English (US)

Društvo Genetičara Srbije je osnovano 1968 pod nazivom Društvo genetičara Srbije i registrovano u SUP-u Beograda. Istovremeno sa osnivanjem Društvo je pokrenulo izdavanje časopisa GENETIKA. Prilikom overe Statuta u toku 1984. godine izvršena je izmena naziva u Udruženje Genetičara Srbije. Udruženje Genetičara Srbije je, kao članica Saveza Društava Genetičara Jugoslavije postalo članica Unije Bioloških naučnih Društava Jugoslavije. U toku 1993. godine Udruženje Genetičara Srbije je izmenilo naziv u Društvo Genetičara Srbije i pod tim imenom je prilikom overe Statuta izvršena registracija u SUP-u Beograda rešenjem pod brojem 212 – 1 – 203/96. od 22. Maja 1996.godine.

Društvo Genetičara Srbije je registrovano kao naučno društvo u Ministarstvu za nauku Srbije.