UDK:575
YU ISSN 0534-0012

Urednik : dr Kosana Konstantinov

Članovi redakcije : dr Marko Anđelković, dr Nada Barjaktarević, dr Janoš Berenji, dr Vasilije Isajev, dr Kosana Konstantinov, dr Jelena Knežević Vukčević, dr Marija Kraljević Balalić, dr Dragoslav Marinković, dr Draga Simić, dr Ljubiša Topisisrović

Tehnički urednik : mr Mirjana Šijačić Nikolić

Obim:131 strana
Format:B4
Godina izdanja:1999

.... Okrugli sto sa temom „Genetika na prelazu dva milenijuma“ je, u organizaciji Društva genetičara Srbije, održan na Goču u nastavno – naučnoj bazi Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, od 1. do 4. jula 1998.godine. Kriterijumi za izbor učesnika su pored profesionalne afirmisanosti bili i uspešno organizovanje i rukovođenje naučno-istraživačkim i nastavnim radom. Ukupno je bilo 39 učesnika. Cilj okruglog stola je bio pregled dostignuća u genetici, kao i sagledavanje postojećeg stanja u ovoj naučnoj oblasti u našoj zemlji sa predviđanjima pravaca razvoja u sledećem milenijumu. Tekstovi u ovoj publikaciji su bili osnova za diskusiju koja se odvijala u četiri sesije, posvećene naučno-istraživačkom radu, edukaciji i zakonskoj regulativi........

Izvod iz predgovora