English (US)


Društvo genetičara Srbije svoje naučno-stručne ciljeve i zadatke ostvaruje kroz rad sekcija koje okupljaju članove Društva po pojedinim oblastima genetike ili interdisciplinarno. Sekcije se osnivaju i ukidaju odlukom Skupštine na predlog Predsedništva. Predsednika sekcije biraju svi članovi sekcije na period od četiri godine a verifikuje Predsedništvo društva.
Rad Društva se odvija u sekcijama:

  • Oplemenjivanje organizama
  • Populaciona i evoluciona genetika
  • Medicinska genetika
  • Mutageneza i genotoksikologija
  • Molekularna genetika