English (US)

Naučni i stručni rad Društvo ostvaruje :

  • Organizovanjem naučnih i stručnih skupova, predavanja i dr,
  • izdavanje naučnog časopisa "Genetika", i drugih naučnih, stručnih i popularnih izdanja Društva,
  • Objavljivanjem naučnih i stručnih rezultata članova Društva u časopisima u zemlji i inostranstvu,
  • Učešćem članova Društva na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu,
  • Javnim istupanjima članova Društva radi popularizacije svih oblasti genetike,
  • Saradnjom sa naučnim, prosvetnim, privrednim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Aktivnosti Društva se odvijaju u okviru sekcija