English (US)

Društvo genetičara Srbije samostalno ili u saradnji sa srodnim naučno-stručnim društvima i institucijama organizuje naučne skupove.

Svake pete godine održava se Kongres genetičara Srbije. Prvi je održan 1994.godine u Vrnjačkoj Banji, Drugi 1999. godine u Soko Banji a Treći 2004. godine u Subotici.

U periodu izneđu dva Kongresa Sekcije društva organizuju sopstvene ili u saradnji sa nekom od sekcija zajedničke Simpozijume