English (US)

Simpozijum „Update on movement disorders“

SANU2

Beograd, SANU, 4-5. maj 2018. godine

Second announcement, registration

Programme

 

VI Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama
Društva genetičara Srbije
i
IX Simpozijum Društva selekcionara i semenara Republike Srbije

110347703

Vrnjačka Banja, 07.-11. maj 2018. godine

Prvi poziv
Registracioni list

II Symposium of Population and Evolutionary Genetics

463364 10150808096531229 997084788 o

Beograd, 9-12. maj 2012. godine

Društvo Genetičara Srbije

Sekcija za populacionu i evolucionu genetiku

Sekcija za medicinsku genetiku

Naučni skup "Značaj i uloga molekularnih markera"

gen124 Društvo genetičara Srbije
Sekcija za oplemenjivanje organizama
organizuje naučni skup
Značaj i uloga molekularnih markera

Zbornik abstrakta

 

Simpozujum „Bioetika kod nas i u svetu“

beograd Beograd, 20.oktobar 2006. godine

Simpozijum Bioetika kod nas i u svetu su organozovali: Nacionalni komitet za bioetiku Komisije R.Srbije za saradnju sa Uneskom, Srpska akademija nauka i umetnosti, Društvo genetičara Srbije.
Na simpozijumu je prezentovno 12 usmenih referata.
Zbornik radova

 

Treći simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama
Društva genetičara Srbije
i
Četvrti naučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva
Društva selekcionara i semenara

zlatibor Zlatibor, 16-20. maj 2006.

Rad Simpozijuma se odvijao u okviru tematskih oblasti:
Tematska oblast 1: Oplemenjivanje biljaka
Tematska oblast 2: Oplemenjivanje mikroorganizama
Tematska oblast 3: Oplemenjivanje životinja
Tematska oblast 4: Biotehnologija
Tematska oblast 5: Semenarstvo
Na Simpozijumu je prezentovano 62 usmenih saopštenja i 126 postera.
Zbornik abstrakta

 

Drugi simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama
Društva genetičara Srbije

vrnjackab Vrnjačka Banja, 1-4. oktobar 2003

Rad Simpozijuma se odvijao u okviru naučnih oblasti:
Oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka
Prikaz novopriznatih sorti
Oplemenjivanje drvenastih biljaka
Oplemenjivanje životinja
Oplemenjivanje mikroorganizama
Biotehnologija u oplemenjivanju organizama

U okviru Simpozijuma održan je satelit sastanak „Adaptabilnost i stabilnost genotipova“ koji je organizovala Sekcija Populaciona i evoluciona genetika. Uvodno predavanje: Janoš Berenji „Kloniranje životinja i čoveka“
Na Simpozijumu je prezentovano 49 usmenih saopštenja i 109 postera.
Zbornik abstrakta

 

I Simpozijum populacione i evolucione genetike

tara Tara, 3. -7. jun 1997

Organizator simpozijuma Društvo genetičara Srbije - Sekcija za populacionu i evolucionu genetiku
Na Simpozijumu je prezentovano 44 referata.
Zbornik abstrakta

 

Prvi simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama
Društva genetičara Srbije

vrnjbanja Vrnjačka Banja, 8-11. novembar 1995.

Rad Simpozijuma se odvijao u okviru podsekcija:
Podsekcija 1. Oplemenjivanje žitarica
Podsekcija 2. Oplemenjivanje industrijskog bilja
Podsekcija 3. Oplemenjivanje drvenastih biljaka
Podsekcija 4. Animalno oplemenjivanje
Na Simpozijumu je prezentovano 18 uvodnih referata i 110 postera.
Zbornik abstrakta