English (US)

MK3

Predsednik sekcije

dr Milorad Kojić
mdkojic@imgge.bg.ac.rs

Sekcija za Molekularnu genetiku svoje aktivnosti ostvaruje kroz seminare, predavanja i kurseve

Članovi sekcije za molekularnu genetiku su saradnici sledećih Instituta:

INSTITUTI

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI)

Trenutno, u IMGGI istraživanje se realizuju u oblasti molekularne biologije mikroorganizama, biljnih i životinjskih sistema, uključujući i čoveka. Istraživanja su vezana za izučavanje: ekspresije gena mikroorganizama, ekspresije gena biljaka, molekularnih mehanizama determinacije pola, molekularne hematologije, ekspresije eukariotskih gena zavisne od specifičnih ćelijskih faktora i lokalne organizacije same DNK, usmerena na molekularnu dijagnostiku naslednih bolesti itd.
Pored toga, jedan deo svojih aktivnosti IMGGI realizuje kroz biotehnološke i komercijalne aspekte u humanoj i veterinarskoj medicini, poljoprivredi, proizvodnji hrane i farmaceutskoj industriji.

AKTIVNOSTI

SEMINARI I PREDAVANJA

U Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo paralelno se održavaju RADNI SEMINARI i JOURNAL CLUB-ovi po utvrđenom rasporedu, redovno utorkom u 15 časova u Biblioteci Instituta Sve informacije vezane za teme seminara, Journal club-ova i predavanja gostiju iz zemlje i inostranstva možete naći ovde.