variranja opada, a uticaj godine raste.U prva tri roka za neke parametre učešće varijanse genotipa u ukupnoj varijansi prelazi 0,30, pa i 0,40 (ukupan broj i dužina korenčića za reznicu, ali i broj i ukupna dužina korenčića od 5 do 10 cm, kao i iznad 10 cm reznice od donjeg reza). Doprinos interakcije ukupnom variranju skoro nikad ne prelazi 0,20. Prvi i drugi rok vađenja u ogledima u poljskim uslovima bi mogli da se izdvoje kao rokovi sa najvećim uticajem genotipa na ukupno variranje ispitivanih parametara ožiljavanja, što može da bude od značaja za procenu potencijala genotipova za ožiljavanje u procesu oplemenjivanja i formiranja sortne tehnologije.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OSOBINE SELEKCIONISANIH SEJANACA F1 GENERACIJE JABUKE GRENI SMIT

 

M. Milutinović

 

Institut PKB „Agroekonomik”, Padinska Skela, Beograd

 

U radu su prikazani rezultati nekih pomoloških osobina selekcionisanih sejanaca F1 generacije dobijenih slobodnom oplodnjom jabuke sorte greni smit. Zasad od 120 sejanaca podignut je u Boleču, PKB „Voćarske plantaže”.

Odabrani sejanci (5) s pozitivnim selekcionim osobinama za jabuku ispitivani su pod brojem: II/15; II/20; III/9; III/11 i III/16.

Ispitivanja su obavljena u periodu 1999–2002. godine. U osobini boje pokožice ploda sejanci su se razlikovali: II/15 žuto-zelena, dopunska crvena u pramenovima, II/20 zeleno-žuta, III/9 žuto-zelena dopunska žuta, III/11 zatvorenocrvena, III/16 žuto-zelena.

Masa ploda u proseku je varirala od 160 g (sejanac II/15) do 250 g (sejanac III/16).

Sadržaj rastvorljivih suvih materija u plodu iznosio je 13,6% (sejanac II/20) do 16,5% (sejanac II/15).

Sadržaj ukupnih kiselina u plodu varirao je od 0,28% (sejanac II/15) do 1,1% (sejanac III/16).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

BIOLOŠKO-POMOLOŠKE OSOBINE PERSPEKTIVNIH HIBRIDA VIŠANJA

 

Sanja Radičević1, R. Cerović1 i M. Nikolić2

 

1 Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA

Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak

2 Poljoprivredni fakultet, Beograd

 

Oplemenjivački rad na višnji u Centru za voćarstvo u Čačku započeo je pre više od četrdeset godina. Primena metoda klasične planske hibridizacije rezultirala je stvaranjem preko 10 000 hibrida, uz korišćenje oko 110 roditeljskih parova. Kao rezultat dugogodišnjeg oplemenjivačkog rada stvorene su i priznate dve poznate sorte višnje: Šumadinka i Čačanski rubin. Kontinuirani rad na stvaranju sorti ove značajne vrste voća nastavlja se i dalje, sa osnovnim ciljevima: visoka rodnost, krupnoća i kvalitet ploda, kao i otpornost na najznačajnije prouzrokovače bolesti (Blumeriella jaapii). U ovom radu su prikazani dvogodišnji rezultati ispitivanja fenoloških i pomoloških karakteristika 13 perspektivnih hibrida višanja, čije su osobine poređene sa standardom (sorta Hajmanova konzervna). Po svojim izvanrednim privredno-biološkim karakteristikama mogu se izdvojiti hibridi: II/40, III/23, III/31, XII/57. Oni takođe zaslužuju da se u budućnosti nađu u domaćem sortimentu višnje, kao i u širokoj proizvodnoj praksi.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SELEKCIJA VEGETATIVNIH PODLOGA ZA ŠLJIVU NA BAZI AUTOHTONOG GENETSKOG MATERIJALA

 

Gorica Paunović i P. Lučić

 

Agronomski fakultet, Čačak

 

U strukturi svih vrsta voćaka u nas, šljiva je neprikosnovena. Da bi se intenzivirao proces proizvodnje šljive potrebno je selekcionisati vegetativne podloge za šljivu. Zemlje koje imaju višegodišnje iskustvo u selekciji vegetativnih podloga ukazuju da se genetski resursi za ovaj vid selekcije primarno nalaze u germplazmi polikulturnih sorti. Naša zemlja raspolaže velikim fondom domaćih sorti i genotipova šljive, pa se može pretpostaviti da se na osnovu bogatstva tog materijala mogu stvoriti kvalitetne vegetativne podloge. Mogućnost selekcije vegetativnih podloga ispitana je kod 15 genotipova autohtonih šljiva različitih vrsta roda Prunus i to: Prunus domestica L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus insititia L. i Prunus spinosa L. U procesu proizvodnje vegetativnih podloga za šljivu korišćeno je nagrtanje kao jedan od načina vegetativnog razmnožavanja. Regenerativne sposobnosti su različite kod pojedinih vrsta roda Prunus. Veoma su male mogućnosti okorenjavanja kod genotipova poreklom od vrste Prunus cerasifera (2,61%, odnosno 2,66%). Male mogućnosti okorenjavanja su i u genotipova vrste Prunus insititia L. (1,85-4,17%). Relativno dobre regenerativne sposobnosti ima rod Prunus domestica L. Od deset ispitivanih genotipova tri genotipa ne daju okorenjene izbojke, dok kod sedam genotipova procenat matičnih žbunova sa reakcijom je jako varijabilan i kreće se u rasponu od 7,14% do 100%.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ GENOTIPA RODITELJA NA BUJNOST HIBRIDNIH SEJANACA JABUKE

 

Ž. Tešović, Slađana Nidžović i M. Lukić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi "Srbija",

Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak

 

Savremena proizvodnja jabuke, pored ostalog, zahteva slabo bujne sorte za po­di­za­nje zasada sa malim rastojanjem između redova, a posebno u redu. Sorte male buj­no­sti se mogu kalemiti na vegetativne podloge koje ne zahtevaju naslon, što je og­rom­na ušteda pri podizanju savremenih zasada. Ovaj problem se može rešiti stva­ra­njem novih sorti kržljavog habitusa. Planskom hibridizacijom, različitih roditeljskih pa­rova, dobijaju se hibridne populacije različite bujnosti. Ovim istraživanjima pro­u­če­na je bujnost svih sejanaca iz tri hibridne populacije dobijene u potomstvu sle­de­ćih sorti: Cox's Orange Pippin x Čadel - 195 sejanaca, Cox's Orange Pippin x Idared - 337 i Jonathan x TSR13T84 – 255 sejanaca. Sejanci su gajeni u saksijama Jiffy-7, u potpuno sterilnom kompostu. Kod svakog sejanca određena je bujnost (merenjem nji­hove dužine) i broj internodija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ RODITELJSKIH PAROVA JABUKE NA BROJ IZDVOJENIH PERSPEKTIVNIH SELEKCIJA IZ HIBRIDNIH POTOMSTAVA

 

Ž. Tešović, Slađana Nidžović i M. Lukić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi "Srbija",

Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak

 

Broj izdvojenih perspektivnih selekcija poređen je između hibridnih populacija dve roditeljske kombinacije. Populacija od 200 hibridnih sejanaca dobijena je u po­tom­stvu Red Jonathan x [Jonathan x (Jonathan x Cox's Orange Pippin)], a druga po­pu­lacija od 111 hibridnih sejanaca dobijena je u potomstvu J/54/53/59 (Cox's Orange Pi­ppin O.P.) x J/27/127/62 (Idared x Merton Worcester). Iz prve populacije iz­dvo­je­no je 5 perspektivnih selekcija, i to: J/1/55, J/2/31, J/1/71, J/1/54 i J/1/15, dok je iz dru­ge populacije izdvojena jedna perspektivna selekcija - J/3/9. Izraženo u pro­cen­ti­ma prva populacija dala je 2,5% perspektivnih selekcija i druga 0,90%. Po jedan ro­di­teljski genotip obe populacije sadrži u svom pedigreu sortu Cox's Orange Pippin.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UPOREDNA PROUČAVANJA FENOLOŠKO-POMOLOŠKIH OSOBINA PERSPEKTIVNIH SELEKCIJA I STANDARDNIH SORTI JABUKE

 

Ž. Tešović, Slađana Nidžović i M. Lukić

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija”,

Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak

 

Komercijalna proizvodnja jabuke postavlja stroge zahteve pri izboru sorti za ga­je­nje: izvanredan ukus ploda, atraktivna boja pokožice ploda, spur, pendula ili kolum­nar tip habitusa, otpornost prema zimskim mrazevima, prema prouzrokovačima naj­važ­nijih bolesti i štetočina, što podrazumeva minimalnu upotrebu pesticida u pro­iz­vod­nji kvalitetnog ploda i mogućnost dugog čuvanja bez pojave fizioloških bolesti. Pos­tojeće sorte jabuke ne ispunjavaju pomenute zahteve, i rešenje je u stvaranju no­vih sorti. U Centru za voćarstvo i vinogradarstvo, u proteklom periodu na objektu Zdrav­ljak-Čačak, iz hibridnih populacija izdvojene su 44 perspektivne selekcije ja­bu­ke. Uporedo sa standardnim sortama Idared, Gloster 69 i Čadel proučavane su naj­važnije pomološke osobine izdvojenih selekcija (datum berbe i fizičke osobine plo­da). Proučavane selekcije potiču iz šest populacija nastalih planskom hib­ri­di­za­ci­jom, i to: Idared x Gloster 69 – 17, Idared x Red Cox's (Cox's Orange Pippin O.P.) – 7, Idared x Čadel – 2, Red Cox's (Cox's Orange Pippin O.P.) x Čadel – 4, Idared x Gol­den Delicious – 2, i iz dve populacije nastale slobodnom oplodnjom sorti Ida­red i Čadel, i to: Idared O.P. – 6 i Čadel O.P. – 6.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OSOBINE PLODA KRUŠKE SORTE BOSKOVA BOČICA PRI SLOBODNOM I KONTROLISANOM OPRAŠIVANJU

 

Milica Fotirić1, D. Nikolić1, M. Milutinović1, Vera Rakonjac1 i Slavica Čolić2

 

1 Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

2 INI ”PKB Agroekonomik”, Padinska Skela-Beograd

 

Za većinu sorti kruške je karakteristično da su autoinkompatibilne tako da je za us­peš­no gajenje i postizanje zadovoljavajućih prinosa potrebno u zasadu pored glavne sor­te gajiti i sortu oprašivača. Poznavanje odnosa op­lodnje je bitno i sa aspekta op­le­menjivanja radi dobijanja optimalne količine hib­rid­nih semenki. Da bi se utvrdio uti­caj oprašivača na zametanje i osobine ploda sor­te Boskova bočica izvršeno je njeno ukrštanje sa sortom Viljamovka. Pored kon­tro­li­sanog oprašivanja praćeno je i slo­bodno oprašivanje sorte Boskova bočica. Ini­ci­jal­ni i finalni broj zametnutih plo­do­va iz kombinacije kontrolisanog oprašivanja (22,98%; 6,35%) bio je veći nego iz kom­binacije slobodnog oprašivanja (18,04%; 6,19%). Visina ploda, ši­ri­na ploda, ma­sa ploda i dužina pe­telj­ke ploda sorte Boskova bočica su bile veće pri op­ra­ši­va­nju sa sortom Viljamovka (7,35cm; 5,84cm; 111,09g; 3,61cm) nego pri slo­bod­nom op­rašivanju (7,23cm; 5,54cm; 97,02g; 3,39cm). Bolji rezultati u pogledu bro­ja i ma­se semenki takođe su do­bijeni u slučaju kontrolisanog oprašivanja. Tako iz kom­bi­na­cije kontrolisanog op­rašivanja ukupan broj semenki po plodu je bio 7,87, a masa jed­ne semenke 0,038 g, dok je prilikom slobodnog oprašivanja ukupan broj se­men­ki po plodu bio 7,34, a ma­sa jedne semenke 0,031 g.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KLIJAVOST POLENA I STEPEN ZAMETANJA PLODOVA

NEKIH PERSPEKTIVNIH SORTI BRESKVE

 

Vera Rakonjac, D. Nikolić i Milica Fotirić

 

Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun

 

Kod 19 novointrodukovanuh sorti breskve (Goldcrest, Iris Rosso, Domiziana, Emi­lia, Aurelia, Padana, Mayfire, Weinberger, Crose del Sud, Pegaso, Venus, Nec­ta­ross, Andromeda, Vega, Sirio, Romea, Villa Adriana, Villa Ada i Villa Giulia) u to­ku 1996. i 1997. godine ispitivana je in vitro kljavost polena i inicijalni i finalni broj za­metnutih plodova. Klijavost polena svih sorti je bila zadovoljavajuća (39,58%-82,01%). Prosečno za obe godine ispitivanja najveći inicijali broj zametnutih plo­do­va imala je sorta Domiziana (77,18%), a najveći finalni broj zametnutih plodova sorta Romea (49,82%), dok je najmani inicijali i finalni broj zametnutih plodova ima­la sorta Nectaross (22,10%; 12,24%). Variranje klijavosti polena, prosečno za sve sorte, po godinama ispitivanja (65,03%; 63,32%) nije bilo tako izraženo kao va­ri­ranje broja zametnutih plodova, pri čemu je inicijalni i finalni broj zametnutih plo­do­va u 1996. godini (57,60%; 32,01%) bio skoro duplo veći nego u 1997. godini (34,46%; 14,32%). Na osnovu rezultata analize varijanse može se uočiti da je varija­bilnost klijavosti polena kao i inicijalnog i finalnog broja zametnutih plodova bila zna­čajno uslovljena i genetičkim i ekološkim faktorima kao i njihovom interak­ci­jom.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENETIČKA I FENOTIPSKA VARIJABILNOST POMOLOŠKIH OSOBINA DŽANARIKE

(Prunus cerasifera Ehrh.)

 

Slavica Čolić, G. Zec, D. Marinković i Z. Janković

 

Institut PKB Agroekonomik, Padinska Skela

 

Džanarika (Prunus cerasifera Ehrh.) je jedna od najrasprostranjenijih voćaka u spon­tanoj populaciji naše zemlje. Njeni se plodovi uglavnom koriste za dobijanje ra­kije, a seme za proizvodnju podloga u voćarstvu S obzirom da je otporna prema iza­zivačima biljnih bolesti i štetočinama, ne štiti se hemijskim sredstvima, pa pred­stav­lja bogat izvor i jeftinu sirovinu za dobijanje biološki vredne hrane. Cilj rada bilo je proučavanje genetičke i fenotipske varijabilnosti i korelacija pomoloških oso­bina 49 genotipova džanarike odabranih iz prirodne populacije Srbije. Genetička i fenotipska varijansa bile su najmanje za masu koštice, a najveće za masu ploda. Udeo genetičke varijanse u ukupnoj fenotipskoj varijansi bio je visok za masu ploda i koštice, visinu i širinu ploda, a nešto niži za dužinu peteljke. Najveći koeficijenti fe­notipske i genetičke korelacije zabeleženi su između mase ploda i visine ploda. Spon­tana populacija džanarike u Srbiji i Crnoj Gori karakteriše se velikom varija­bil­nošću formi, što ima veliki značaj uza izbor početnog materijala u procesu op­le­me­njivanja.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

BIOLOŠKO-POMOLOŠKE OSOBINE SUPERIORNIH SELEKCIJA ORAHA

 

R. Miletić, M. Žikić, Nevena Mitić i Radomirka Nikolić

 

Institut SRBIJA, Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar

 

Pojava poznih prolećnih mrazeva je ograničavajući činilac uspevanja oraha. Iz ovih raz­loga posebna pažnja poklanja se selekciji oraha u godinama kada se nakon bub­re­nja pupoljaka pojave pozni prolećni mrazevi. To se posebno odnosi na 1998 i 2002, a delom i na 2001. godinu. U ovim godinama, na područjima gde su prolećni mra­zevi bili posebno izraženi i gde su posledice bile posebno izražene, evidentirana su 32 stabla zadovoljavajuće rodnosti. Ova stabla su detaljnijije praćena narednih go­dina. Utvrđeno je da se u in situ uslovima pored ostalog odlikuju i kasnijim po­čet­kom vegetacije. Od ovog broja odabrana su 11 koja se posebno ističu. Odlikuju se bujnošću, vitalnošću, zadovoljavajućom otpornošću prema sivoj pegavosti lišća i rod­nošću. Plodovi su kvalitetni sa povoljnim osobinama ljuske (gladka, tanka, svet­le boje, lako se razdvaja) i jezgre (relativno gladka, svetle boje, ukusna). Masa plo­do­va ovih selekcija je od 18,0 do 9,3 g, masa jezgre 8,6 do 4,1 g, a sadržaj jezgre od 55,0 do 47,0%. Jezgra sadrži 67,0 do 61,1% ulja, 19,3 do 14,5% sirovih proteina i 2,65 do 2,12% mineralnih materija. Sve evidentirane selekcije su okalemljene kako bi se kolekcionisanjem u istim uslovima izdvojile najbolje za komercijalno gajenje.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

POMOLOŠKO FENOLOŠKE OSOBINE NEKIH SELEKCIJA ORAHA

 

M. Mitrović, S. Milenković i V. Blagojević

 

Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA

Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak

 

Na klonskoj selekciji oraha iz prirodne populacije u Centru za voćarstvo i vi­no­gra­dar­stvo u Čačku radi se skoro pet decenija, čime je uz introdukciju stvorena bogata ko­lekcija oraha koja je predmet mnogih proučavanja. Najvažniji pravci u odabiranju ora­ha su odabiranje genotipova otpornih na zimske mrazeve, srednje pozni do pozni po vremenu kretanja odlične rodnosti (rodne lateralne i racemozne cvasti), viskog kva­liteta ploda i otporni na ekonomski najznačajnije bolesti i štetočine.

U radu će biti prikazane fenološko pomološke osobine pet interesantnih genotipova sa raz­ličitim osobinama i to: XIV/96, XVIII/97 sa ranim listanjem, VIII/98 i XVI/98 sred­nje poznog listanja i XIX/87 sa poznim listanjem. Genotipovi imaju sle­deće po­mo­loške osobine ploda: XIV/96 ima prosečnu masu ploda 14,65 i 50,7% ran­dman, XVIII/97 ima 13,7 g plod i 51,3% randman, VIII/98 masu ploda 11,25 i 46,4% ran­d­man, XVI/98 – 12,4 g plod i 45,8% randman, dok genotip XIX/87 je ne­što sitniji čija je masa 10,8 g i randman 43,6%. Po tipu cvetanja većina ih je pro­tan­d­ri­čna i to XIV/96, XVIII/97, VIII/98 i XVI/98, dok je genotip XIX/87 pro­ta­gi­ni­čan. Zdrav­st­ve­no stanje lista svih genotipova je odlično, praktično bez prisustva Gno­monia lep­to­sty­la.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENEKOLOŠKA SVOJSTVA MUNIKE (Pinus heldreichii Christ)

U JUGOZAPADNOJ SRBIJI

 

M. Tošić

 

D. Tucovića 41, Užice

 

U Srbiji muniku je prvi otkrio Josif Pančić, i to samo po jedno stablo u selima Neg­bi­ni i Sjeništima na Zatiboru, pa su neki botaničari posumnjali da je ovaj bor tu pri­rod­no nastao, čudeći se "od kuda tako daleko na istok bez veze". Posle skoro 90 go­di­na, munika je nađena na još devet lokaliteta između Sjenice i Prijepolja (Tošić M., 1959, 1960 i 1975), gde su takođe pojedinačna ili grupe stabala, od kojih je naj­ve­ća bila sa 55 stabala. Utvrđene su izvesne razlike u morfološkim osobinama i anatomskoj građi četina munike, na pojedinim lokalitetima (Tošić M., Vilotić D., Ra­došević G., 2003). Na razlike svojstava uticali su: (1) genetski faktori, koji pro­is­ti­ču iz okolnosti da su stabla rasla u manjim grupama, u prostornoj izolaciji, te su rez­ultat drifta gena i ukrštanja u srodstvu i (2) razlike stanišnih uslova. U ju­go­za­pad­noj Srbiji sastojine munike su u davnoj prošlosti pretvaranjem u pašnjake i nji­ve, svedene na manje grupe ili pojedinačna stabla, koja su zdrava i sa normalnim porastom, što ukazuje na mogućnost da se ovaj, biološki i privredno, značajan bor mo­že uspešno vratiti na odgovarajuća staništa u svom prirodnom arealu. Predlaže se sad­nja na kserotermnim staništima koja manje odgovaraju crnom boru, a munika bi us­pešno obavila kako zaštitnu, tako i proizvodnu ulogu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST POMOLOŠKIH OSOBINA ŠUMATOVKE - KRUPNOPLODNA ŠUMATOVKA

 

R. Miletić, M. Žikić, Nevena Mitić i Radomirka Nikolić

 

Institut SRBIJA, Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar

 

Varijabilnost podrazumeva proces nastajanja razlika među jedinkama iste biljne vrs­te. Sprove­de­na su istraživanja u cilju utvrđivanja varijabilnosti pomoloških oso­bi­na jabuke sorte Šumatovka. Ovo je stara autohtona sorta koja se masovno gaji na pod­ručju istočne Sr­bije. Njena posebna odlika je što uspeva i plodonosi bez posebne ne­ge i obrade u us­lovima gde su deficit padavina i suša posebno izraženi. Plodovi Šu­matovke su u pro­seku sitni ili srednje krupnoće sa dužinom od 52,2 ± 4,7 mm (CV 9,0%), širinom od 52,4 ± 5,6 mm (CV 10,8%), dužinom peteljke 19,5 ± 3,2 mm (CV 16,4%) i ma­som plodova od 66,0 ± 20,6 g (CV 31,3%). Sadržaj ukupno rast­vorljivih suvih ma­te­rija u mezokarpu je 15,6 ± 1,92% (CV 12,31%), ukupnih še­će­ra 14,3 ± 4,7% (CV 32,8%) i ukupnih kiselina 0,59 ± 0,11% (CV 18,6%). Po­seb­no je obrađena Šu­ma­tov­ka krupnih plodova sa dužinom i širinom plodova od 72,0 mm i masom od 169,4 g. Pored toga ocenjivane su i mnoge druge osobine kao što su vitalnost, bujnost, di­na­mika rodnosti i pojava značajnijih parazita i štetočina.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SELEKCIJA DRVEĆA SA UKRASNOM TEKSTUROM GRAĐE DRVETA

I VIŠENAMENSKE PLANTAŽE

 

A. Tucović i Dragica Vilotić

 

Šumarski fakultet, Beograd

 

Objekti istraživanja su sastojine i kulture, a me­tode selekcija i plantaže.Stabla sa uk­rasnom teksturom trupaca javljaju se retko u sas­tojinama. Podesnost vrsta za pro­iz­vodnju plemenitih furnira iskazana je preko tzv. prioriteta op­le­me­nji­va­nja. Vi­še­go­dišnje izučavanje uzroka ukrasne teksture drve­ta ukazala su da ovakva stab­la imaju po pravilu pored ukrasne teksture, slabiji rast ali i uvećanu adaptivnost na stresne faktore sredine. Sa odlikama ukrasnog fur­ni­ra evidentirane su dve ko­re­la­ci­one grupe morfoloških parametara - osobina na sta­b­li­ma ili trupcima: tipa ma­se­ri­ca i tipa lignotuber - što osetno ubrzava kan­di­do­va­nje, bo­nitiranje i registrovanje plus sta­bala, neophodnih za osnivanje plantaža.

Prikazan je model višenamenske plantaže ikričave crne topole, tipa maserica, koji je da­nas u osnivanju u saradnji sa Institutom za topolarstvo Poljoprivrednog fakulteta Uni­verziteta u Novom Sadu. Prikazan model sa malim odstupanjima može se pri­la­go­diti svakoj od evidentiranih vrsta. Izgradnja modela obezbeđuje značajno po­bolj­ša­nje kvaliteta trupaca, skraćivanja ophodnje, uz višedecenijsko očuvanje, una­pre­đe­nje i kanalianje (ex situ) genofonda plantaže (masovna i individualna selekcija).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

EFEKTI SAMOOPLODNJE NA CVASTI, SEME I KLIJAVCE BAGRENCA

(Amorpha furicosa L.)

 

V. Ivetić i A. Tucović

 

Šumarski fakultet, Beograd

 

Mogućnost samooplodnje bagrenca uočena je u nas pri analizi plodova – semena bag­renca od drugog uroda. Materijal za ispitivanje reakcije stabala na au­to­fe­kon­da­ci­ju sakupljen je sa tri prostorno izolovana stabla i sa tri stabla iz subspontanih po­pu­lacija na Adi Ciganliji. Uporedna morfološka analiza plodnih cvasti, plodova i sa­kup­ljenog semena – ukazuje da samooplodnja omogućava autofekondaciju, da utiče na osetno umanjenje plodova u cvastima, nižu klijavost semena, uvećava indi­vi­du­al­nu promenjivost klijavaca u samooplodnim linijama, a ispoljava i u slabijem pre­živ­ljavanju klijavaca. Unutar samooplodnih linija moguće je izdvajanje sadnica, ko­je mogu imati neposrednu ulogu u oplemenjivanju vrste. Mogućnost au­to­fe­kon­da­ci­je od posebnog je značaja sa aspekta izučavanja izuzetne invazione sposobnosti bag­­renca na plavnim šumskim staništima, a u okviru njegovog sekundarnog areala u Srbiji.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST MORFOMTRIJSKIH KARAKTERISTIKA KLIJAVACA 40 LINIJA POLUSRODNIKA CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.)

 

M. Mataruga1, V. Isajev1,2 i A. Tucović2

 

1Šumarski fakultet, Banja Luka

2Šumarski fakultet, Beograd

 

Morfometrijske osobine kli­ja­vaca (dužina hipokotila, korena, kotiledona i broj ko­ti­le­dona) proučavane su kod 40 linija slobodnog oprašivanja koje potiču iz 5 pro­ve­ni­jen­cija: Sutjeska, Višegra, Ta­ra, Teslić i Durmitor. U svakoj provenijeniciji izd­vo­je­ne su dve populacije i to: 5 li­nija slobodnog oprašivanja predstavlja populaciju sa ste­na i 3 linije slobodnog op­ra­šivanja populaciju na najboljem staništu crnog bora.

U istraživanjima dinamike klijanja u prvim danima evidentirane su značajne razlike u intenzitetu klijavosti između populacija sa različitih stanišnih, tj. utvrđena je veća kli­javost semena test stabala sa stena, koja je bila veća za oko 5%. Naj­zna­čaj­ni­ja raz­lika se ogleda u veličini korenka, a isto tako i u dužini kotiledona. S obzirom na broj značajnih korelacija, pre svega dužine korenka sa osobinama jed­no i dvo­go­diš­njih sadnica (značajna međuzavisnosti sa 42 druga svojstva) u bu­du­ćim ist­ra­ži­va­nji­ma i prilikom testiranja kvaliteta semena trebalo bi analizirati oso­bi­ne klijavaca či­me će se prognozirati uspesi proizvodnje sadnog materijala i nje­go­vog korišćenja pri­­likom osnivanju kultura posebnih namena.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILITET GENERATIVNOG POTOMSTVA CRNOG BORA

SA ŽUTIM ČETINAMA (Pinus nigra Arn. var. aurescens Tošić)

 

M. Tošić

 

D. Tucovića 41, Užice

 

Stablo crnog bora sa žutim četinama (Pinus nigra Arn. var. aurescens Tošić), na pl. Ta­ri je staro oko 55 godina, zdravo i sa dimenzijama kao i susedna stabla. Četine su neš­to kraće, ali znatno deblje, sjajnije i mnogobrojnije, nego u tipičnog varijeteta i gu­sto obrastaju granu, ležeći celom dužinom uz nju, sa vrhovima okrenutim prema vr­hu grane, što povećava estetska svojstva ovog varijeteta. Uzrok žute boje je unu­tra­šnje, tj. genetske prirode, što je utvrđeno proučavanjem generativnog potomstva i ve­getativnih kopija, dobijenih kalemljenjem. Boja klijavaca generativnog po­tom­s­t­va je veoma varijabilna i kreće se od zelene do potpuno žute. Ekstremno žuti kli­jav­ci, pošto nemaju hlorofila ne uspevaju da prežive, već kao osetljiviji na gljivična obo­lenja, polegnu u fazi pre nego što odrvene. Klijavci koji sadrže i minimum hlo­ro­fila, preživljavaju i normalno se razviju u veoma dekorativne biljke, kojima su sve nove četine (na početku vegetacije) potpuno žute, a kasnije postepeno dobijaju ze­lenu boju, da bi kao jednogodišnje bile zelenkasto žute, a višegodišnje žuto-ze­le­ne. Kombinacijom generativnog i vegetativnog razmnožavanja, uz potrebnu se­lek­ci­ju, omogućava se stvaranje i novih ukrasnih kultivara sa atraktivnim estetskim oso­binama za potrebe pejzažne arhitekture.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

VARIJABILNOST NEKIH SVOJSTAVA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA

(Quercus robur L.)

 

N. Nikolić1, B. Krstić1, S. Orlović2 i A. Pilipović2

 

1 Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

2 Poljoprivredni fakultet, Institut za topolarstvo, Novi Sad

 

Cilj rada je bilo određivanje sadržaja suve materije, ukupnih mineralnih materija i vo­de u različitim delovima žira hrasta lužnjaka, kao i sadržaja sirovih masti u ko­ti­le­donima, radi utvrđivanja međugenotipske varijabilnosti. Analizirani materijal po­ti­če iz semenske plantaže hrasta lužnjaka Banov Brod (Srem, Vojvodina, Srbija), oda­kle je za proučavanja odabrano sedamnaest genotipova. Rezultati ispitivanja ovih osobina ukazali su na postojanje signifikantnih razlika među proučavanim ge­no­tipovima. Sadržaj suve materije u kotiledonima kretao se od 1.37 g (genotip 35) do 3.10 g (genotip 28), dok je u perikarpu i semenjači varirao od 0.27 do 0.56 g. Ge­notip 35 se izdvojio od ostalih po najvećem sadržaju pepela. U proseku, ko­ti­le­do­ni su sadržali 2.30 % a perikarp i semenjača 1.56 % ukupnog pepela. Sadržaj vo­de se kretao od 57.25 % (genotip 30) do 72.24 % (genotip 6). Uzimajući u obzir sve ge­notipove, sadržaj sirove masti je iznosio 8.2 %. Rezultati su ukazali na postojanje zna­čajne varijabilnosti proučavanih svojstava među genotipovima kao i mogućnost odabiranja genotipova sa poželjnim osobinama semena.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PERSPEKTIVNI INTERSPECIES HIBRID VINOVE LOZE 9896

 

D. Nikolić i M. Milutinović

 

Poljoprivredni fakultet, Zemun

 

Iz kombinacije ukrštanja Muskat hamburg x SV 12-375, kao najperspektivniji u po­g­ledu prinosa i kvaliteta grožđa i otpornosti na najvažnije gljivične bolesti izdvojen je hibrid 9896. Na osnovu ispitivanja važnijih morfoloških, agrobioloških i pri­vred­no-tehnoloških osobina utvrđeno je da hibrid 9896 ima otvoren oblik vrha mladog las­tara, srednji intenzitet obojenosti vrha mladog lastara antocijanima i slabu gus­ti­nu poleglih malja na vrhu mladog lastara. Gustina uspravnih malja na nodusima las­ta­ra je slaba, a raspored rašljike na lastaru diskontinuiran. Razvijen list je krupan, sa tri režnja, zubcima pravougaonog oblika i otvorenim oblikom peteljkinog sinusa. Gus­tina poleglih malja između nerava na naličju razvijenog lista je odsutna ili vrlo sla­ba, a gustina uspravnih malja slaba. Cvet je morfološki i funkcionalno her­ma­fro­di­tan. Hibrid 9896 je namenjen za stonu upotrebu. Sazreva sredinom septembra. Pri­nosan je (4,2 kg/čokotu). Ima vrlo krupan grozd (325,5 g). Bobice su krupne (4,4 g), jajaste, plavo-crne boje i specijalnog – harmoničnog ukusa. Šira sadrži visoku ko­li­činu šećera (18,7%) i srednju količinu ukupnih kiselina (7,6 g/l). Veoma je ot­po­ran prema Plasmopara viticola, Oidium tuckeri i Botrytis cinerea.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PRIMENA MOLEKULARNE GENETIKE U STOČARSTVU I VETERINARSKOJ MEDICINI

 

S. Jovanović i Ružica Trailović

 

Fakultet veterinarske medicine, Beograd

 

U toku nekoliko proteklih decenija učinjen je veliki napredak u proučavanju genoma vrsta domaćih životinja, pri čemu su otkriveni brojni genetski markeri. Polimorfni sistemi krvnih grupa i polimorfnih proteina su najranije uočeni genetski markeri, a zatim su istraživanja proširena na histokompatibilne antigene leukocita, a brzim napretkom molekularnih bioloških tehnika potstaknuto je istraživanje genoma različitih vrsta domaćih životinja i primena DNK markera. Različite klase DNK markera, poput mikrosatelita, primenjeni su u cilju determinacije genskih lokusa koji kontrolišu osobine od ekonomskog značaja (QTLs). Proučavanje genetskih markera individua i populacija može se primeniti u cilju kontrole gajenja i zdravstvenog stanja kod domaćih životinja, osnovnim istraživanjima i u planskoj selekciji (MAS)

Da bi se rezultati istraživanja mogli međusobno upoređivati i razmenjivati, kao i da bi primena dostignuća molekularne genetike bila koordinirana na međunarodnoj osnovi u Evropi je 1964 godine osnovano udruženje koje je preraslo u Međunarodno društvo za animalnu genetiku (ISAG), a čiji je cilj da omogući međunarodnu koordinaciju istraživanja i razmenu rezultata, kao i globalnu primenu novih dostignuća na polju identifikacije i poboljšanja različitih vrsta domaćih životinja.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KARAKTERIZACIJA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE IZOLOVANIH IZ RAZLIČITIH EKOLOŠKIH NIŠA

 

Lj. Topisirović, G. Jovanović, M. Kojić, Đ. Fira, Irena Paštar, Ivana Strahinić, Nataša Golić, Ivana Tonić, Olga Momčilović, B. Jovčić, Jelena Lozo i Maja Vukašinović

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Autohtoni sojevi bakterija mlečne kiseline (BMK) izolovani su iz fermentisanih mlečnih proizvoda dobijenih u kućnoj radinosti. Ovi proizvodi sakupljani su na specifičnim ekološkim lokalitetima, kao što su visoke planine (iznad 1200 m nadmorske visine), visoravni, rečne doline, ostrva, obala mora. Analiza BMK iz kolekcije prirodnih izolata pokazala je da ove BMK proizvode proteinaze, bakteriocine i egzopolisaharide. Takođe je pokazano da neki izolati laktokoka i laktobacila proizvode istovremeno dva ili tri bakteriocina. Pored toga, neki izolati proizvode istovremeno i proteinazu i bakteriocin. Detektovana je biosinteza specifičnih proteinaza u prirodnim izolatima (17 od 75 testiranih izolata je sintetisalo proteinaze). Izučavanje regulacije gena koji kodiraju proteinaze, bakteriocine i egzopolisaharide može omogućiti mnogo lakšu konstrukciju specifičnih starter kultura koje bi se mogle koristiti za dobijanje autohtonih fermentisanih proizvoda, odnosno fermentisanih proizvoda sa geografskim poreklom. Uvođenjem genetičkog inženjerstva u izučavanje gentičke organizacije BMK iz prirodnih staništa, dobio se sasvim novi kvalitet. Ovakva istraživanja omogućavaju korišćenje gentičkih potencijala ovih BMK za proširenje palete sireva i ostalaih fermentisanih proizvoda.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PRONALAŽENJE BIOAKTIVNIH JEDINJENJA – NOVI IMUNOSUPRESORI

 

M. Savić, Jelena Vujović, Branka Vasiljević, G. Ljubijankić

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Usmereni i sistematični programi otkrivanja i razvijanja novih antibiotika u mnogome su vođeni razvojem rezistencije kod patogena na lekove koji se uobičajeno koriste pri lečenju. Globalna trka u potrazi za novim lekovima ponovo je uvela na scenu ideju o biodiverzitetu. Viđen i proučavan na različitim organizacionim nivoima: genetičkom, individualnom i ekološkom, biodiverzitet aktinomiceta predstavlja nezaobilazni resurs za pronalaženje novih lekova. Istraživanja se odvijaju u dva paralelna pravca. Jedan obuhvata formiranje kolekcije aktinomiceta izolovanih iz različitih uzoraka zemljišta iz Srbije i Crne Gore. Drugi cilj je pretraga kolekcije u cilju nalaženja novih imunosupresora. Koristeći mogućnosti ciljno zasnovane tehnologije u pronalaženju lekova i genomskih proučavanja Saccharomyces cerevisiae, razvili smo jednostavan i brz test za otkrivanje bioaktivnih jedinjenja mehanizma delovanja kao imunosupresor FK506. Analizirali smo 90 aktinomiceta izolovanih iz različitih uzoraka zemljišta i identifikovali 4 soja koji proizvode bioaktivna jedinjenja mehanizma delovanja kao FK506.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KaraKteriZaCIJA BAKTERIOCINA PRIRODNIH IZolatA LAKTOBACILA

 

Ivana Strahinić, Irena Pastar, Đ. Fira, M. Kojić, Jelena Lozo i Lj. Topisirović

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Važna osobina laktobacilla je njihov potencijal da sintetišu proteine sa antimikrobnim delovanjem, koji se nazivaju bakteriocini. Urađeno je istraživanje bakteriocina laktobacila izolovanih iz belog sira proizvedenog na tradicionalni način u domaćinstvima. Takvi laktobacili mogu biti izvor novih bakteriocina sa različitim antimikrobnim spektrom. Nađeno je da od 60 testiranih izolata laktobacila, izolovanih iz sireva različitog geografskog porekla, 7 proizvodni bakteriocine. Lb. paracasei BGSJ2-8 prozvodi bakteriocin SJ koji je mali termostabilan molekul (oko 5 kDa). On zadržava aktivnost posle tretmana od 1 h na 1000 C i u opsegu pH od 2 do 11. Bakteriocin SJ ima uzan antimikrobni spektar. Soj Lb. paracasei BGBUK2-16 sintetiše bakteriocin 217 (oko 7 kDa). Bac217 zadržava aktivnost u pH opsegu od 3 do 12 ili posle tretmana od 15 min na 1000 C. Bakteriocin 217 zadržava nepromenjenu antimikrobnu aktivnost posle čuvanja od 6 meseci na +40 C ili u frizeru do 12 meseci. Bac217 pokazuje antimikrobnu aktivnost protiv patogenih bakterija S. aureus i B. cereus. Pošto su bakteriocini proteini bezopasni po čoveka, geni koji kodiraju bakteriocine mogu biti korišćeni za konstrukciju novih starter kultura korišćenjem genetičkog inženjerstva.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SPOSOBNOST AGREGACIJE KAO OSOBINA BITNA ZA PRIMENU BMK KAO PROBIOTIKA

 

B. Jovčić, M. Kojić i Lj. Topisirović

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Probiotici su kulture živih bakterija koje ispoljavaju pozitivan efekat na zdravlje domaćina. Brojne studije ukazuju da neki sojevi bakterija mlečne kiseline (BMK) poseduju probiotička svojstva. Neke probiotičke BMK formiraju višećelijske agregate bilo autoagregacijom (Agg), ili „clumping” fenomenom. Takođe je pokazano da ove bakterije mogu da se vezuju za epitelijalne ćelije intestinalne mukoze sprečavajući adheziju i aktivaciju patogena. Za neke sojeve BMK izolovane iz sireva tradicionalno pripremljenih u domaćinstvu primećeno je da poseduju sposobnost agregacije. Soj Lactococcus lactis BGMN1-5 sedimentira nakon 16 sati rasta u tečnoj kulturi, što je povezano sa prisustvom ekstracelularne proteinaze ovog soja. Stepen sedimentacije se povećava sa brojem domena odgovornih za vezivanje proteinaze za ćelijski zid. Sojevi Lactococcus lactis BGKP-1 i Lactobacillus paracasei BGSJ2-8 takođe pokazuju fenomen agregacije. Pokazano je da ćelije ovih sojeva, koje imaju sposobnost agregacije (Agg+), poseduju na ćelijskoj površini protein >200kD, dok kod Agg- derivata ovaj protein nije prisutan.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

OSNOVE LINEARNIH I MULTIVARIJACIONIH MODELA U PROCENI STABILNOSTI GENOTIPOVA

 

M. Ivanović1, N. Vasić1 i M. Rošulj2

 

1Institut za Ratarstvo i Povrtarstvo, Novi Sad

2Institut za Kukuruz „Zemun Polje”, Zemun, Beograd

 

Danas nam je na raspolaganju više regresionih modela za procenu stabilnosti ge­no­ti­pova. Kao pokazatelji fenotipske stabilnosti koriste se oba parametra: stan­dar­di­zo­va­ni regresioni koeficijent (bi) i odstupanje od regresije (d2di). U poslednjoj dekadi proš­log veka više su korišćeni multivarijacioni modeli za precizniju procenu sta­bil­no­sti, posebno AMMI model (linearni bazni efekti i složene interakcije). Ovaj mo­de­la za yij (i-ti genotip i j-ta životna sredina) razdvaja interakciju genotip x sredina (geij=GEI) na dva dela. Prvi značajan za procenu performansi genotipa (uključujući i predikciju), a drugi čini ostatak ili „šum” (noise). Komponente GEI izračunavaju se primenom odgovarajućeg modela Analize glavnih komponenti (PCA), pomoću GEI matrica. U radu ćemo pokušati da objasnimo osnovni model analize zajedno sa pri­merom. Takođe, daćemo kraći osvrt na tzv. „razlike u vremenu i prostoru”, po­i­ma­nja stabilnosti i/ili fenotipske plastičnosti sa stanovišta oplmenjivanja i prirodne se­lekcije.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

INTERAKCIJA GENOTIP/SPOLJNA SREDINA

1. IZVORI VARIJACIJE I MODELI

 

M. Dimitrijević i Sofija Petrović

 

Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Izučavanjem odnosa genotipova i faktora spoljne sredine stvoren je određen broj matematičkih modela, iako ponašanje pojedinih genotipova u različitim agroeko­loš­kim uslovima još uvek nije precizno definisano. U proceni interakcije ge­no­tip–spolj­na sredina, izbor modela određuje i preciznost dobijenih rezultata, odnosno iden­tifikovanja što većeg broja agronomski i statistički značajnih izvora varijacije. Ve­­ćina modela koji se bave izučavanjem interakcije između genotipa i spoljne sre­di­­ne se zasnivaju na izvorima varijacije nastalim pod dejstvom tretmana i slučajnih efe­­kata koji mogu da se identifikuju kao slučajni i fiksni. Međutim, bez obzira koji sta­­tistički model za procenu interakcije se koristi postoji mišljenje da još uvek nema do­­voljno dokaza da su dobijeni stabilni genotipovi u programima oplemenjivanja, što otvara prostor budućim istraživanjima.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ RAZLIČITIH KONCENTRACIJA SKROBA NA NEKE KOMPONENTE ADAPTIVNE VREDNOSTI AMY-GENOTIPOVA Drosophila subobscura

 

Savić Tatjana1, Marina Stamenković-Radak2 i M. Anđelković1,2

 

1 Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd

2 Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Permanentno aktuelna oblast istraživanja populacione genetike i ekologije je sag­le­da­vanje genetičke varijabilnosti prirodnih populacija različitih vrsta organizama i fun­kcionalno povezivanje sa fenotipskom raznovrsnošću. Interakcija genotipa i sre­di­ne može biti putem adaptivnog ili stabilnog odgovora genotipa na promenu sre­di­ne. Putem fenotipske plastičnosti sagledava se stepen realizacije navedenih al­te­r­na­tiv­nih odgovora genotipa na sredinske promene.

a-amilaza je jedan od najčešće analiziranih gensko-enzimskih model sistema kod Dro­sophila zbog svoje strukturne i regulatorne polimorfnosti i relativno jasne bio­he­mijske fenotipske ekspresije i fiziološke uloge.

U ovom radu je dat jedan od aspekata ovih istraživanja putem proučavanja normi re­akcija različitih Amy genotipova Drosophila subobscura na različitim kon­cen­tra­ci­jama skroba u hranljivom medijumu, analizom varijabilnosti komponenti adap­tiv­ne vrednosti i specifične aktivnosti amilaze.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

INTERAKCIJA GENOTIP/SPOLJNA SREDINA

2. NEKONTROLISANA VARIJACIJA

 

M. Dimitrijević i Sofija Petrović

 

Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Problem nekontrolisane varijacije u velikoj meri opterećuje postojeće modele za vred­novanje interakcije genotip/spoljna sredina. Greške koje nastaju usled ne­kon­tro­lisane varijacije u poljskim ogledima su osnovni uzrok pojave “šuma” (noise) u iz­vorima varijacije koji izaziva nepreciznost u procenama. “Šum” se pojavljuje u su­mi kvadrata glavnih efekata, genotipa i ekosredine, jer u sebi nosi i ukupan pro­sek devijacija genotipa, kao i devijaciju sredine. U postojećim modelima se ne obraća dovoljno pažnje ovom problemu, tim pre jer je “šum” u najvećoj meri nemoguće eli­­minisati i na njega mora da se računa.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ADAPTABILNOST I STABILNOST NS SORTI ŠEĆERNE REPE U RAZLIČITIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA GAJENJA

 

N. Čačić, L. Kovačev, Snežana Mezei i Nevena Nagl

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Tokom 2001. i 2002 godine na 5 lokaliteta je ispitano 7 sorti šećerne repe različitog ni­­voa tolerantnosti prema rizomaniji. Utvrđen je prinos korena, sadržaj šećera i pri­nos šećera i po modelu Eberhart i Russell (1966) izračunata stabilnosti sorti. U za­vis­nosti od faktora spoljne sredine prinos korena je varirao od 44.96 t/ha do 95.00 t/ha, sadržaj šećera od 11.30% do 16.56% i prinos polarizacionog šećera od 5.08 t/ha do 13.54 t/ha. U sadržaju šećera prednost su pokazale sorte Mara i Lara. Visoku op­štu adaptabilnost za prinos korena i prinos šećera pokazala je sorta Drena, dok je sor­ta Sara pokazala inad prosečnu stabilnost za ova svojstva.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ADAPTABILNOST I STABILNOST NOVIH GENOTIPOVA SOJE

 

J. Miladinović, Milica Hrustić, Svetlana Balešević-Tubić i M. Tatić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Rad na oplemenjivanju soje u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u No­vom Sadu svake godine rezultira stvaranjem većeg broja novih linija, koje se pored is­pi­tivanja u sortnoj komisiji testiraju i u mreži makroogleda lociranih u svim važ­ni­jim rejonima gajenja soje u našoj zemlji. Time se testira reakcija novostvorenih ge­no­tipova soje na različite agroekološke uslove gajenja kako bi se za svaki region pre­poručila najpogodnija sorta. Adaptabilnost i stabilnost genotipova merena je ko­e­ficijentom regresije prinosa genotipa u odnosu na prosek prinosa svih genotipova u is­pitivanim lokalitetima tokom 3 godine. Uslovi za proizvodnju soje bili su veoma raz­ličiti u sve tri godine, pa su i ispitivani genotipovi ispoljili različite nivoe sta­bil­nos­ti budući da je srednja vrednost svih genotipova korišćena kao standard a ge­no­tip­ska stabilnost po definiciji važi samo u odnosu na druge testirane genotipove. Ipak, linija NS-L-330219 ispoljila je natprosečnu stabilnost (b<1) u sve tri godine, a naj­veći prinos ostvarila je u dve od tri godine.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

STABILNOST I ADAPTABILNOST KOMPONENTI VISINE U SORTIMENTU SIRKA METLAŠA [Sorghum bicolor (L.) Moench]

 

V. Sikora i J. Berenji

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Tokom deset godina u poljskim ogledima su vršena ispitivanja četrnaest sorti sirka met­laša, podeljenih u četiri grupe: stare domaće, sadašnje domaće, mađarske i ame­rič­ke sorte. U ispitivanjima su analizirane sledeće komponente visine: visina biljke, vi­sina stabla i dužina metlice. Analizom varijanse su utvrđene značajne razlike za sva ispitivana svojstva. Najveću prosečnu visinu biljke (208 cm) i najdužu metlicu (126 cm) imala je sorta Neoplanta. Sorta Tisa je imala najmanju prosečnu visinu bilj­ke (142 cm), najveću visinu stabla (98 cm) i najmanju dužinu metlice (55 cm). Naj­nižu prosečnu visinu stabla u celom ogledu je imala američka sorta Deer 418 (67 cm). Pored uticaja sorte na ispitivana svojstva analiziran je i uticaj godine kao i in­terakcija sorta x godina. Parametri stabilnosti su izračunati po metodi Eberharta i Ru­sella. Najbolju adaptabilnost svim uslovima je ispoljila sorta Sava. U manje po­volj­nim uslovima sredine, najstabilnija u pogledu komponenti visine je sorta Re­form, dok je sorta Neoplanta plus specifično adaptirana povoljnijim uslovima.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTICAJ GENOTIPA I SPOLJNE SREDINE NA PRINOS I KVALITET

JESENJEG BELOG LUKA

 

Jelica Gvozdanović-Varga, Mirjana Vasić i J. Červenski

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Značajnu informaciju o genotipu za oplemenjivače i proizvođače kao krajnje ko­ris­ni­ke, predstavlja njegov odgovor na promenljive faktore sredine, koji je izražen pre­ko interakcije genotipa sa spoljnom sredinom. Prinos i kvalitet belog luka pred­stav­lje­ni su masom lukovice, masom čenova i prinosom suve materije po lukovice. U ra­du je analizirana G x E interakcija 18 genotipova (13 populacija i 5 klonova) je­se­njeg belog luka tokom tri vegetacione sezone.

Pri­menom AMMI modela ustanovljeni su glavni efekti genotipova za ispitivane oso­bine preko glavnog efekta sredine za genotipove i njihove interakcije. Najveći udeo interakcije ustanovljen je za masu čenova (27,68%), dok je za prinos suve ma­te­rije 13,45% a za masu lukovice 6,18%. Za masu čenova visoko su značajne prve dve glavne komponente (IPCA). Za masu lukovice i prinos suve materije je zna­čaj­na prva glavna komponenta, kojom je objašnjeno 77,52% odnosno 78,39% G x E interakcije. Korišćen je biplot da bi se grafički predstavila G x E interakcija.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

STABILNOST VISINE STABLJIKE DIVERGENTNIH GENOTIPOVA PŠENICE

 

Sofija Petrović, M. Dimitrijević i Marija Kraljević-Balalić

 

Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U radu je ustanovljena široka varijabilnost visine stabljike, kao posledica korišćenja di­vergentnih sorata. Ispitivanje stabilnosti genotipova, zajedničkom regresionom ana­lizom je pokazalo da se među najstabilnijim nalaze sorte prosečne visine stab­lji­ke od 65cm do 100cm. Analiza glavnih komponenata ističe da u objašnjenoj va­ri­jan­si prvi faktor, PCA 1 pokriva najveći deo varijacije izazvane efektom sredine i ge­notipa. Dendrogrami, dobijeni klaster analizom, ukazuju da su genotipovi po­ve­za­ni u okviru grupe na različite načine, što govori o postojanju različitih hije­rar­hij­skih nivoa.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

STABILNOST GENOTIPOVA GAJENOG LEKOVITOG BILJA – FAMILIJA APIACEAE

 

S. Dražić

 

Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd

 

Ispitivana je stabilnost produktivnih svojstava (prinos ploda, sadržaj etarskog ulja) sor­ti gajenog lekovitog bilja, koje pripadaju vrstama familije Apiaceae. Ogled je iz­ve­den u pet lokaliteta 1996. godine. Za ocenu parametara stabilnosti primenjen je ma­tematički metod po Eberhartu i Russelu (1996.).

Re­zultati ispitivanja su pokazali da ispitivane sorte bolje reaguju na povoljnije us­lo­ve uspevanja i koeficijent regresije bi je veći od 1. Na osnovu parametara sta­bil­nos­ti bi i Sd12; za prinos ploda peršun (sorta: Domaći lišćar) je bio stabilniji od ostalih, dok je mirođija (sorta: Domaća aromatična) bolje reagovala na nepovoljne uslove sre­dine. Morač (sorta: Vojvođanski) je bio stabilniji za sadržaj etarskog ulja.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

AMMI ANALIZA KRUPNOĆE ZRNA PASULJA (Phaseolus vulgaris L.)

 

M. Zorić, Jelica Gvozdanović-Varga1, Mirjana Vasić1 i Marija Kraljević-Balalić2

 

1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

Krupnoća zrna pasulja je, uz njegovu boju i oblik, tržišni kvalitet pasulja. Da bi se za­dovoljili različiti zahtevi tržišta moraju se stvarati sorte u svim trgovačkim kla­sa­ma pasulja, od sitnog do najkrupnijeg zrna visokih agronomskih kvaliteta. U radu je ana­lizirana specifičnost reakcije 24 genotipa pasulja različite krupnoće zrna na us­lo­ve uzgajanja tokom tri vegetacione sezone. Primenom AMMI modela izdvojeni su glav­ni efekti odgovorni za formiranje zrna određene krupnoće. Uticaj genotipa je 89,76%, uticaj godine 2,19%, a njihove interakcije 7,95%. Veliki deo varijabilnosti interakcije objašnjen je dvema visoko značajnim (primenom Gollob testa) glavnim kom­ponentama. Najveći deo genotipova, uz pojedinačne specifične reakcije, is­po­ljio je visoku stabilnost. Tipovi interakcije pojedinačnih genotipova sa uslovima us­pe­vanja u pojedinim godinama prikazani su grafički, kao i pomoću dva tipa biplot-gra­fikona (GE i G+GGE).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

EFEKAT RAZLIČITIH KONCENTRACIJA OLOVA NA NEKE KOMPONENTE FITNESA KOD Drosophila subobscura

 

Predrag Kalajdžić1, Marko Anđelković1,2 i Marina Stamenković-Radak1

 

1Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

2Institut za biološka istraživanja "S. Stanković", Beograd

 

Adaptivna vrednost organizama menja se, u određenom stepenu, u zavisnosti od pro­mena spoljašnje sredine. Jedan od vidova antropogenog uticaja je i unošenje raz­li­čitih polutanata u ekološke sisteme, što dovodi do fizičkih i/ili hemijskih promena sre­dine.

Ra­di sagledavanja mogućih pravaca promene adaptivne vrednosti usled delovanja teš­kih metala, praćene su brzina razvića i vijabilitet kod jedinki vrste Drosophila sub­obscura u laboratorijskim uslovima pri različitim koncentracijama olova. Pra­će­nje navedenih komponenti adaptivne vrednosti vršeno je tokom većeg broja ge­ne­ra­ci­ja, tako da se može posmatrati efekat akutnog i hroničnog delovanja polutanta. Do­bijeni rezultati su razmatrani sa ekološko-genetičkih aspekata.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

RAZVOJNA STABILNOST KOD INTERPOPULACIJSKIH HIBRIDA Drosophila

 

I. Tomišić1, Marina Stamenković-Radak2, G. Rašić2, T. Savić1 i M. Anđelković1,2

 

1Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd

2Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Prirodne populacije neke vrste se među sobom razlikuju i po akumuliranim raz­li­ka­ma na genetičkom nivou. Pretpostavka je da kod hibrida nastalih ukrštanjem jedinki is­te vrste sa različitih, međusobno udaljenih lokaliteta, može doći do poremećaja u on­togenetskoj homeostazi, odnosno razvojnoj stabilnosti jedinki. Pokazatelj pro­me­na u razvojnoj stabilnosti može biti fluktuirajuća asimetrija, tj. porast varijanse asi­met­rije pojedinih morfoloških, bilateralno simetričnih osobina.

U ovom radu korišćene su jedinke iz prirodnih populacija dve vrste, Drosophila me­lan­ogaster i Drosophila simulans, sa po dva različita lokaliteta. Analiziran je ste­pen uspešnosti u parenju između populacija unutar vrsta i varijabilnost fluk­tu­i­ra­ju­će asimetrije preko veličine krila u roditeljskoj generaciji i kod dobijenog po­tom­stva. Akumulirane razlike između populacija ispoljavaju se u različitom stepenu na ni­vou predzigotne reproduktivne izolacije i fenotipske varijabilnosti hibrida.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

BIOTEHNOLOGIJA U OPLEMENJIVANJU KUKURUZA

 

Snežana Mladenović-Drinić, Dragana Ignjatović-Micić, Iva Erić,

Violeta Anđelković, D. Jelovac, Kosana Konstantinov

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd – Zemun

 

Biotehnologija obuhvata transformaciju, molekularno oplemenjivanje, genomiku, molekularnu dijagnostiku, bioinformatiku i primenjuje se kao dopuna klasičnim me­­todama oplemenjivanja kukuruza. Molekularni markeri se koriste za iden­ti­fi­ka­ci­ju i zaštitu genotipova, utvrđivanje pripadnosti određenoj heterotičnoj grupi, MAS, is­­pitivanju heterozisa i uticaja stresnih faktora, mapiranju gena. Najbolje proučeni i naj­više korišćeni u oplemenjivanju kukuruza su izozimi, RFLP, RAPD, AFLP, SSR. Takođe, biotehnologija uključuje niz metoda za prenos gena iz različitih organizama, npr. gen za otpornost na insekte i tolerantnost na herbicide i na taj način su stvo­rene genetički modifikovane biljke kukuruza. Osim komercijalno, genetički mo­­difikovane biljke koriste se i kao model sistem za ispitivanje uticaja stranog gena na genom kukuruza. Razvoj informatike i biotehnologije rezultirao je u bio­in­for­ma­tici odnosno skupu aktivnosti od laboratorijskih informacionih sistema preko ana­li­ze, interpretacije i integracije podataka do prosleđivanja podataka dobijenih sek­ven­ci­oniranjem genoma i mapiranjem u postojeće baze podataka, kao i do ekspanzije „micro­array” tehnike. U radu će biti prikazani rezultati primene biotehnologije u op­­­lemenjivanju kukuruza dobijeni u Institutu za kukuruz.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U OPLEMENJIVANJU ČETINARA

 

V. Isajev1,2 M. Mataruga2, Mirjana Šijačić-Nikolić1

Snežana Mladenović-Drinić3 Kosana Konstantinov3

 

1Šumarski fakultet, Beograd

2Šumarski fakultet, Banja Luka

3Institut za kukuruz, Zemun Polje

 

U radu je dat kratak pregled doprinosa novih tehnologija u oplemenjivanju omorike (Picea omorika Panč.) kontrolisanom hibridizacijom i u oplemenjivanju crnog bora (Pinus nigra Arn.), primenom individualne selekcije.

Elektroforegrami su prikazali postojanje različitih vrs­ta proteinskih frakcija-traka, ko­je su kod hibrida prikazali: trake zajedničke za oba roditelja, trake jednu od oca dru­gu od majke (kodominantnost ekspresije rodi­telj­skih gena u hibridu), trake po­rek­lom od majke, trake poreklom od oca i trake specifične za hibrid.

Ana­liza u solima rastvorljivih proteina semena crnog bora pokazala je da svi is­pi­ti­va­­ni genotipovi imaju specifičnu proteinsku sliku. Konstatovane su proteinske trake ko­­je su u svim linijama prisutne, kao i one čije postojanje zavisi od linija slobodnog op­­rašivanja ili lokaliteta gde se individue nalaze. Takođe je konstatovan veoma ma­li broj rezultata kod kojih je identičan proteinski sastav u ponavljanjima iste linije po­­lusrodnika što potvrđuje postojanje velike unutarlinijske varijabilnosti koja može bi­­ti posledica uticaja oca, kao i heterozigotnosti materinskih stabala.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

SEKUNDARNI METABOLITI AKTINOMICETA – MOLEKULARNO GENETIČKI PRISTUP

 

Branka Vasiljević

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Cilj ove prezentacije je da se predstave mogućnosti molekularne genetike u sintezi mik­robnih produkata za komercijalnu upotrebu. Posebna pažnja će biti posvećena se­­kundarnim metabolitima izolovanim iz aktinomiceta, zemljišnih, slatkovodnih i mor­skih mikroorganizama koji proizvode široku lepezu biološki aktivnih jedinjenja.

Čla­novi roda Actinomycetes, pored antibiotika, proizvode veliki broj korisnih se­kun­darnih metabolita koji mogu da se koriste u farmaceutskoj industriji, kao što su anti­tumorni agensi, imunosupresorska jedinjenja, antihelmitici, inhibitori enzima. Po­­­red toga, proizvodi ovih bakterija imaju fungicidno, insekticidno i herbicidno de­lo­­vanje koje može da se iskoristi u agrikulturi. Pretraživanje mikrobijalnih prirodnih pro­izvoda predstavlja važan put u otkrivanju i razvoju novih terapeutskih agenasa.

Mo­lekularno genetički pristup, specijalno tehnike rekombinantne DNK su razvijene i široko korišćene u izučavanju biosinteze sekundarnih metabolita. Geni za bio­sin­tet­ske enzime su najčešće povezani sa genima odgovornim za rezistenciju koje ovi or­ganizmi poseduju s obzirom da moraju da se zaštite od sopstvenih toksičnih pro­du­kata. Izučavanje organizacije i regulacije ovih gena može biti iskorišćeno za po­ve­ćanje prinosa proizvodnih sojeva ili za razvoj novih proizvoda.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

NOVI PRISTUPI I DOSTIGNUĆA U RAZUMEVANJU GENA UKLJUČENIH U EKSPRESIJU EKONOMSKI ZNAČAJNIH OSOBINA KUKURUZA

 

Vesna Lazić-Jančić1, Dragana Ignjatović-Micić1, Ksenija Marković1, Steve A. Quarrie2

 

1Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun, Beograd

2John Innes Centre, Norwich, Engleska

 

Ekonomski značajne osobine kukururuza su analizirane korišćenjem grupnih uzo­ra­ka i RFLP markera. Tolerantnost kukuruza prema suši i povećani sadržaj ulja u zrnu is­pitivani su na kompozitnim populacijama kukuruza različite genetičke osnove. Grup­ni uzorci su formirani na osnovu visokog prinosa u uslovima stresa sušom, od­nos­no povećanja sadržaja ulja u zrnu u procesu rekurentne selekcije. Analizirani su pr­vi i poslednji ciklus selekcije. U analizi prinosa ispitivane su F3 familije sa naj­vi­šim odnosno najnižim prinosom u test-ukrštanjima. U navedenim istraživanjima identifikovane su najznačajnije razlike u frekvenciji RFLP alela, između kontrastnih gru­pa. Ove razlike su ukazale na hromozomske regione – potencijalne nosioce gena uk­ljučenih u ekspresiju ispitivanih osobina. Neki od identifikovanih RFLP lokusa na­laze se na istim hromozomskim regionima koji su nosioci QTL-a za tolerantnost na sušu, visok sadržaj ulja i visok prinos, objavljenim u literaturi. Identifikacija RFLP markera, blisko vezanih za gene nosioce ekspresije ana­li­zi­ranih osobina, mo­že doprineti kako boljem razumevanju genetičke osnove istih, ta­ko i dizajniranju efi­kasnijih programa selekcije kukuruza.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UTVRĐIVANJE GENETIČKE DIVERGENTNOSTI

ZP HIBRIDA KUKURUZA IZ RAZLIČITIH CIKLUSA SELEKCIJE PRIMENOM GENSKIH MARKERA

 

Iva Erić, Snežana Mladenović-Drinić i G. Stanković

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun

 

Pet ciklusa je odredilo selekciju i oplemenjivanje hibridnog kukuruza u Jugoslaviji. Sva­ki ciklus selekcije karakteriše uvođenje sve rodnijih hibrida. Međutim, gajenje ma­log broja visokoprinosnih hibrida na velikim površinama može biti rizično, zbog ve­će osetljivosti ovakvih useva na stresne faktore sredine, što može dovesti do sma­nje­nja prinosa. Poznavanje genetičke varijabilnosti hibrida kukuruza koji se gaje na jed­nom području je važno zbog procene rizika od štetnog delovanja faktora spo­ljaš­nje sredine, planiranja selekcionih strategija, identifikacije germplazme. Cilj ovog ra­da je karakterizacija 30 hibrida kukuruza iz pet različitih ciklusa selekcije Instituta za kukuruz „Zemun Polje” primenom proteinskih i RAPD markera i određivanje ge­ne­tičke varijabilnosti hibrida unutar svakog ciklusa selekcije. Grupisanje hibrida iz raz­ličitih ciklusa selekcije primenom obe vrste genskih markera se generalno slaže sa pedigre informacijama. Izračunata genetička varijansa svakog ciklusa (na osnovu gen­skih markera) pokazuje da nije došlo do promene genetičke varijabilnosti u toku procesa selekcije. Ovaj podatak je važan radi očuvanja genetičke varijabilnosti germ­­plazme u procesu selekcije i smanjenja rizika od štetnog delovanja stresnih fak­tora sredine.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PRIMENA MOLEKULARNIH MARKERA

U OPLEMENJIVANJU PŠENICE. REALNOST ILI ZABLUDA?

 

B. Kobiljski

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U konvencionalnom (klasičnom) oplemenjivanju se za identifikaciju važnih agro­nom­skih svojstava koriste morfološki i/ili fenotipski markeri. U poslednjih nekoliko go­dina, učinjen je značajan napredak u primeni molekularnih markera u op­le­me­nji­vač­kim programima na različitim biljnim vrstama. Do danas, utvrđeni polimorfizam i količina infor­ma­ci­ja dobijena različitim metodama molekularnih markera ko­riš­će­na u MAS (Marker Assisted Selection - oplemenjivanje uz pomoć markera) ist­ra­ži­va­njima (RFLP, AFLP i dr.) ili nisu opravdale njihovo korišćenje, ili su bile veoma sku­pe i opasne po zdravlje. Na sreću oplemenjivača pšenice (ali svih drugih biljnih vrs­ta), nova vrs­ta molekularnih markera - mikrosateliti, odskora su potvrdili da su naj­moćnije sred­stvo za MAS. Ali, usled nedovoljnog znanja, iskustva, nedostatka va­lidnih in­for­macija pa čak i tradicije i navika, mnogi oplemenjivači imaju ne­ga­ti­van i od­bo­jan stav prema uvođenju MAS u oplemenjivačke programe. U ovom ra­du, komentarisane su relevantne činjenice vezane za implementaciju MAS u ople­me­­nji­vač­ke programe, a posebno u oplemenjivačke programe pšenice, sa ciljem da se su­miraju prednosti i ograničenja MAS selekcije bazirane na korišćenju mikro­sa­te­lita.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

GENETIČKI POLIMORFIZAM ACC SINTAZE I ACC OKSIDAZE KOD SELEKCIJA JABUKE STVORENIH U ČAČKU

 

Slađana Nidžović1, R. Bošković2, Ž. Tešović1, M. Lukić1

 

1Institut za istraživanja u poljoprivredi „Srbija”,

Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak

2Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Plod jabuke je klimakterično voće čije je dozrevanje praćeno naglim povećanjem br­zine respiracije i sinteze etilena. Opšte je prihvaćeno da je etilen ključni regulator doz­revanja ploda jabuke, i da je blokiranje biosinteze etilena i njegovog dejstva je­dan od primarnih mehanizama kojim se u kontrolisanoj atmosferi dužina čuvanja plo­da jabuke produžuje. ACC sintaza i ACC oksidaza su ključni enzimi na bio­he­mij­skom putu sinteze etilena. Jedan od ciljeva oplemenjivanja jabuke je poboljšanje du­žine vremena čuvanja plodova u skladištu. Na ovom programu se u Centru za vo­ćar­stvo i vinogradarstvo, u Čačku, radi već dugi niz godina. Kao rezultat dugo­go­diš­njeg rada na selekciji jabuke, po svojim dobrim osobinama, izdvojeno je 9 se­lek­ci­ja, i to: J/2/14, J/1/20, J/60/7/63, J/2/12, J/1/7, J/11/31, J/54/53/59, Šumatovka 1 O.P. i Šumatovka 2 O.P. Plodovi navedenih selekcija odlikuju se različitim po­ten­ci­ja­lom čuvanja. Cilj ovog rada bio je da se, PCR metodom i restrikcionom analizom, iden­tifikuju aleli gena koji kodiraju ACC sintazu i ACC oksidazu u ispitivanim se­lek­cijama i da se testira povezanost između alelne konstitucije selekcija za ACC sin­tazu i ACC oksidazu i dužine čuvanja plodova u skladištu.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

REAKCIJA LANČANOG UMNOŽAVANJA (PCR)

I NJENA PRIMENA U IDENTIFIKACIJI FITOPATOGENIH GLJIVA

 

M. Ivanović1 i Mirjana Koprivica2

 

1Centar za povrtarstvo, Smed. Palanka

2Centar za voćarstvo, Čačak

 

Reakcija lančanog umnožavanja (PCR) je nova biološka metoda sa širokom pri­me­nom, između ostalog i u dijagnozi biljnih bo­lesti. PCR pruža nekoliko pred­nosti u od­nosu na tradicionalne metode dijagnoze: organizme nije potrebno ga­ji­ti na hran­lji­vim podlogama ili biljkama pre detekcije metodom PCR, ona je veoma oset­ljiva, spe­cifična, brza i prilagodljiva.

Raz­voj precizne i pouzdane detekcije oboljenja biljaka uzrokovanih gljivama po­želj­no je iz sledećih razloga: (i) rana detekcija nije laka kada su simptomi nespecifični, a mogu biti jasno vidljivi samo posle destruktivnih oštećenja biljaka, (ii) u biljaka sa vegetativnim razmnožavanjem „čist” biljni materijal je bitan da se spreči unos pa­togena i njegovo dalje širenje, (iii) neke patogene vrste često su udružene u kom­plek­se, pa ih je teško pojedinačno detektovati (iv) neke vrste su karantinski organizmi, a za biljke, seme ili druge delove potrebno je garantovati da su bez njih pre iz­vo­za ili prodaje.

U ovom radu prikazaće se detekcija i dijagnoza plamenjače krompira uzrokovane glji­vom Phytophthora infestans i truleži korena maline prouzrokovane sa P. fra­ga­riae var. rubi primenom PCR.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

BAKTERIJE KAO BIOKONTROLNI ELEMENTI U ZAŠTITI KUKURUZA OD BOLESTI IZAZVANIH FITOPATOGENIM GLJIVAMA

 

Snežana Gošić-Dondo, Snežana Mladenović-Drinić, Slavica Stojkov,

Kosana Konstantinov i Gorica Cvijanović

 

Institut za kukuruz, Zemun Polje

 

Istraživanja u oblasti zaštite bilja novijeg datuma, usmerena su ka pronalaženju bio­pre­parata i praćenju njihovog delovanja na neke patogene i štetočine. Pozitivne re­zul­tate u zaštiti od fitopatogenih gljiva kukuruza ispoljile su saprofitne bakterije ko­je su uspešno zaustavile dalji razvoj parazita. U ovom radu ispitivan je anta­go­nis­tič­ki efekat saprofitnih bakterija, poreklom sa četiri biljne vrste, Bacillus licheni­for­mis, Pseudomonas maltophila, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogens, Aci­ne­tobacter calcoaceticus, Staphilococcus spp., Bacillus spp., Pseudomonas fluo­rescens i Serratia liquefaciens prema fitopatogenim gljivama kukuruza: Bipolaris zei­cola, Exserochilum turcicum, Fusarium oxysporum, Phaeocytostroma ambi­guum, Mycrodochium bolleyi, Nigrospora oryzae, Fusarium croockwalense, Pythi­um sp. i Periconia sp.u in vitro i in vivo uslovima. Takođe su proučavani me­ha­niz­mi antagonističkog dejstva bakterija i ustanovljeni su sledeći: stvaranje antibiotika, kom­peticija za hranu i sinteza specifičnih proteina. Ispitivanja u in vivo uslovima zas­nivala su se na praćenju izostanka simptoma bolesti kao i stimulativnom de­lo­va­nju bakterija na porast korena i nadzemnih delova. Dobijeni rezultati ukazuju da se sap­rofitne bakterije mogu koristiti za biološku kontrolu fitopatogenih gljiva.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

POTENCIJALI PRIMENE BAKTERIJA MLEČNE KISELINE

KAO ŽIVIH VAKCINA

 

Ivana Strahinić, Irena Paštar, Đ. Fira, Nataša Golić, G. Jovanović i Lj. Topisirović

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Konstrukcija vakcina za imunizaciju preko mukozne površine ima mnogobrojne pred­nosti u odnosu na sistemsku imunizaciju. Jedan od načina za dopremanje že­lje­nog antigena do mukoze je korišćenje živih bakterija kao vektora. Bakterije mlečne ki­seline (BMK) se vekovima koriste u proizvodnji fermentisanih proizvoda za ljud­sku ishranu. Za ove bakterije ni u jednom slučaju nije zabeleženo da izazivaju bo­les­ti kod ljudi i zato predstavljaju idealne kandidate za konstrukciju živih vakcina. Mno­gi sojevi BMK su korišćeni za eksprimiranje heterolognih antigena, kao npr. so­jevi Lactococcus u kojima su eksprimirani antigeni bakterije Helicobacter pylori, kao i sojevi vrste Lactobacillus u kojima su eksprimirani HIV antigeni, antigeni an­trak­sa, rotavirusa i tetanusa. Najviše podataka o živim vakcinama dobijeno je eks­pri­miranjem fragmenta C toksina tetanusa u različitim sojevima laktobacila. Uno­še­nje laktobacila, koji su na svojoj površini eksprimirali ovaj antigen, u organizam do­velo je do uspešne aktivacije sistemskog i lokalnog imunog odgovora. PrtR pro­te­inaza soja Lb. rhamnosus BGT10, nedavno okarakterisana u našoj laboratoriji, po­se­duje domen vezivanja za ćelijski zid pogodan za eksprimiranje heterolognih anti­ge­na na površini ćelije i konstrukciju živih vakcina.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

STVARANJE TRANSGENE OTPORNOSTI NA RIZOMANIJU

 

Nevena Nagl1, I. Atanasov2, K. Rusanov2, Svetlana Paunović3 i L. Kovačev1

 

1Institut za raratstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2AgroBioInstitut, Sofija, Bugarska

3Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak

 

Gen za protein omotača virusa nekrotičnog žutila nerava repe, izazivača rizomanije, je izolovan iz inokulisanog biljnog materijala, odnosno korena šećerne repe i listova in­dikator biljaka Chenopodium quinoa i Tetragonia expansa. Izolovani fragmenti ko­ji su sadržali gen sa i bez lider sekvence su klonirani u vektor za transformaciju bi­ljaka pCAMBIA3301M, koji kao selektivni marker ima gen otpornosti na her­bi­cid glufosina amonijum (bar gen). Napravljena su dva konstrukta: pC3301MCPL, ko­ji sadrži gen za protein omotača i lider sekvencu i pC3301MCPS koji sadrži sa­mo gen za protein omotača virusa rizomanije. Vektori su preneseni u Agro­bac­te­rium tumefaciens soj LBA4404, sa kojim je zatim izvršena transformacija šećerne re­pe. Do razvoja bočnih pupoljaka i pojave bokorenja na selektivnoj podlozi za mik­ropropagaciju je došlo kod 25% eksplantata, ali je pri povećanju koncentracije her­bicida u podlozi samo jedan uzorak, transformisan vektorom pC3301MCPS, sa­ču­vao morofgenetski potencijal za multiplikaciju. Prisustvo gena za protein omo­ta­ča virusa rizomanije i bar gena, kod ovog privremenog transformanta, je dokazano PCR reakcijom.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

MORFOLOŠKE PROMENE KOD ATIPIČNIH BILJAKA ŽUTOG ZVEZDANA DOBIJENIH U TOKU GENETIČKE TRANSFORMACIJE SA Agrobacterium

 

Radomirka Nikolić i Nevena Mitić

 

Institut SRBIJA, Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar

 

Atipične biljke žutog zvezdana (Lotus corniculatus L. kultivar Bokor) sa iz­me­nje­nim morfološkim karakteristikama koje su uslovile odstupanje od normalnog fe­no­ti­pa dobijene su regeneracijom iz transformisanog tkiva. Ono je dobijeno ge­ne­tič­kom transformacijom odsečaka korenova klijanaca sa Agrobacterium tumefaciens vek­torom LBA4404/pBI121 na medijumu koji je sadržao 0.2 mg l-1 BAP. Trans­for­man­ti 2b i 4a su imali veoma izmenjen habitus uključujući skraćene internodije, iz­du­ženo lišće, pravilan raspored listova na stablu, zadebljale listove. Zapažena je nasledljivost ovako izmenjenih karakteristika u prvoj generaciji potomaka i raz­mat­ra­na njihova genetička uslovljenost kod R0 biljaka.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

DETERMINACIJA nif H GENA

 

Danica Mićanović1, T. Mendum2, D. Knežević1, Vera Raičević3 i Veselinka Zečević1

 

1 Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA, Centar za strna žita Kragujevac

2 IACR Rothamsted, Harpenden, Engleska

3 Poljoprivredni fakultet Zemun, Beograd

 

Determinacija nifH gena u izolatima rizosfere pšenice je urađena molekularno ge­ne­ti­č­­kom metodom PCR korišćenjem automatskog DNK termo bloka. Urađeno je 40 cik­­lusa PCR sa odgovarajućim uslovima: inicijalna temperatura 95°C u trajanju 0 min, sa denaturacionom temperaturom od 94°C u trajanju od 30 min, temperaturom ka­­lje­nja od 55°C za 1 min, spajanjem na 72°C za 30 min, i finalnim spajanjem na 72°C za 10 min. PCR suspenzija od 20 ml je sadržala 1 ml osnovne DNA, 2 ml od sva­­kog praj­me­ra (koncentracije 8 i 2 pmol/ml), 0,4 ml dNTPs 10 mM, 2 ml x 10 PCR buf­fer (10 mM Tris HCl pH 8.8, 0.8 ml MgCl2 25 mM, 0.1% Triton x100,50 mM KCl), 0.08 ml of DNA 1U polymerase ispod sloja mineralnog ulja. Negativna kon­tro­la je sadržala ceo reagens ali bez DNK. PCR produkt je postavljen u 1x TBE bu­ffer sa 2.25 % Nu­sieve agaru sa 2.5 ml of x6 unesene boje (0.25% bromo phenol blue, 30% glycerol), bo­jenje je korišćenjem ethidium bromide u trajanju od 15 mi­nu­ta, ispirano jedan sat u dH2O i vizuelizacija sa UV illuminacijom 312 nm. Ve­li­či­na mo­lekula je utvrđena ko­riš­ćenjem 123 bp DNA ladder. Gel je fotografisan sa Po­la­ro­idom tipa 665 tekućeg fil­ma. Veličina determinisanog dela nif H gena je iz­no­sila 20 bp.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

 

IDENTIFIKACIJA HROMOZOMSKIH REGIONA ODGOVORNIH ZA EKSPRESIJU GENA UKLJUČENIH U KONTROLU VISOKOG SADRŽAJA ULJA U ZRNU KUKURUZA

 

Ksenija Marković1, Dragana Ignjatović-Micić1,

Vesna Lazić-Jančić1, G. Saratlić1 i S. A. Quarrie2

 

1Institut za kukuruz „Zemun polje”, Zemun-Beograd,

2John Innes Centre, Norwich, UK

 

Molekularni markeri pretstavljaju efikasno sredstvo u detekciji promena frekvencije ale­la na nivou lokusa koji kontroliše odgovor kvantitativne osobine podvrgnute se­lek­ciji. Ispitivali smo efekat devet ciklusa rekurentne selekcije za visok sadržaj ulja kod dve sintetičke populacije kukuruza stvorene u Institutu za kukuruz (YuSSSu i DS7u). Analizom grupnih uzoraka početnog i krajnjeg ciklusa selekcije moguće je iden­tifikovati regione genoma - potencijalne nosioce gena odgovornih za promenu sa­držaja ulja. Promene frekvencije RFLP alela su detektovane na hromozomima 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 kod jedne ili obe analizirane populacije. Da bi potvrdili ove re­zul­ta­te, kao i da bi identifikovali genotipove nosioce poželjnih alela analizirane su po­je­di­načne biljke u okviru grupnih uzoraka. Ovi uzorci su analizirani samo sa RFLP mar­kerima koji su detektovali značajne razlike među ciklusima, kod obe populacije. Re­zultati analize grupnih i pojedinačnih uzoraka će biti detaljno prikazani.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PRIMENA PCR MARKERA U ISPITIVANJU OTPORNOSTI SUNCOKRETA PREMA PLAMENJAČI

 

Dejana Panković, Gordana Zdjelar, S. Jocić,

Nada Lačok, Z. Sakač, D. Škorić

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Ispitivano je ukupno 20 genotipova suncokreta (ve­ćinom čistih linija). Biljke su oce­­njene na otpornost prema plamenjači primenom me­toda potapanja celog kli­jan­ca. Iz prvog para listova izolovana je genomska DNK. Od­ređena je genetička uda­lje­­nost između 14 genotipova suncokreta primenom RAPD markera. Ukupno su do­bi­jena 52 RAPD fragmenata, od ~ega je 67% bilo po­li­morfno. Genetička uda­lje­nost je izracunata preko Simple Matching (SM) ko­e­fi­ci­jen­ta (21-58%), i preko Jaccard-ovog (J) koeficijenta (31-78%) sli~nosti. Grupnom ana­lizom vrednosti ge­ne­tič­kih uda­ljenosti, prema UPGMA metodu, konstruirana su dva dendrograma, koji će se ko­ristiti za odabir linija za ukrštanja. Nakon skrininga 50 RAPD i 15 SSR praj­me­ra, do­bijen je polimorfizam između otpornih i osetljivih ge­notipova sa jednim RAPD (UBC 119 fragment 900-1000 bp) i jednim SSR praj­me­rom (ORS37 frag­ment 600-700 bp). Dobijeni fragmenti se javljaju kod 50% ot­por­nih genotipova. SSR frag­ment je prečišćen, kloniran i sekvencioniran. Rezulati uka­zuju da se ne ra­di o kodi­ra­jućoj sekvenci. Dizajnirani su prajmeri, a ispitivanje nas­leđivanja ovog SCAR mar­kera i provera njegove povezanosti sa otpornošću pre­ma plamenjaći je u to­ku.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

RAPD GENETIČKA STRUKTURA POPULACIJA CRNOG JASENA U SRBIJI I

CRNOJ GORI

 

S. Bojović1, Ph. Heizmann2 i M. Barbero3

 

1Institut za šumarstvo, Beograd

2Reconnaissance Cellulaire et Amélioration des Plantes, Ecole Normale Supérieure, Lyon, Francuska

3Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie, Faculté des Sciences et Techniques de Saint Jérôme, Marseille, Francuska

 

Crni jasen (Fraxinus ornus L.) je vrsta drveća značajna za pošumljavanje i zaštitu zem­ljišta posebno u oblasti mediterana. Izražena varijabilnost ove vrste je preduslov du­goročne stabilnosti šumskih ekosistema koje izgrađuje. Upotreba biohemijskih i mo­lekularnih markera u istraživanju genetičke varijabilnosti odnosno genetičke struk­ture drveća je trend savremene šumarske nauke. Nasumično umnožavanje DNK sekvenci ili RAPD markeri se posebno preporučuju u početnoj fazi otkrivanja genetičke varijabilnosti u populacijama drveća. Ovaj rad pruža informacije o ge­ne­tič­koj strukturi 3 populacije crnog jasena (približno 150 odraslih stabala) na pod­ruč­ju Srbije i Crne Gore kroz rezultate koji se odnose na deskriptivnu statistiku, F-po­ka­zatelje, genetičke distance i UPGMA klastere.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ODREĐIVANJE DNK POLIMORFIZMA I GENETIČKE UDALJENOSTI GENOTIPOVA KUKURUZA (Zea mays L.) AFLP METODOM

 

Vladislava Galović

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Cilj rada bio je da se ispita mogućnost primene jedne od PCR baziranih mo­le­ku­lar­nih me­toda - AFLPs u određivanju genetičke udaljenosti genotipova kukuruza na os­novu po­­limorfnosti njihovih DNK fragmenata. Genomska DNK izolovana je iz lis­ta devet ge­­notipova kukuruza po metodi Saghai-Maroof i sar. (1984) a AFLP me­to­da po Vos-u i sar. (1995). Na osnovu elektroforetskog razdvajanja PCR produkta na 5% po­li­ak­ril­amid­nom gelu i bojenja srebro-nitratom (Sambrook et al., 1989), do­bi­jenog kao re­zul­tat umnožavanja DNK fragmenata sa četiri kombinacije se­lek­tiv­nih oli­go­nu­kle­o­tid­nih sek­­venci (1. CGA/GAA, 2. CGA/GAG, 3. CGA/GTG, 4. CGA/GTT), dobijen je je­din­stveni genetički profil i utvrđen DNK polimorfizam is­pi­tivanih genotipova. Od uku­­pno 199 umnoženih fragmenata, 143 (71,9%) fragmen­ta su bila polimorfna. Naj­po­li­­morfnija prajmer kombinacija bila je CGA/GAG sa 44 (81,5%) polimorfna frag­men­ta. Statističkom obradom podataka u NTSYSpc v.2.0 programu i primenom Clus­ter ana­­lize (Jaccard-ov koeficijent sličnosti) ut­vr­đe­na je genetička udaljenost (GD) između ge­­notipova. Utvrđeno je da su naj­u­da­lje­ni­ji genotipovi kukuruza g1 i g6 (GD = 88%) a naj­­bliži g1 i g8 (GD = 43%). Može se zaključiti da je AFLP mo­le­ku­larni sistem visoko in­­formativan, pouzdan i pri­men­ljiv u identifikaciji genotipova kukuruza.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ZNAČAJ PROTEINSKIH MARKERA U OPLEMENJIVANJU ŽITARICA

 

Ljiljana Vapa1, Dragana Obreht1, S. Denčić2, Mihajla Davidović1

 

1 PMF, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad

2 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Istraživanja strukture, funkcije i varijabilnosti rezervnih i funkcionalnih proteina ži­ta­rica ima velikog značaja u oplemenjivanju. Rezervni proteini pšenice, glutenini ve­like molekulske mase (HMW GS), čine samo 10% ukupnih proteina endosperma, ali imaju značajan efekat na visokoelastične osobine testa. Još jedan od rutinskih tes­tova u oplemenjivanju pšenice je baziran na proteinskim markerima sekalinima, ko­diranim genima raži sa lokusa Sec-1. Njihovo prisustvo u genomu pšenice je mar­ker za detekciju prisustva 1B/1R substitucije ili 1BL/1RS translokacije, što kao pos­le­dicu ima negativne efekte na kvalitet hleba kao što su povećana lepljivost testa i ni­zak volumen hleba. Primenom SDS-PAG elektroforeze analizirana je kompozicija HMW GS i prisustvo 1BL/1RS translokacije u uzorku od 93 sorte pšenice poreklom iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, priznatih u periodu 1990 do 2000 godine. Otkriveno je prisustvo 11 alela HMW glutenina: 3 u lokusu Glu-A1, 5 u lokusu Glu-B1 i 3 u lokusu Glu-D1. 1BL/1RS translokacija prisutna je kod 31% sorti. U radu je analiziran značaj poznavanja kompozicije rezervnih proteina u op­lemenjivanju pšenice na kvalitet.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

PROIZVODNJA HAPLOIDA PŠENICE PRIMENOM RAZLIČITIH IN VITRO METODA

 

Ankica Kondić-Špika i B. Kobiljski

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U ovom radu prikazani su preliminarni rezultati uvođenja metode za proizvodnju dvo­strukih haploida ukrštanjem pšenice i kukuruza, kao i poređenje njene efi­kas­no­s­ti sa, do sada korišćenom, metodom kulture antera. Ispitivanje je vršeno na pet F2 kom­binacija pšenice (Triticum aestivum L.). Svi ispitivani genotipovi su formirali em­briogeno kalusno tkivo u kulturi antera, sa prosečnom frekvencijom od 13,4 ka­lu­sa na 100 izolovanih antera. Takođe, u ukrštanjima sa kukuruzom, formirani su em­brioni kod svih genotipova, sa prosečnom frekvencijom od 2,3 embriona na 100 oprašenih cvetova. Metodom kulture antera proizvedene su ukupno 44 zelene biljke (pro­sečno 8,8 biljaka po genotipu), dok je metodom ukrštanja sa kukuruzom pro­iz­ve­deno pet zelenih biljaka (jedna biljka po genotipu). Rezultati su pokazali da ge­no­ti­povi koji poseduju dobru androgenu sposobnost, daju lošije rezultate u ukr­š­ta­nji­ma sa kukuruzom i obrnuto, što ukazuje na različitu genetičku kontrolu ovih oso­bi­na. Takođe, to nam pruža mogućnost kombinovanja ove dve metode, u cilju pro­iz­vod­nje linija dvostrukih haploida iz kompletnog selekcionog materijala. Primenom jed­ne od metoda, dobri rezultati mogu se dobiti samo kod pojedinih genotipova, ko­ji imaju dobru reakciju na izabrani metod.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

ANDROGENEZA RAZLIČITIH GENOTIPOVA PŠENICE

(Triticum aestivum L.) U KULTURI IN VITRO

 

Branka Ljevnaić i Ankica Kondić-Špika

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Ispitivana je androgena sposobnost osam F1 hibrida pšenice (T. aestivum L) u kul­tu­ri in vitro. Za proliferaciju kalusnog tkiva korišćena je modifikovana Potato-2 in­duk­ciona hranljiva podloga, dok je za regeneraciju biljaka i njihovo ožiljavanje ko­riš­ćena 190-2 podloga. Rezultati su pokazali da u pogledu androgene sposobnosti i spo­sobnosti za regeneraciju biljaka postoje značajne razlike između ispitivanih ge­no­tipova. Najveću androgenu sposobnost (11,5%) i sposobnost za regeneraciju bi­lja­ka (1,7%) imao je genotip NS-38-93 x Košuta. Najmanju androgenu sposobnost (0,9%) imao je genotip Hays-2 x Sremica, dok je najmanju sposobnost za re­ge­ne­ra­ci­ju zelenih biljaka (0,1%) posedovao genotip CHI-6 x Tiha. Prosečna androgena spo­sobnost za sve ispitivane genotipove iznosila je 3,2%. Kod svih ispitivanih ge­no­tipova, u proseku je regenerisano 1,8% biljaka u odnosu na ukupan broj izolo­va­nih antera (0,5% zelenih i 1,3% albino). Iako regeneracija velikog broja albino bi­lja­ka predstavlja značajan limitirajući faktor, metoda kulture antera može se uspeš­no koristiti za proizvodnju homozigotnih potomstava, kod pojedinih genotipova, ko­ji poseduju dobru androgenu sposobnost.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

REGENERACIJA KALUSA IZ EMBRIONA RAZLIČITIH VRSTA RODA Triticum

 

Zorica Jestrović1, M. Pavlović1, Ankica Kondić2 i S. Denćić2

 

1Institut za istraživanja u poljoprivredi “Srbija”, Centar za strna žita Kragujevac

2Institut za ratarstsvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Vrste iz roda Triticum sa različitim nivoima plodnosti: T. monococcum, T. dico­cco­i­des, T. durum - sorta Korifla i T. aestivum - sorte Siete Cerros i Bezostaja 1 su ana­li­zirane u cilju određivanja frekvencije indukcije kalusa iz nezrelih (mlečna i voš­ta­na zre­lost) embriona na modifikovanoj MS hranljivoj podlozi. Kod svih analiziranih ge­notipova formiranje kalusnog tkiva zapaženo je već nakon nekoliko dana gajenja u in vitro kulturi. Uočena je i pojava preranog obrazovanja zelenih lisnih primordija – atipični put embriogeneze, koji je izostao jedino kod heksaploida iz embriona mleč­no zrelog zrna. Razvoj kalusnog tkiva kretao se u više pravaca: nediferencirani, sa ograničenim porastom; žuto-zeleni sa koleoptilom i začetkom razvoja lisnih pri­mor­dija i kalusi sa razvijenim lisnim primordijama i primarnim korenčićima. Em­bri­oni tetraploidne vrste izolovani u voštanom stadijumu zrelosti zrna odlikovali su se vrlo visokom frekvencijom indukcije kalusa (100%), sa najmanje nedife­ren­ci­ra­nih kalusa (4.08%). Iz embriona sorte Bezostaja 1 mlečne zrelosti zrna indukovano je 100% kalusa, od čega 92.16% regenerativnih, sa više razvijenih zelenih lisnih primordija (do 10 cm dužine) i korenčića, pa je sorta Bezostaja 1 u stadijumu mleč­ne zrelosti zrna najbolji donor embriona.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

IN VITRO I IN VIVO INDUKCIJA TETRAPLOIDA ŠEĆERNE REPE

 

Vesna Manojlović-Đorđević, I. Stančić, S. Petrović i Jelica Živić

 

DP “ Selekcija”- Zavod za šećernu repu, Aleksinac

 

U cilju dobijanja tetraploidnih multigermnih oprašivača šećerne repe od diploidnih oprašivača, radili smo indukciju tetraploida in vitro i in vivo. Indukcija tetraploida pos­tignuta je delovanjem kolhicina. In vivo tetraploidi dobijeni su delovanjem kol­hi­cina na klijance. Korišćene su koncentracije od (0,1%; 0,2%; 0,4%). Najefikasnija kon­centracija je od 0,2%. Kod in vitro indukcije u podlogu za multifikaciju dodat je kol­hicin (50 mg/l i 100 mg/l) u trajanju od 24, 48 i 72 časa. Najefikasniji tretman je vi­soka koncentracija kolhicina (100 mg/l) i kraće vreme trajanja tretmana (48 ča­so­va). Ploidni nivo kod tretiranih biljčica određen je brojanjem hloroplasta u ćelijama zatvaračicama stoma kod mladih listova. Kod diploidnih biljčica broj hloroplasta je od 13-18 a kod tetraploidnih od 24.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

KULTURA MIKROSPORA ULJANE REPICE

 

Dragana Vasić, Ana Marjanović-Jeromela i R. Marinković

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Kod uljane repice (Brassica napus L.), gajenje hibrida umesto sorata vodi ka po­ve­ća­nju prinosa i semena i ulja. Za uspešnu proizvodnju F1 hibrida neophodno je imati do­bre cms i Rf linije. Upotrebom kulture mikrospora moguće je proizvesti potpuno ho­mozigotne genotipove za 8 meseci do 2 godine, u zavisnosti od tipa uljane repice.

Izo­lovali smo mikrospore iz različitih genotipova uljane repice poreklom iz NS ko­lek­cije genotipova u cilju dobijanja homozigotnih Rf i cms linija. Mikrospore su izo­lovane iz 1-1,5 mm dugih neotvorenih pupoljaka i gajene u skladu sa protokolom Kott (1998). Ispitivan je uticaj podloge i drugih parametara kulture na razvoj mik­ro­spo­ra.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

UNAPREĐENJE PROIZVODNJE PENICILIN ACILAZE IZ Providencia rettgeri KORIŠĆENJEM RAZLIČITIH EKSPRESIONIH SISTEMA

 

Lidija Šenerović, Nada Stanković i Milica Ševo

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

 

Penicilin G acilaza (PAC) je enzim koji katalizuje hidrolizu penicilina na fe­nil­sir­ćet­nu kiselinu i 6-aminopenicilansku kiselinu - polazno jedinjenje u sintezi po­lu­sin­tet­skih ß laktamskih antibiotika. U cilju brže, jednostavne i jeftine proizvodnje i pre­čišćavanja ovog industrijski važnog enzima bilo je od interesa ustanoviti eks­pre­si­oni sistem sa optimalnim karakteristikama. Zbog mnogih prednosti koje imaju u od­nosu na E. coli, za ekspresiono-sekretorni model sistem izabrani su kvasci. Eks­pe­sijom jedne kopije pac gena u pekarskom kvascu (Saccharomyces cerevisiae) ost­va­ren je prinos od 0,002 U/ml. Sa plazmida prisutnog u 50 kopija po ćeliji S. cere­vi­siae maksimalni postignuti prinos rekombinantne PAC bio je 1,5 U/ml. Zbog iz­ra­že­ne nestabilnosti ekspresionih plazmida i zagušenja sekretornog aparata ćelije, da­lje povećanje prinosa rPAC u pekarskom kvascu je vrlo ograničeno. Ekspresijom u me­tilotrofnom kvascu Pichia pastoris proizvodnja rPAC unapređena je usled ekspresije PAC sa vektora stabilno integrisanog u genom, povećane termostabilnosti en­zima i boljih sekterornih mogućnosti P. pastoris. Klon sa jednom kopijom pac ge­na pokazao je aktivnost sekretovane PAC od 0,18 U/ml, dok je najveći do sada ost­vareni prinos dobijen korišćenjem klona sa četiri kopije ovog gena (2,5 U/ml).

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u Zborniku abstrakta „DRUGI SIMPOZIJUM ZA OPLEMENJIVANJE ORGANIZAMA“

Vrnjačka Banja, 1–4. oktobra 2003

© 2003 Društvo genetičara Srbije

 

 

MOLEKULARNA SELEKCIJA NA OTPORNOST PREMA PATOGENIMA KOD STRNIH ŽITA

 

Jelena Bošković1, Željana Mićanović1, M. Bošković2 i Vladan Pešić3

 

1 Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd

2 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

3 Poljoprivredni fakultet, Zemun-Beograd

 

Molekularna selekcija ima potencijalnu primenu u suzbijanju patogena kod strnih ži­ta. Osnovna strna žita, pšenica, ječam, pirinač, kukuruz, sirak i ovas obolevaju od pa­togena koje je teško suzbiti konvencinalnom selekcijom ili drugim metodama. Ge­ni za otpornost mogu da nose osobine koje ne pružaju zadovoljavajuću ot­por­nost, kao što je fuzarioza klasa, koji je postao veliki problem u oblastima koje obi­lu­ju padavinama, regionima gde se gaje pšenica i ječam. Za druge patogene kao što su lisna rđa pšenice i ovsa; pepelnica ječma, pšenice i raži; patogen brzo proizvodi no­ve virulentnosti, koje prevazilaze gene otpornosti ubrzo nakon njihovog širenja. Prog­rami istraživanja se odnose na gene koji mogu da smanje intezitet bolesti kod trans­genih biljaka. Odgovarajući geni kodiraju proteine, a direktno deluju protiv pa­to­gena koji poseduju faktore patogeniteta, kao što su toksini ili pospešuju i po­bolj­ša­vaju odbrambene reakcije. Ova istraživanja su u početnim fazama, ali rezultati uka­­zuju na to da klonirani geni mogu biti efikasni kada se unesu u strna žita i druge bilj­ne vrste.

 

Povratak na sadržaj