English (US)

zoranaPredsednik sekcije
dr Zorana Kurbalija Novičić
kurbalija@ibiss.bg.ac.rs

jasminaPodpredsednik sekcije
dr Jasmina Ludošk
jasmina.ludoski@dbe.uns.ac.rs

Populaciona genetika zauzima posebno mesto u biologiji jer čini presek puno različitih polja istraživanja kao što su molekularna biologija, genetika, ekologija, evoluciona biologija, sistematika, oplemenjivanje biljaka i životinja, konzervacija prirodnih resursa, humana genetika, antropologija, sociologija, matematika.

Fokus svih ovih istraživanja u domenu populacione genetike je poreklo, održavanje i značaj genetičke varijabilnosti prirodnih populacija organizama različitih vrsta. Primena istraživanja u oblasti populacione genetike je od poljoprivrede i zaštite sredine do kriminalistike i sudske medicine.

Sekcija za populacionu i evolucionu genetiku (PEG) u okviru Društva Genetičara Srbije, sadržajem svojih aktivnosti integriše rezultate istraživanja molekularne i mikrobijalne genetike, genetike ponašanja, ekologije i evolucije, životne istorije, razvića, paleontologije, sistematike, morfologije. U proteklih desetak godina, sekcija je organizovala više predavanja gostujućih inostranih predavača i kratke simpozijume na najatraktivnije teme ove oblasti.