English (US)

15392744 10154889276452566 2243264054061809488 oPredsednik sekcije
dr Zorana Kurbalija Novičić

Zorana je beogradski đak. Završila šestu beogradsku gimnaziju, pa diplomirala i doktorirala na Biološkom fakultetu Univreziteta u Beogradu. Aktivna je u naučno-istraživačkim vodama iz oblasti populacione genetike i evolucione biologije više od deset godina i podjednako voli rad u laboratoriji i na terenu. Istražuje kako grupe gena iz jedarnog genoma i genoma mitohondrije međusobno saraćuju i omogućavaju organizmima da se adaptiraju na izazove koje im svakodnevno postavlja sredina u kojoj žive. Zorana je posvećeni istraživač, neobično energičan predavač sa neformalnim habitusom, večiti inicijator, organizator, motivator i entuzijasta. Aktivna u oblasti naučne komunikacije, generisanju novih ideja i pisanju projekatnih aplikacija koje omogućavaju njihovu realizaciju; promovisanju inovativnih modela učenja nauke u školama; promovisanju nauke i naučnih rezultata razumljivim jezikom u brojnim nacionalnim i internacionalnim manifestacijama i projektima. Uvek sa osmehom, posao joj je hobi, a gorivo joj je dobra ideja.

Interesovanje: populaciona genetika i evoluciona biologija, naučna komunikacija, promocija nauke, projekti, aktivizam

Trenutne pozicije: Istraživač- Upsala univerzitet, Švedska; Viši naučni saradnik -Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu; Suosnivač Fab inicijative

Kontakt:

zorana.kurbalija@ebc.uu.se

kurbalija@ibiss.bg.ac.rs

www.zoranakurbalijanovicic.com

 

 

Jasmina Ludoski za sajtPodpredsednik sekcije
dr Jasmina Ludoški

Dr Jasmina Ludoški je diplomirala (1998), magistrirala (2002) i doktorirala (2008) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je i zaposlena od 2008. godine. Trenutno se nalazi u zvanju vanredni profesor za užu naučnu oblast Organska evolucija i angažovana je u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama. U svom naučno‐istraživačkom radu koji ima fundamentalni značaj u oblasti evolucione sistematike, populacione genetike i filogenije primenjuje metode geometrijske morfometrije i molekularne biologije u analizi distribucije intra- i interspecijske fenotipske i genetičke varijabilnosti, te sagledavanju adaptivnog potencijala kriptičnih, retkih, endemskih i široko rasprostranjenih taksona.

 

Kontakt:

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za biologiju i ekologiju

Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad

E-mail: jasmina.ludoski@dbe.uns.ac.rs