English (US)

Sastanak Sekcije 15. aprila 2005.godine

zavod za kukuruzSastanak Sekcije 15. aprila 2006. godine održan je u Zavodu za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad na Rimskim šančevima. Na ovom sastanku bilo je prisutno 34 člana Sekcije.Skup je otvorio Predsednik Sekcije za oplemenjivanje organizama prof. dr Vasilije Isajev. Upoznao je prisutne o zaključcima nedavno odražanog sastanka Predsedništva Društva genetičara Srbije. Jedan od zaključaka je bio da do sredine aprila sve sekcije u okviru Društva održe svoje sastanke i da se izaberu predsednici i potpredsednici sekcija.

malesevicSkup je pozdravio prof. dr Miroslav Malešević, direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. On je posebno istakao važnost genetike i oplemenjivanja biljaka za uspešan rad Instituta kao i rezultate koji su postignuti u pogledu stvaranja NS sorti priznatih u zemlji i inostranstvu.

kobiljskiU radnom delu sastanka dr Borislav Kobiljski, viši naučni saradnik u Zavodu za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, održao je predavanje na temu „Nužnost promene stava oplemenjivača o značaju i primeni molekularnih markera u modernom oplemenjivanju organizama”. U diskusiji je istaknuta važnost genetičkih markera i MAS u savremenom oplemenjivanju biljaka. Predloženo je da Sekcija za oplemenjivanje organizama organizuje naučni skup na temu genetičkih markera i MAS.
Glasanjem je dr Janoš Berenji, naučni savetnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, jednoglasno izabran za predsednika Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije u narednom petogodišnjem mandatu 2006–2010.

Dr Saša Orlović, viši naučni saradnik za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveta i direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, jednoglasno je izabran za potpredsednika Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije u narednom petogodišnjem mandatu 2006–2010.

Novoizabrani predsednik dr Janoš Berenji izneo je predlog programa rada Sekcije za oplemenjivanje organizama u narednom periodu. Najvažnije aktivnosti su sledeće: (1) Ažuriranje članstva Sekcije; (2) Izrada web stranice Sekcije u okviru web stranice Društva; (3) Unapređenje komunikacije unutar Sekcije organizovanjem sastanaka po institucijama koje se bave oplemenjivanjem biljaka u našoj zemlji; (4) Uspostavljanje saradnje s Društvom selekcionara i semenara Srbije i organizovanje zajedničkih skupova; (5) Organizovanje III Simpozijuma za oplemenjivanje organizama; (6) Aktivno učešće na IV Kongresu genetičara Srbije; (7) Razmatranje mogućnosti za povezivanje sa sličnim društvima u inostranstvu; (8) Aktivno učešće u javnim raspravama povodom donošenja zakonskih propisa iz oblasti genetike i oplemenjivanja biljaka.

drinicPredsednik Društva selekcionara i semenara Srbije dr Goran Drinić izrazio je spremnost ovog Društva za saradnju s našom Sekcijom i saopštio je odluku predsedništva Društva o zajedničkom organizovanju naučnog skupa. Dao je informaciju o časopisu „Selekcija i semenarstvo”.Na sastanku je izneta informacija o časopisu „Genetika” kao i o predstojećem simpozijumu pod nazivom „Genetički modifikovani organizmi – naučni, ekonomski i socijalni aspekti” koji će se održati 4–5. maja 2005. godine u Beogradu.