English (US)

Dragoslav Marinković : Deklaracije o genetskim podacima i konvencije o pravima čoveka i biomedicini

Vladisav Stefanović : Bioetika na medicinskim fakultetima i u zdravstvenim ustanovama Srbije

Ljubomir Stojanov, Marija Guć-Šćekić, Žarko Puzigaća, Maja Đorđević, Božica Kecman : Genetsko savetovalište kao savremeni model zaštite zdravlja majke i deteta

Aleksandar Krstić : Etički aspekti genetskih konsultacija

Siniša Radulović, Zvonko Magić, Mirjana Branković-Magić, Radmila Janković, Snežana Pajević, Dragoslav Marinković, Silvio Dottorini : Informisanost javnosti i lekara primarne zdravstvene zaštite u SCG o mogućnostima genetskog testiranja u medicini (Projekat Unesco-Roste)

Zvonko Magić : Preporuke za zakonsku regulativu genetskog testiranja u prirodnim naukama i medicini

Ljubiša Topisirović : Molekularna biotehnologija, etički izazov 21. veka

Milena Stevanović : Etička pitanja i dostignuća u analizi humanog genoma

Kosana Konstantinov, Snežana Mladenović-Drinić : Bioetički aspekti istraživanja i korišćenja rezultata u oblasti genetički modifikovanih organizama

Aleksej Tarasjev, Oliver Stojković, Jelka Crnobrnja-Isailović : Etički aspekti rada nacionalnog saveta za biološku sigurnost

Dušica Pavlović : Etički kodeks naučno-istrazivačkog rada