Recenzenti:

Dr Marko Anđelković, dopisni član SANU
Redovni profesor Biološkog fakulteta i naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Dr Mile Ivanović
Naučni savetnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i vandredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dopisni član Akademije Inženjerskih nauka

Dr Branka Vasiljević
Viši naučni saradnik Instituta za molekualrnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu

...“Rečnik genetike i biotehnologije“ obrađuje oko 3100 pojmova, navedenih abecednim redom, iz genetike, molekularne biologije, citologije, ekologije, evolucije, biotehnologije, bioinformatike i biostatistike. Ovaj zavidan obim obrađenog broja pojmova uslovljen je širinom prisutnosti genetike u mnogobrojnim naučnim oblastima i disciplinama, kao i širokim i raznovrsnim krugom potencijalnih korisnika. Opštem kvalitetu rečnika znatno doprinosi i 48 ilustracija. Sastavni deo teksta su i prilog A u kome je data kalsifikacija organizama po grupama evolucione hijerarhije, kao i prilog B gde je dat prikaz vrsta i organizama koje čovek koristi u smislu zadovoljenja svojih različitih potreba, od ishrane do naučnih istraživanja......

izvod iz recenzije