English (US)

Predsedništvo

prof. dr Jelena Milašin – predsednik
Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr. Subotića 8, Beograd

prof. dr Mihajla Đan
Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad

dr Jelena Blagojević, naučni savetnik
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
Bulevar despota Stefana 142, Beograd

dr Violeta Anđelković, naučni savetnik
Institut za kukuruz
S.Bajića 1, Beograd

dr Dragana Miladinović, naučni savetnik
Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Maksima Gorkog 30, Novi Sad

dr Branka Vasiljević, naučni savetnik
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo,
Univerzitet u Beogradu
Vojvode Stepe 444, Beograd

prof. dr Biljana Nikolić
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16, Beograd

 

dr Snežana Mladenović Drinić – sekretar
glavni i odgovorni urednik „Genetike“
Institut za kukuruz
S.Bajića 1, Beograd

 

 

Nadzorni odbor Društva genetičara Srbije

prof. dr Slaviša Stanković
prof. dr Ivana Novaković
prof. dr Vasilije Isajev

 

Naučni savet Društva genetičara Srbije 

prof. dr Marina Stamenković-Radak
dr Ana Marjanović Jeromela, naučni savetnik
dr Gordana Nikčević, naučni savetnik
prof. dr Dragana Cvetković
dr Ivana Morić, viši naučni saradnik

 

 

Sud časti Društva genetičara Srbije

akademik prof dr. Dragoslav Marinković
prof. dr Ljubiša Topisirović 
dr Dragica Radojković, naučni savetnik 

zamenici članova Suda časti
dr Sonja Pavlović, naučni savetnik 
prof. dr Draga Simić